Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-02-19   2,091
Novozámocké sídliská v posledných rokoch výrazne opekneli. Kedysi ošarpané bytovky sú dnes krajšie i farebnejšie ako boli zamlada. Hoci oblepenie starých panelov polistirénom nie je všeliek,  i tak sa rekonštrukcia panelových domov javí ako jedna z nemnohých pozitívnych zmien, ktorých sme boli posledné roky svedkami.  


Dve najväčšie správcovské spoločnosti sprostredkovali od r. 2012 na uvedený účel zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) prostriedky vo výśke 16 mil. Eur. Do ŠFRB na konci r. 2015 vláda presunula i nespotrebované eurofondy z Regionálneho operačného programu (v rámci tzv. finančného nástroja Jessica), takže je predpoklad, že tento spôsob financovania sa udrží i v budúcnosti. Úvery sú poskytované na 20 rokov s 0,5% ročným úrokom do výšky 75% celkových nákladov.  Prostriedky musia byť vyčerpané do 24 mesiacov od poskytnutia úveru a ŠFRB si zriaďuje záložné právo na Fond prevádzky, údržby a opráv jednotlivých bytových domov. Kontrolu faktúr a dodávky vykonáva poverený pracovník mestského úradu, ktorý overuje aj úvodné žiadosti o poskytnutie úveru.
V prílohe uvádzame prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB na zatepľovanie a rekonštrukciu rozvodov v bytových domoch prostredníctvom Bytkomfortu s.r.o. a Novozámockého bytového družstva  za obdobie od r. 2012 spolu s odkazmi na jednotlivé úverové zmluvy.
Por Zverejnené Cena € Správca
Zmluva Žiadateľ
1 02/04/2012 157,879 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/3/2012/vpz VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 62,64
2 02/04/2012 559,717 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/4/2012/vpz VBaNP byt. domu, Nám. Gy.Széchényiho 8
3 20/12/2012 149,196 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/135/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Lécka 7,9 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
4 20/12/2012 375,750 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/134/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 8 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
5 20/12/2012 265,333 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/136/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 20 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
6 20/12/2012 321,869 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/137/2012/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 49 v zastúpení: Bytkomfort...
7 09/05/2013 183,787 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/445/2013 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 49 v zastúpení: Bytkomfort,...
8 20/05/2013 120,342 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/47/2013/VPZ VBaNP byt. domu, SNP 4174/30 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
9 12/11/2013 85,786 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/132/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Podzámska 4934/1 v zastúpení: Bytkomfort, s...
10 19/11/2013 326,699 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/604/2013 VBaNP byt. domu, Komárňanská 57 v zastúpení: Bytkomfort, s.r...
11 06/06/2014 358,680 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/223/2014 VBaNP byt. domu, Lastovičia 15 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
12 06/06/2014 193,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/220/2014 VBaNP byt. domu, T.G. Masaryka 36,38 zastúpení: Bytkomfort, ...
13 06/06/2014 143,140 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/213/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 3075/26, 28 zastúpení: Bytkomfo...
14 06/06/2014 62,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/218/2014 VBaNP byt. domu, Šafárikova 24 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
15 25/08/2014 153,570 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/355/2014 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 47 zastúpení: Bytkomfort, s...
16 25/08/2014 74,510 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/348/2014 VBaNP byt. domu, Letomostie 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
17 12/09/2014 61,190 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/774/2014 VBaNP byt. domu, Kapisztóryho 40 zastúpení: Bytkomfort, s.r....
18 12/09/2014 51,040 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/806/2014 VBaNP byt. domu, Ďorocká 13 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
19 08/10/2014 92,170 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/573/2014 VBaNP byt. domu, Kasárenská 6-8 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
20 19/12/2014 248,830 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/928/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 13-15 zastúpení: Bytkomfort, s....
21 08/06/2015 73,340 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/631/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
22 09/06/2015 109,650 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/278/2015 VBaNP byt. domu, SNP 11 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
23 22/06/2015 367,120 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/512/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 49 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
24 22/06/2015 359,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/522/2015 VBaNP byt. domu, Jánošíkova 22,24,26 zastúpení: Bytkomfort, ...
