Úvod / Nyitóoldal
   
 
Mgr. art. Alexandra Tomašovičová  2011-06-14   1,726

Galéria umenia v Nových Zámkoch si dovoľuje  pozvať Vás a Vašich priateľov na otvorenie výstavy Ernest Zmeták – Zberateľ a mecenáš. Miesto konania: Galéria umenia, Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky  od 16. 6. 2011 do 4. 9. 2011.  Vernisáž výstavy:    16. 6. 2011 o 17.00 h.  Kurátor  výstavy:  Július Barczi  

Slovenská národná galéria v spolupráci s Galériou umenia v Nových Zámkoch uviedli v marci toho roku veľký výstavný projekt Posledný klasik Ernest Zmeták umelec a zberateľ.  Tento projekt reagoval na dôležitú časť kultúrnych dejín, ktorou je fenomén súkromného zberateľstva, v tomto prípade ozvláštnený o rozmer „intelektuálneho“ zberateľstva a mecenášstva. Výstava v Nových Zámkoch je dokumentačným dopovedaním problematiky mecenášstva Ernesta Zmetáka, ktoré sa výsostne týka Nových Zámkov a Galérie umenia, ktorá vznikla v roku 1980, kedy svojmu rodnému mestu venoval umeleckú zbierku, ktorá sa stala základom galérie.  Výstava v  Nových Zámkoch sa sústreďuje na Ernesta Zmetáka, ako na donátora umenia.
Galéria umenia v Nových Zámkoch je prvou galériou na Slovensku, ktorej základ tvorí súkromná zbierka. Z privátnej kolekcie  sa teda stala verejná, štátna zbierka. Vďaka Ernestovi Zmetákovi sa tak mimo bratislavského centra ocitla mimoriadne kvalitná kolekcia maďarskej medzivojnovej moderny, diel starého európskeho umenia i slovenského umenia 19. a 20. storočia.  Na výstave budú predstavené diela, ktoré sú širokej verejnosti menej známe, ako   aj  dokumenty, týkajúce sa vzťahu Ernesta Zmetáka, ako darcu, ku galérii v Nových Zámkoch.
 

 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,959 MODIFIED: 2018.10.18 20:24:05.MD5: 553ff79abd70171c2b98ae24b2028758 STATUS: FALSE