Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2011-06-05   2,076

Nezadržateľne sa blíži 5. júl, ktorý je na Slovensku sviatkom Cyrila a Metoda a s ním aj pravdepodobný termín, ktorý si otcovia mesta zvolili za deň osadenia súsošia  gréckych vierozvestcov v Nových Zámkoch.  

Na zasadnutí posledného mestského zastupiteľstva sa otázka sochy dostala na pretras kurióznym spôsobom v rámci prerokovávania materskej škôlky na Cyrilometódskej ulici.
Rodič z Cyrilometódskej škôlky:
Dostali sa aj do mojich rúk tieto správy a porovnanie nákladovosti materských śkôl, kde sú 4 alternatívy. Z pohľadu bežného rodiča a občana, čo sa týka prvej alternatívy, žeby škôlka ostala v takom stave v akom je sa uvažuje so schodkom 12.000,- € ročne... Ak zoberieme do úvahy, že socha Cyrila a Metoda stojí 200.000,- , tak 16.6 roka by sa tento schodok z tejto sochy mohol vykrývať.

Poslanec Štefánik:
Chcel by som reagovať na p. diskutujúceho,... ale počul som to aj z iných vyjadrení ľudí v meste, a na informačných letákoch, že socha CaM, ktorú sme dofinancovali na začiatku tohoto volebného obdobia 50.000 Eurami, bude stáť 100.000 - túto informáciu mi dal p. ved. odboru Ing. Velecký - myslím si, že je to dosť nedobré, keď aj Vy, aj iní ľudia, aj informačné letáky tvrdia, že táto socha stála 200.000 . Podľa mňa je trošku rozdiel, či je niečo 100.000, alebo 200.000...

Poslankyňa Garajová:
Ja by som chcela povedať dve veci. Najprv k tomu súsošiu Cyrila a Metoda. Chcem upozorniť vážených rodičov, že sa pripravuje inštalovanie tohoto súsošia celých 5 rokov. Kalendárnych rokov. Medzitým už boli osadené aj iné sochy. Takže ja si myslím, že tak ako zeleň a stromy patria do mesta, patria aj sochy, to je samozrejmé.
K vystúpeniu posl. Garajovej je potrebné upresniť, že súsošie Cyrila a Metoda sa veru nedostáva do našeho mesta až tak prirodzene a samozrejme, ako to ona tvrdí. V inom článku sme si ukázali genézu celého projektu a dobre vidno aj osobné angažmá p. poslankyne v tomto veľmi neprirodzenom a nesamozrejmom procese, akým je zasievanie semien nesváru a vášní podľa komárňanského scenára. Zvláśť v tak citlivej otázke, ako sú národnostné vzťahy. Zvlášť v tak exponovanom meste, ako sú Nové Zámky, ktoré si pamätajú množstvo prejavov etnického násilia včítane tých najbrutálnejśích vo forme deportácií židovského a maďarského obyvateľstva.
K pripomienke  p. posl. Štefánika sa žiada dodať, že socha nemôže stáť 100.000,-€ už len z toho prostého dôvodu, že jeho rozpočet stanovený v zmluve o dielo je 111.133,-€ (viď odvolávku na článok vyššie). P. poslanec si určite tiež všimol, že mesto stavia tento pomník intolerancie na úver, čo projekt predraží o bankové úroky. Takisto nezabúdajme, že keďže ide o provokáciu voči maďarskojazyčnému obyvateľstvu mesta, očakávajú sa provokácie i z druhej strany, takže súsošie bude potrebné strážiť kamerovým systémom. Celý projekt meśká viac ako 6 mesiacov a realizuje sa na inom mieste, než bol pôvodný zámer, čo sú ďalśie faktory spôsobujúce dodatočné náklady. A to sme eśte ani nespomenuli náklady na osvetlenie atď atď.
Okrem samotnej sumy je dôležitý aj fakt, že ide o prvú a jedinú sochu v meste, ktorá je financovaná z daní občanov...
2011-08-10 18:14:58 ja
k tej provokacii, dufam ze tu nebude ziadna ina socha nejakeho "velkeho" madarskeho hajzlika. Sme na Slovensku, Cyril a Metod su vyznamne osobnosti pre nas. jediny kto tu provokuje ste vy.
2011-06-10 12:09:46 Veci na pravú mieru
1. ak dobre viem, škôlka sa nemala rušiť (ako sa to s obľubou komunikuje), ale sa mala riešiť jej situácia v duchu predložených 4 alternatívnych riešení (áno, jedna z nich bola presťahovať škôlku do budov ZŠ Mostná)

2. ak dobre viem, primátor mal podmienku financovania sochy rovnakým pomerom z mestských a štátnych dotačných zdrojov. Primátor teda nerozhadzuje - predstavuje výkonnú moc.

3. všetky sochy sú z daní občanov len nie je jedno, či sa na ne skladá celé Slovensko, alebo len 40tis. novozámčanov
2011-06-06 04:44:24 Attila
Ten rodič z CM škôlky som bol ja.
Aby som dal veci naporiadok a aby si nikto nemyslel, že ide o rozdúchavanie národnostných vášní, tak preto som použil na zasadnutí to prirovnanie, lebo ma ide poraziť, že mesto (resp. primátor) chce zrušiť jednu škôlku z finančných dôvodov a na druhej strane MsZ takýmto spôsobom rozhadzuje peniaze. Tak isto by som reagoval, keby malo ísť o sochu kráľa Štefana.
Koľko dôležitých vecí by bolo treba financovať v našom meste? Cestné komunikácie, školstvo, zdravotníctvo, chátrajúce stavby, turizmus atd. Nie, mesto potrebuje sochu.
Nech si ju financuje skupina poslancov, ktorý ju chcú. Je veľmi jednoduché všetko zhodiť na občanov.
Páni poslanci a pani poslankyne, veľmi šikovne napodobňujete slovenský parlament.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK