Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-04-27   1,632
Finančná správa zverejnila zoznam prijímateľov 2% asignácií z daní. 72 novozámockých spolkov a občianskych združení  získalo spolu takmer 200 tisíc Eur. Na tomto mieste uverejňujeme ich úplný zoznam.
 
Por Prijímateľ IČO Skutočnosť, €
1 Novorodenecká klinika Nové Zámky n.f. 37855239 11657.23
2 Rodičovské združenie pri Základnej škole Nábrežná 17319617/683 8853.53
3 Detské centrum Hradnáčik 37862448 8190.79
4 Regionálne edukačno-sociálne centrum Nové Zámky 42124352 7269.17
5 Klub Iris 36099163 6468.63
6 Združenie rodičov a priateľov Gymnázia v Nových Zámkoch 37853198 6359.27
7 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch 31827039 6167.04
8 Plavecký klub Nové Zámky 36106763 6049.85
9 VIVA CENTRUM 37863771 5754.58
10 Zdravé oči 37964321 5444.19
11 Združenie priateľov SPŠE a OA n.f. 34017984 5430.42
12 Hádzanársky klub ŠTART Nové Zámky /skrátený názov - HC ŠTART Nové Zámky/ 654698 5377.92
13 Občianske združenie Deťom XXI. storočia 36112071 5187.62
14 GENKIKAN 37867466 4591.74
15 Občianske združenie Čiernouško 37969501 4437.24
16 Občianske združenie Mačací raj 42208742 4400.57
17 Table tenis club Interspead Nové Zámky 17640075 4399.91
18 SRRZ - RZ pri Základnej škole G. Bethlena 17319617/2752 4081.73
19 Gymnastický klub Nové Zámky 30998590 3392.59
20 Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ďorockej ulici 17319617/535 3382.66
21 Tenisový klub ELLITE TEAM Nové Zámky 36103039 3201.73
22 BONUM ET GAUDIUM 37868837 3144.84
23 Stavbár, v maďarskom jazyku Építész 42115965 3143.61
24 INTRUDERS MOTORCYCLE CLUB - NOVÉ ZÁMKY 37963643 3123.05
25 Atletický club Nové Zámky 17639107 2919.89
26 Novozámocký občiansky klub 36098264 2853.59
27 Občianske združenie Mladosť Nové Zámky 34003754 2824.39
28 Triatlonový klub Nové Zámky 36107751 2731.92
29 Rodičovské združenie pri Základnej škole Devínska 17319617/685 2722.36
30 Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK 42126045 2710.99
31 Zdravotne postihnuté deti 36096008 2490.02
32 Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole na Nábrežnej č. 39, Nové Zámky 37967461 2144.54
33 Rodičovské združenie pri Materskej škole Bitúnkova 17319617/431 2099.98
34 Združenie rodičov a priateľov školy pri MŠ v Nových Zámkoch, Šoltésovej ulica č. 12 42044057 2084.29
35 Rotary klub Nové Zámky v skratke RC Nové Zámky 42051312 2015.5
36 Občianske združenie Pétera Pázmánya 37868870 2003.5
37 Šachový klub BAŠTA Nové Zámky 34004254 1963.91
38 Tanečno-športové centrum Tanečného štúdia 37860518 1887.68
39 Aeroklub Nové Zámky 34009175 1886.04
40 Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor 491292 1735.33
41 Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor MATIČIARIK 37868519 1710.19
42 Rehabilitácia - zvýšenie kvality života 37968998 1675.43
43 Rodičovské združenie pri Materskej škole Gy. Széchényiho 17319617/428 1600.26
44 Svojpomocný klub stomikov Nové Zámky 613517 1290.24
45 Občianske združenie ACADEMIA 42121345 1272.09
46 Pod Baštou 42126169 1227.59
47 Združenie rodičov a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch 34009639 1219.65
48 SHK Bieli žraloci Nové Zámky 42207479 1165.55
49 Futbalový klub mesta Nové Zámky 611701 1156.08
50 Občianske združenie TRAUMA Nové Zámky 37869221 989.41
51 Slovenský zväz Sclerosis multiplex, Nové Zámky Klub SM pri SZSM 896900/11 955.91
52 Občianske združenie Hokej Nové Zámky 42201195 862.47
53 ENTHEA - Vokálny zbor 42117801 819.56
54 Fotoklub HEXAGON 37969005 805.81
55 Priateľ polície 42206847 802.78
56 Fond neurochirurgie, n.f. 31873570 732.32
57 Plavecký klub Aquabela Stars 42209943 721.46
58 ARS PRO GAUDIUM CORDAE ET ANIMAE 37966421 691.53
59 Združenie pre zdravý pohyb - SANÁTOR 37867342 669.91
60 Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky 415995 630.89
61 Regionálne rozvojové centrum, n.o. 37971328 616.88
62 Občianske združenie - Devínček 42041422 538.69
63 HBK Nové Zámky 42207827 465.21
64 Za troma mostami 42204470 455.92
65 FLEX 42208106 393.29
66 Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole Cyrilometódska 17319617/437 343.85
67 Mea Patria 42205298 295.01
68 Karate klub Nové Zámky 31826920 239.86
69 Turistický klub Prométheus v Nových Zámkoch 31104983 232.46
70 DOMOVÁK 37853759 147.99
71 Futbalová škola FKM Nové Zámky 34012079 146.08
72 Občianske združenie: IGNIS 42050413 122.26

Spracované na základe www.skmonitor.sk
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK