Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-06-25   1,685

"Pracovať na cintoríne je práca krásna, lebo sa tu každodenne stretávame so spomienkami ľudí na svojich blízkych" - takouto poetickou myšlienkou začína rozhovor so správkyňou novozámockého cintorína v poslednom čísle mestského dojtýždenníka Castrum Novum. A napriek tomu, že ide o celostránkový rozhovor so správkyňou cintorína Sv. Jozefa Ing. Erikou Markovou, jej meno sa v celom článku neobjaví ani raz. Možno je podobná schovávačka spojená s nepeknou históriou, ako ju primátor v októbri 2015 inštaloval bez výberového konania, keď sa zo dňa na deň musel pobaliť jej predchodca po 32 rokoch služby. Ale možno o osobu pani inžinierky vskutku nejde a celý článok je len pokusom prepašovať na verejnosť drobnú správičku o inej nepeknej histórii - o chystanom znovupostavení legionárskeho pomníka na novozámockom cintoríne.  


Už samotný spôsob  ako je správička zakomponovaná do odstavca o výchove detí k úcte k zosnulým prekypuje faľšou. "Privítali by sme aj aktivity z iných škôl, pretože takto možno nenásilným spôsobom viesť deti k etickým a morálnym hodnotám. Na hrob padlých hrdinov z 1. sv. vojny sme požiadali MV SR a MO ČR o dotáciu na obnovu vojnových hrobov, to znamená, že sa podarí daný pomník zrekonštruovať do pôvodného stavu, vrátane novej sochy. Ukončenie a odovzdanie plánujeme na november tohto roku. Na odovzdaní by určite nemali chýbať deti, ktoré sa o hroby starajú - informuje správkyňa." Za seba naopak dúfame, že k odovzdaniu tohoto šedévru nedôjde s detičkami, ani bez nich a Génius Loci nášho mesta premôže Snaživca. O téme sme písali v článku tu...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,950 MODIFIED: 2018.10.25 22:50:42.MD5: b1c4d25bc67f9fd280407e9f596c55ef STATUS: OK