Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2011-02-24   1,259
Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na svojom zasadnutí 22. februára schválilo čerpanie ďaľšieho úveru vo výške cca 100 tis. Eur, z čoho takmer 55 tis. Eur má byť venovaných na súsošie Cyrila Metoda. Stavba tejto sochy je problematická sama osebe, keďže obyvateľov nášho multietnického mesta nespája, ale rozdeľuje. Líši sa ale od všetkých iných skulptúr v meste aj tým, že má byť financovaná z rozpočtu mesta, čo by bolo škandalózne aj keby mesto tieto peniaze malo a nemuselo si ich požičiavať. Žiadna iná socha v meste nebola financovaná z daní obyvateľov a mecéni v každom prípade až doposiaľ darovali prostriedky dobrovoľne.  

Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na svojom zasadnutí 22. februára schválilo čerpanie ďaľšieho úveru vo výške cca 100 tis. Eur, z čoho takmer 55 tis. Eur má byť venovaných na súsošie Cyrila Metoda. Stavba tejto sochy je problematická sama osebe, keďže obyvateľov nášho multietnického mesta nespája, ale rozdeľuje. Líši sa ale od všetkých iných skulptúr v meste aj tým, že má byť financovaná z rozpočtu mesta, čo by bolo škandalózne aj keby mesto tieto peniaze malo a nemuselo si ich požičiavať. Žiadna iná socha v meste nebola financovaná z daní obyvateľov a mecéni v každom prípade až doposiaľ darovali prostriedky dobrovoľne.
Socha rodáka mesta L. Kassáka z r. 2006 bola mestu darovaná združením Naarden. Socha zakladateľa mesta Gy. Széchényiho postavená v r.  2005 bola financovaná z fondu vtedajšieho podpredsedu vlády P. Csákyho. Socha jazykovedca - novozámockého farára A. Bernoláka bola postavená v r. 1937 s rozpočtom 100 tis. Kč a podľa svedectva dobovej tlače bola spolufinancovaná predsedom vlády M. Hodžom, trnavským okrášľovacím spolkom, okresným úradom a pod....

Naopak príjemným prekvapením utorňajšieho zasadania MsZ bolo schválenie poslaneckého návrhu na úpravu informačných kioskov rozmiestnených v meste tak, aby poskytovali plnohodnotný internet a wifi pripojenie. Bližšie info - pozri text poslaneckého návrhu.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK