Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-03-13   2,084
Prednedávnom sme publikovali zoznam úverových zmlúv so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré v uplynulých rokoch uzatvorili novozámockí správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov na zateplenie a rekonštrukciu domov.  Dnes zoznam dopĺňame o ďalších dvoch správcov a tiež informujeme o neúspešných pokusoch získať od správcov informácie o jednotlivých projektoch zatepľovania a priebehu obstarávania prác. V rovnakej veci sme oslovili i Mesto, ktoré prostredníctvom Referátu investičného a ŠFRB celý proces dozoruje ako i na samotný fond ŠFRB. O výsledkoch Vás budeme informovať.  


Obrátili sa na nás i niektorí vlastníci bytov, ktorí poskytli bližšie údaje o finančnej schéme uplatňovanej pri zatepľovaní bytov. Ako vysvitlo, tieto nie sú financované z budúcich úspor na kúrení, ale priamym zvýšením nájomného o 20-40 Eur mesačne na dobu 20 rokov. Pritom výšku mesačných splátok napr. NZBD určilo nezávisle od toho, či ide o vlastníkov bytov, alebo o členov, ktorí si byty neodkúpili do os. vlastníctva a ktorí tak vlastne platia za zhodnocovanie cudzieho majetku.

Odpoveď riaditeľky NZBD:
From: ottingerova@nzbd.sk
To: otopse@hotmail.com
Subject: RE: Žiadosť o poskytnutie infromácií na základe zákona č. 211/2000 Z.z.‏
Date: Wed, 24 Feb 2016 15:25:12 +0100

Vážený pán Pšenák,
Na Novozámocké bytové družstvo sa nevzťahuje zákon  o slobodnom prístupe k informáciám , úverové zmluvy, dodávateľské zmluvy ale aj položkovité rozpočty predkladáme vlastníkom, ktorých sa týkajú.
S pozdravom Eva Ottingerová
Riaditeľka družstva a predsedkyňa predstavenstva NZBD


Odpoveď konateľa Bytkomfortu. Ing. Štefánik paradoxne neskúma, či je povinnou osobou adresát - Bytkomfort, ale či je povinnou osobou niekto tretí - v tomto prípade ŠFRB...
Aktualizovaný zoznamn úverových zmlúv:
Por zverejnene cena € subjekt nazov_zmluvy_c_zmluvy dodavatel
1 02/04/2012 157,879 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/3/2012/vpz VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 62,64
2 02/04/2012 559,717 € Bytkomfort Zmluva o úvere uz_404/4/2012/vpz VBaNP byt. domu, Nám. Gy.Széchényiho 8
3 20/12/2012 149,196 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/135/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Lécka 7,9 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
4 20/12/2012 375,750 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/134/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 8 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
5 20/12/2012 265,333 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/136/2012/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 20 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
6 20/12/2012 321,869 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/137/2012/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 49 v zastúpení: Bytkomfort...
7 09/05/2013 183,787 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/445/2013 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 49 v zastúpení: Bytkomfort,...
8 20/05/2013 120,342 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/47/2013/VPZ VBaNP byt. domu, SNP 4174/30 v zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
9 12/11/2013 85,786 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/132/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Podzámska 4934/1 v zastúpení: Bytkomfort, s...
10 19/11/2013 326,699 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/604/2013 VBaNP byt. domu, Komárňanská 57 v zastúpení: Bytkomfort, s.r...
11 06/06/2014 358,680 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/223/2014 VBaNP byt. domu, Lastovičia 15 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
12 06/06/2014 193,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/220/2014 VBaNP byt. domu, T.G. Masaryka 36,38 zastúpení: Bytkomfort, ...
13 06/06/2014 143,140 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/213/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 3075/26, 28 zastúpení: Bytkomfo...
14 06/06/2014 62,890 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/218/2014 VBaNP byt. domu, Šafárikova 24 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
15 25/08/2014 153,570 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/355/2014 VBaNP byt. domu, M. R. Štefánika 47 zastúpení: Bytkomfort, s...
16 25/08/2014 74,510 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/348/2014 VBaNP byt. domu, Letomostie 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
17 12/09/2014 61,190 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/774/2014 VBaNP byt. domu, Kapisztóryho 40 zastúpení: Bytkomfort, s.r....
18 12/09/2014 51,040 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/806/2014 VBaNP byt. domu, Ďorocká 13 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
19 08/10/2014 92,170 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/573/2014 VBaNP byt. domu, Kasárenská 6-8 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
20 19/12/2014 248,830 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/928/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 13-15 zastúpení: Bytkomfort, s....
21 08/06/2015 73,340 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/631/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 5 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
22 09/06/2015 109,650 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/278/2015 VBaNP byt. domu, SNP 11 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
23 22/06/2015 367,120 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/512/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 49 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
24 22/06/2015 359,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/522/2015 VBaNP byt. domu, Jánošíkova 22,24,26 zastúpení: Bytkomfort, ...