25 29/06/2015 86,350 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/344/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 3 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
26 29/09/2015 342,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/749/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4520/ 61,63,65 zastúpení: Bytkomfo...
27 12/10/2015 186,810 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/862/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 34-36 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
28 12/10/2015 235,670 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/782/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 37, 39, 41 zastúpení: Bytk...
29 19/01/2016 378,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/941/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4223/59 zastúpení: Bytkomfort, ...
30 19/01/2016 231,380 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/946/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 5129/15-17 zastúpení: Bytkomfort, ...
31 19/01/2016 167,150 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1047/2015 VBaNP byt. domu, Nové Zámky G. Bethlena 13-15 zastúpení: Byt...
32 15/02/2016 240,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1246/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 5287/24,26,28 zastúpení: Bytkomfor...
33 15/02/2016 278,610 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1241/2015 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 5305/11,13,15 zastúpení: By...
34 16/04/2012 221,565 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/9/2012/vpz VBaNP byt. domu, Novomestská 14,16
35 16/04/2012 218,706 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/7/2012/vpz VBaNP byt. domu, G. Bethlena 46,48,50
36 16/04/2012 213,997 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/8/2012/vpz VBaNP byt. domu, Gogoľova 1,3,5
37 14/05/2012 251,270 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uz_404/196/2012 VBaNP byt. domu, Gúgska 15,17,19
38 13/12/2012 30,508 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/769/2012 VBaNP byt. domu, Tyršova 5,7
39 20/12/2012 145,548 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/768/2012 VBaNP byt. domu, Nábrežná 81,83 v zastúpení: NZBD
40 31/01/2013 281,814 € NZBD Zmluva o úvere 404/153/2012/VPZ VBaNP byt. domu, J. Kráľa 2,4,6 v zastúpení: NZBD
41 03/04/2013 222,503 € NZBD Zmluva o úvere 404/4/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4846/97 v zastúpení: NZBD
42 03/04/2013 112,104 € NZBD Zmluva o úvere 404/6/2013/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 2454/66-68 v zastúpení: NZ...
43 03/04/2013 71,365 € NZBD Zmluva o úvere 404/2/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Gogoľova 4294/2 v zastúpení: NZBD
44 03/04/2013 184,937 € NZBD Zmluva o úvere 404/3/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4831/99 v zastúpení: NZBD
45 03/04/2013 188,167 € NZBD Zmluva o úvere 404/5/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4847/14 v zastúpení: NZBD
46 08/04/2013 161,600 € NZBD Zmluva o úvere 404/32/2013 VBaNP byt. domu, SNP 4013/46 v zastúpení: NZBD
47 08/04/2013 55,473 € NZBD Zmluva o úvere 404/33/2013 VBaNP byt. domu, Lécka 4933/28 v zastúpení: NZBD
48 08/04/2013 199,438 € NZBD Zmluva o úvere 404/34/2013 VBaNP byt. domu, Bitúnková 4773/7, 9, 11 v zastúpení: NZBD
49 09/04/2013 102,879 € NZBD Zmluva o úvere 404/41/2013 VBaNP byt. domu, Michalská bašta 3774/5-7 v zastúpení: NZBD
50 20/05/2013 79,568 € NZBD Zmluva o úvere 404/45/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4657/25 v zastúpení: NZBD
51 08/07/2013 208,399 € NZBD Zmluva o úvere 404/249/2013 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 4120/8,10,12,14 v zastúpení: NZBD
52 19/11/2013 57,401 € NZBD Zmluva o úvere 404/555/2013 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 1119/18,20,22 v zastúpení: NZBD
53 12/03/2014 65,370 € NZBD Zmluva o úvere 404/760/2014 VBaNP bytového domu v Jasovej 78, 79 zastúpení: NZBD
54 12/03/2014 41,080 € NZBD Zmluva o úvere 404/755/2014 VBaNP byt. domu, M.R.Štefánika 53-55 zastúpení: NZBD
55 11/04/2014 210,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/427/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 30,32 zastúpení: NZBD
56 07/05/2014 186,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/92/2014 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 318/77,79,81 v zastúpení: N...
