Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-07-29   3,421  
0

Informačné centrum mesta Nové Zámky sídli v Dome kultúry na Hlavnom námestí a je otvorené počas prac. dní v čase od 8,00 h do 16,00 h. Malo by poskytovať turistom údaje o histórii mesta, o  jeho pamiatkach, o službách v meste, kultúrnych a spoločenských akciách, kontakty na inštitúcie. V ponuke by mali byť letáky, publikácie, reklamné predmety s motívom mesta, mapy, pohľadnice. Žiaľ, táto služba v našom meste nefunguje, a to nielen preto, že turisti málokedy začínajú prehliadku mesta v pracovnom čase a v budove DK Kovák. Ale aj keby do Infocentra zablúdili, nenájdu tam jedinú publikáciu o meste.  

Táto anomália je len vrcholom ľadovca a celkovej chýbajúcej vízie o rozvoji cestovného ruchu v meste. Nezainteresovanému pozorovateľovi sa javí, že čím skôr musí dôjsť k náparave minimálne v týchto oblastiach:
1. Zriadenie informačných spotov na žel. stanici, na stanici ČSAD, na štrande, v kaviarňach a reštauráciách.
2. Zriadenie informačných spotov o Nových Zámkoch na okolitých termálnych kúpaliskách - v Patinciach, Štúrove, Podhájskej, Komárome
3. Keďže najviac turistov možno očakávať z Maďarska, aj z tohoto dôvodu dôsledne dbať na dvojjazyčnosť nápisov v meste.
4. Zabezpečiť dostupnosť najdôležitejších pamiatok - Františkánskeho kostola včítane katakomb, Synagógy, atď., ktoré sú v súčasnosti zamknuté a kľúče nedostupné.
5. Zabezpečiť vyškolených turisticých sprievodcov
6. Vydať letáky a publikácie o meste, histórii, pamiatkach. Vydať tematické letáky venované protitureckým bojom a významným osobnostiam mesta - Kassákovi, Zmetákovi, Luzsicovi, Bernolákovi, ale aj 170 ročnému gymnáziu a pod.
7. Zabezpečiť riadnu prevádzku počítačových infokioskov inštalovaných v meste a zriadiť v nich verejné wifi siete - predovšetkým na žel stanici.
8. Sústrediť celú ponuku kultúrnych, športových a ďalších akcií na jedno miesto na webovej stránke mesta s možnosťou pridávať svoje akcie pre vśetkých zainteresovaných. Na sezónu vydať a široko distribuovať papierový letáčik s ponukou programov
9. Zriadenie v centre mesta stáleho pódia, kde by počas sezóny vystupovali hudobné a ďalšie telesá so svojim programom
10. Koordinovať aktivity mesta s ďalšími poskytovateľmi služieb v meste a okolí.
11. Dôkladná revízia a doplnenie webového priečinsku "Cestovný ruch" na internetovej stránke mesta
Nové Zámky sa môžu pochváliť výnimočne bohatou históriou a turistický ruch je jedným z mála odvetví schopných vytvoriť prepotrebné pracovné mieta...
Na záver sme si pripravili krátke porovnanie, ako sa prezentujú naše družobné mestá a ako my:

FONYÓD 

ZNOJMO
 

TÁBOR
 NOVÉ ZÁMKY
Vo vitríne Informačného centra sú publikácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale žiadny leták, brožúra ani kniha o Nových Zámkoch - ak nepočítame komerčnú "Ručne maľovanú mapu Nových Zámkov" banskobystrického podnikateľa, za ktorú sa na rozdiel od všetkých vyššieuvedených, platí. Pritom aj napriek absentujúcej publikačnej činnosti mesta, je v Nových Zámkoch dostupných množstvo publikácií o meste a jej dejateľoch - u p. učiteľa Stbu, v Galérii umenia, v múzeu J. Thaina, v OZ "Za troma mostami". Existuje aj množstvo publikácií vydaných dávnejšie, ktoré sú ale stále zaujímavé. Absentuje však akákoľvek koordinácia a premyslený plán na propagovanie mesta a sprístupnenie jeho hodnôt obyvateľom a turistom...


Zato Nitriansky samosprávny kraj je v novozámockom Infocentre prítomný so skutočne exkluzívnymi prospektmi na kriedovom papieri s tlačou najvyššej kvality. A dokonca i s mapou zdarma...

2012-07-31 19:14:51 Alex
Navrhujem Attila aby ste si prečítali pozorne na tejto stránke článok o Elektrosvite určite si všimnete tú paralelu vtedajšieho vedenia podniku a terajších volených našich poslancov.Pozrite sa ako vyzerá Elektrosvit a ako vyzerá mesto.Dúfam pochopíte prečo tvrdím že na vine sú poslanci .Snáď mi takto dáte za pravdu.
2012-07-31 17:57:45 Attila
S prihliadnutím na devastáciu počas 2. svetovej vojny a počas komunistického režimu ani jeden z dvoch večných primátorov sa veľmi nepričinil, aby v našom meste bolo príjemnejšie bývanie a život. Keď sa niekomu tak páči, nech sú na vine poslanci, je to jedno, výsledok je taký, aký vidíme na vlastné oči. Nemyslím si, že by tu hrala rolu maďarskosť či slovenskosť v minulosti. Mne sa nepáči to, čo sa deje teraz.
2012-07-30 18:34:18 Alex
Žiaľ je to skutočne pravda pán Moravík a Attila že Nové Zámky nemajú čo ponúknuť turistom . Ale na rozdiel od vás tvrdím že nie pán Pischinger je na vine.Stačí ak si pozriete na facebooku Novozámocký foto album a uvidíte že áno Nové Zámky mali čo ponúknuť turistom len tie starobylé pamiatky sa počas druhej svetovej vojny pri bombardovaní zničili.Ale čo ma ešte viac zaráža že aj to čo sa podarilo zachrániť po vojne sa počas minulého režimu úplne buď zdevastovalo alebo zrovnalo so zemou.Ako staršieho obyvateľa tohto mesta ktorý to prežil a videl rozhorčuje že toto zamlčujete a vyhovárate sa na primátora pritom poslanci nesú najväčšiu vinu.Som presvedčený že to bolo robené cieľavedomo nakoľko Nové Zámky majú viac maďarskej minulosti ako slovenskej .
2012-07-30 15:17:50 Attila
Veru tak. Keby som bol turista, Nové Zámky by boli niekde na konci môjho zoznamu miest, ktoré by som plánoval počas svojho života navštíviť.
Navyše ani tých možno pár dní, ktoré tu turisti strávia, zrejme nie sú pre nich ničím príjemným, prechádzať sa v špinavom meste, na peších zónach takmer celkom bez zelene. Predstavitelia mesta na to nemyslia ani pri rekonštrukciách, kde by sa to elegantne dalo spraviť - viď pešia zóna Letomostie, ktoré bude ako vidím, úplne bez zelene, samý betón. A pán Pischinger sa o tom vyjadril, že to bude perla mesta...
2012-07-29 16:15:08 Ladislav Moravík
Milý Oti, aj keď sa 11. bodov ktoré uvádzaš vyššie naplnia, aj tak cestovný ruch bude v Nových Zámkoch okrajovou záležitosťou.
Z tohto mesta, aj pri najlepšej snahe všetkých zainteresovaných turistická destinácia nebude. Nové Zámky žiaľ, nemajú turistovi čo ponúknuť.
Pracovné miesta bude potrebné hľadať určite inde, ako v cestovnom ruchu.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x