Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2016-11-12   994
Pochabý nápad znovupostaviť legionársky pamätník z r. 1936 a vydávať ho za "obnovený pamätník obetiam 1.sv.vojny a pohraničného konfliktu z roku 1919" priamo ponúka možnosť historickej sondy do doby vzniku tohoto artefaktu. Už aj jeho pôvodná inštalácia bola plná peripetií. Základný kameň pomníka založili eśte v roku 1922. Išlo o zamýšľanú mohylu pre 92 legionárov, ktorí zahynuli počas bojov v okolí Nových Zámkov v júni 1919, keď v dôsledku neúspešnej československej  intervencie z 27. 4. 1919 proti Maďarskej republike rád Červená armáda Bélu Kuna postupne dobyla tretinu Slovenska a v júni 1919 obsadila i Nové Zámky.  

K samotnému postaveniu pomníka na mohyle legionárov došlo však až v r. 1936, a okrem legionárov našli pod ním večný pokoj aj ďalší vojaci, ktorí zomreli počas 1. sv. vojny v Nových Zámkoch a ich ostatky boli prevezené zo starého cintorína.

Dnes Vám prinášame dobové spravodajstvo z osláv založenia základného kameňa pomníka 4. júna 1922.

Pamätník mal symbolizovať nielen boj proti odvekému nepriateľovi jednoty československého národa Maďarom, ale aktuálno-politicky bol ideovo zameraný hlavne proti zástancom slovenskej samostatnosti - stúpencom A. Hlinku.

 
Z "mohyly nad ktorou sa dvíha pomník" sa však nakoniec zišlo a telesné pozostatky 92 legionárov prenesené pod novopostavený pamätník neboli. Nezvyklo stručná správa oznamovala, že pomník legionárov bol 10. septembra odhalený. Zmena pátosu súvisela s vnútripolitickými pohybom na Slovensku - 3. augusta bolo na sneme SĽS v Žiline prijaté tzv. Žilinské memorandum a všeobecne dochádzalo k posilňovaniu pozícií Hlinkovej ľudovej strany na úkor agrárnikov a ďalśích československých strán.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,950 MODIFIED: 2018.10.25 22:50:42.MD5: b1c4d25bc67f9fd280407e9f596c55ef STATUS: OK