Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-06-06   844

Kiváló szervezés mellett de a szokásos érdektelenség közepette zajlott az ezévi Nemzeti Összetartozás Nap-i koszorúzás. Mintegy 100 résztvevő gyűlt össze a református templom előtti kopjafánál, melynek történetét Istenes József építész ismertette a közönséggel. Az ünnepi szónok dr. Vadkerty Katalin történész volt, aki felidézte Csehszlovákia megalakulásának körülményeit, majd a felvidéki magyarok II. világháború utáni szétszóratását. Ugyanakkor felhívta a jelenlevők figyelmét a magyarság fogyásának másik okára is: "Látnunk kell, hogy kisebbségi létünk szervezésének eddigi formái és keretei zsákutcába vezették közösségünket... Tudatosítani kell választott képviselőinkkel, hogy a megelőlegezett bizalmat az elvégzett munkával való elszámolás kell hogy kövesse. Közösségünknek szüksége van egy erős és apolitikus társadalmi szervezetre - legyen az példának okáért a Csemadok - amely megszervezi kulturális és társadalmi életünket."  


Az elhangzottakkal enyhe kontrasztban állott néhány jelenlevő önkormányzati képviselő eddigi tevékenysége, akik az elmúlt két évtizedben sokat tettek városunk és közösségünk bomlasztásáért, a köztulajdon városi cégekbe való kiszervezéséért majd elsorvasztásáért, a szervilis-parazita helyi média létrehozásáért.
Az egység és együvé tartozás azonban újra helyreállt, amikor a jelenlevők élő láncot vontak a kopjafa alapjául szolgáló korona-domb körül és elénekelték a Szózatot. Egy pillanatra egy ritmusban dobbant minden magyar szív - a Versace öltönyt viselő és nagy karrier elébe néző fiatal politikusé  éppúgy, mint a végtelenségig kiszolgáltatott magyar pedagógusé, vagy a defektes kerékpáron érkezett szakadt proletáré...
 

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,415 MODIFIED: 2018.08.11 20:50:53.MD5: 362e043289b70ca3936f3549b81760ad STATUS: OK