25 29/06/2015 86,350 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/344/2015 VBaNP byt. domu, Podzámska 3 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o.
26 29/09/2015 342,000 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/749/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4520/ 61,63,65 zastúpení: Bytkomfo...
27 12/10/2015 186,810 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/862/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 34-36 zastúpení: Bytkomfort, s.r.o...
28 12/10/2015 235,670 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/782/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 37, 39, 41 zastúpení: Bytk...
29 19/01/2016 378,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/941/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4223/59 zastúpení: Bytkomfort, ...
30 19/01/2016 231,380 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/946/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 5129/15-17 zastúpení: Bytkomfort, ...
31 19/01/2016 167,150 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1047/2015 VBaNP byt. domu, Nové Zámky G. Bethlena 13-15 zastúpení: Byt...
32 15/02/2016 240,730 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1246/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 5287/24,26,28 zastúpení: Bytkomfor...
33 15/02/2016 278,610 € Bytkomfort Zmluva o úvere 404/1241/2015 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 5305/11,13,15 zastúpení: By...
34 16/04/2012 221,565 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/9/2012/vpz VBaNP byt. domu, Novomestská 14,16
35 16/04/2012 218,706 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/7/2012/vpz VBaNP byt. domu, G. Bethlena 46,48,50
36 16/04/2012 213,997 € NZBD Zmluva o úvere uz_404/8/2012/vpz VBaNP byt. domu, Gogoľova 1,3,5
37 14/05/2012 251,270 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru uz_404/196/2012 VBaNP byt. domu, Gúgska 15,17,19
38 13/12/2012 30,508 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/769/2012 VBaNP byt. domu, Tyršova 5,7
39 20/12/2012 145,548 € NZBD Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru 404/768/2012 VBaNP byt. domu, Nábrežná 81,83 v zastúpení: NZBD
40 31/01/2013 281,814 € NZBD Zmluva o úvere 404/153/2012/VPZ VBaNP byt. domu, J. Kráľa 2,4,6 v zastúpení: NZBD
41 03/04/2013 222,503 € NZBD Zmluva o úvere 404/4/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4846/97 v zastúpení: NZBD
42 03/04/2013 112,104 € NZBD Zmluva o úvere 404/6/2013/VPZ VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 2454/66-68 v zastúpení: NZ...
43 03/04/2013 71,365 € NZBD Zmluva o úvere 404/2/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Gogoľova 4294/2 v zastúpení: NZBD
44 03/04/2013 184,937 € NZBD Zmluva o úvere 404/3/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4831/99 v zastúpení: NZBD
45 03/04/2013 188,167 € NZBD Zmluva o úvere 404/5/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4847/14 v zastúpení: NZBD
46 08/04/2013 161,600 € NZBD Zmluva o úvere 404/32/2013 VBaNP byt. domu, SNP 4013/46 v zastúpení: NZBD
47 08/04/2013 55,473 € NZBD Zmluva o úvere 404/33/2013 VBaNP byt. domu, Lécka 4933/28 v zastúpení: NZBD
48 08/04/2013 199,438 € NZBD Zmluva o úvere 404/34/2013 VBaNP byt. domu, Bitúnková 4773/7, 9, 11 v zastúpení: NZBD
49 09/04/2013 102,879 € NZBD Zmluva o úvere 404/41/2013 VBaNP byt. domu, Michalská bašta 3774/5-7 v zastúpení: NZBD
50 20/05/2013 79,568 € NZBD Zmluva o úvere 404/45/2013/VPZ VBaNP byt. domu, Nábrežná 4657/25 v zastúpení: NZBD
51 08/07/2013 208,399 € NZBD Zmluva o úvere 404/249/2013 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 4120/8,10,12,14 v zastúpení: NZBD
52 19/11/2013 57,401 € NZBD Zmluva o úvere 404/555/2013 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 1119/18,20,22 v zastúpení: NZBD
53 12/03/2014 65,370 € NZBD Zmluva o úvere 404/760/2014 VBaNP bytového domu v Jasovej 78, 79 zastúpení: NZBD
54 12/03/2014 41,080 € NZBD Zmluva o úvere 404/755/2014 VBaNP byt. domu, M.R.Štefánika 53-55 zastúpení: NZBD
55 11/04/2014 210,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/427/2014 VBaNP byt. domu, T. Vansovej 30,32 zastúpení: NZBD
56 07/05/2014 186,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/92/2014 VBaNP byt. domu, S.H. Vajanského 318/77,79,81 v zastúpení: N...