57 07/05/2014 141,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/88/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 27-29 v zastúpení:NZBD
58 07/05/2014 61,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/93/2014 VBaNP byt. domu, Lécka 4476/26 v zastúpení:NZBD
59 07/05/2014 184,790 € NZBD Zmluva o úvere 404/94/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 2487/10,12 v zastúpení: NZBD
60 07/05/2014 189,680 € NZBD Zmluva o úvere 404/95/2014 VBaNP byt. domu, S. H.Vajanského 45 v zastúpení: NZBD
61 07/05/2014 151,320 € NZBD Zmluva o úvere 404/90/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 67 - 69 v zastúpení:NZBD
62 07/05/2014 108,550 € NZBD Zmluva o úvere 404/83/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4649/31-33 v zastúpení: NZBD
63 19/06/2014 115,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/224/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 15-17 zastúpení: NZBD
64 19/06/2014 99,380 € NZBD Zmluva o úvere 404/225/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4696/30-32 zastúpení: NZBD
65 19/06/2014 198,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/226/2014 VBaNP byt. domu, SNP 3994/48, 50, 52, 54 zastúpení: NZBD
66 16/12/2014 29,980 € NZBD Zmluva o úvere 404/797/2014 VBaNP byt. domu, Komenského 10 zastúpení: NZBD
67 17/12/2014 97,700 € NZBD Zmluva o úvere 404/927/2014 VBaNP byt. domu, Komárňanská 47 zastúpení: NZBD
68 09/06/2015 178,810 € NZBD Zmluva o úvere 404/159/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 33-35-37 zastúpení: NZBD
69 22/06/2015 168,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/229/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 4888/59,61,63 zastúpení: NZBD
70 22/06/2015 167,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/306/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 11-13 zastúpení: NZBD
71 22/06/2015 167,260 € NZBD Zmluva o úvere 404/236/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 2820/14,16 zastúpení: NZBD
72 29/06/2015 344,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/379/2015 VBaNP byt. domu, Nám. Gy. Szechényiho 4 zastúpení: NZBD
73 22/09/2015 280,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/667/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 8-10-12 zastúpení: NZBD
74 29/09/2015 181,440 € NZBD Zmluva o úvere 404/697/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 1-3 zastúpení: NZBD
75 29/09/2015 402,430 € NZBD Zmluva o úvere 404/711/2015 VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 14-16-18 zastúpení: NZBD
76 08/12/2015 285,800 € NZBD Zmluva o úvere 404/688/2015 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 24-26 zastúpení: NZBD
77 17/12/2015 87,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/900/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4342/41 zastúpení: NZBD
78 19/01/2016 189,270 € NZBD Zmluva o úvere 404/887/2015 VBaNP byt. domu, Roľnícka 1, 3 zastúpení: NZBD
79 29/01/2016 91,410 € NZBD Zmluva o úvere 404/919/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 43 zastúpení: NZBD
80 02/02/2016 77,860 € NZBD Zmluva o úvere 404/1127/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 23 zastúpení: NZBD
81 10/02/2016 266,620 € NZBD Zmluva o úvere 404/1143/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 73,75 zastúpení: NZBD
82 10/02/2016 263,210 € NZBD Zmluva o úvere 404/1156/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 11,13,15 zastúpení: NZBD
83 10/02/2016 369,730 € NZBD Zmluva o úvere 404/1139/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 17,19,21,23 zastúpení: NZBD
84 10/02/2016 171,040 € NZBD Zmluva o úvere 404/1137/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 5278/5,7 zastúpení: NZBD
85 15/02/2016 128,490 € NZBD Zmluva o úvere 404/1266/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 38,40 zastúpení: NZBD
86 15/02/2016 203,910 € NZBD Zmluva o úvere 404/1265/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 19,21 zastúpení: NZBD

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: OK