57 07/05/2014 141,920 € NZBD Zmluva o úvere 404/88/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 27-29 v zastúpení:NZBD
58 07/05/2014 61,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/93/2014 VBaNP byt. domu, Lécka 4476/26 v zastúpení:NZBD
59 07/05/2014 184,790 € NZBD Zmluva o úvere 404/94/2014 VBaNP byt. domu, Novomestská 2487/10,12 v zastúpení: NZBD
60 07/05/2014 189,680 € NZBD Zmluva o úvere 404/95/2014 VBaNP byt. domu, S. H.Vajanského 45 v zastúpení: NZBD
61 07/05/2014 151,320 € NZBD Zmluva o úvere 404/90/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 67 - 69 v zastúpení:NZBD
62 07/05/2014 108,550 € NZBD Zmluva o úvere 404/83/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4649/31-33 v zastúpení: NZBD
63 19/06/2014 115,390 € NZBD Zmluva o úvere 404/224/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 15-17 zastúpení: NZBD
64 19/06/2014 99,380 € NZBD Zmluva o úvere 404/225/2014 VBaNP byt. domu, Nábrežná 4696/30-32 zastúpení: NZBD
65 19/06/2014 198,880 € NZBD Zmluva o úvere 404/226/2014 VBaNP byt. domu, SNP 3994/48, 50, 52, 54 zastúpení: NZBD
66 16/12/2014 29,980 € NZBD Zmluva o úvere 404/797/2014 VBaNP byt. domu, Komenského 10 zastúpení: NZBD
67 17/12/2014 97,700 € NZBD Zmluva o úvere 404/927/2014 VBaNP byt. domu, Komárňanská 47 zastúpení: NZBD
68 09/06/2015 178,810 € NZBD Zmluva o úvere 404/159/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 33-35-37 zastúpení: NZBD
69 22/06/2015 168,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/229/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 4888/59,61,63 zastúpení: NZBD
70 22/06/2015 167,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/306/2015 VBaNP byt. domu, J. Kráľa 11-13 zastúpení: NZBD
71 22/06/2015 167,260 € NZBD Zmluva o úvere 404/236/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 2820/14,16 zastúpení: NZBD
72 29/06/2015 344,950 € NZBD Zmluva o úvere 404/379/2015 VBaNP byt. domu, Nám. Gy. Szechényiho 4 zastúpení: NZBD
73 22/09/2015 280,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/667/2015 VBaNP byt. domu, Jazdecká 8-10-12 zastúpení: NZBD
74 29/09/2015 181,440 € NZBD Zmluva o úvere 404/697/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 1-3 zastúpení: NZBD
75 29/09/2015 402,430 € NZBD Zmluva o úvere 404/711/2015 VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 14-16-18 zastúpení: NZBD
76 08/12/2015 285,800 € NZBD Zmluva o úvere 404/688/2015 VBaNP byt. domu, Ľ. Štúra 24-26 zastúpení: NZBD
77 17/12/2015 87,560 € NZBD Zmluva o úvere 404/900/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 4342/41 zastúpení: NZBD
78 19/01/2016 189,270 € NZBD Zmluva o úvere 404/887/2015 VBaNP byt. domu, Roľnícka 1, 3 zastúpení: NZBD
79 29/01/2016 91,410 € NZBD Zmluva o úvere 404/919/2015 VBaNP byt. domu, Komárňanská 43 zastúpení: NZBD
80 02/02/2016 77,860 € NZBD Zmluva o úvere 404/1127/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 23 zastúpení: NZBD
81 10/02/2016 266,620 € NZBD Zmluva o úvere 404/1143/2015 VBaNP byt. domu, S. H. Vajanského 73,75 zastúpení: NZBD
82 10/02/2016 263,210 € NZBD Zmluva o úvere 404/1156/2015 VBaNP byt. domu, Šoltésovej 11,13,15 zastúpení: NZBD
83 10/02/2016 369,730 € NZBD Zmluva o úvere 404/1139/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 17,19,21,23 zastúpení: NZBD
84 10/02/2016 171,040 € NZBD Zmluva o úvere 404/1137/2015 VBaNP byt. domu, Gúgska 5278/5,7 zastúpení: NZBD
85 15/02/2016 128,490 € NZBD Zmluva o úvere 404/1266/2015 VBaNP byt. domu, G. Bethlena 38,40 zastúpení: NZBD
86 15/02/2016 203,910 € NZBD Zmluva o úvere 404/1265/2015 VBaNP byt. domu, Nábrežná 19,21 zastúpení: NZBD
87 03.09.2013 141,192 € Handimex-byt Nové Zámky, s. r. o. Zmluva o úvere 404/74/2013/VPZ VBaNP byt. domu, T. G. Masaryka 1358/32, 34 v zastúpení: Han...
88 30.09.2014 91,820 € SVB Komárňanská 53 a 55 Zmluva o úvere 404/418/2014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Komárňanská 53 a 55 Komárňansk...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: OK