Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-08-29   4,072  
0
Informačný boom, ktorého sme svedkami, bulvarizácia médií a nezávislé cesty na ktoré nastúpili česká a slovenská historiografia spôsobujú, že je čoraz ťažšie vynútiť si "dohodnuté mlčanie" o niektorých až doposiaľ tabuizovaných javoch a faktoch slovenskej histórie.
Napjainkban tapasztalt információs robbanás, a bulvársajtó terjedése valamint az immár külön utakat járó cseh és szlovák történetírás szétválása közösen okozzák, hogy a szlovák hivatalos történetírás egyre kevésbé képes biztosítani a "kényszerü halgatást" a szlovák történelem néhány - mindeddig tabutémának számító - mozzanatáról.  

Bez toho, aby sme preceňovali podobné mediálne úkazy, určite stojí za zmienku, že sa na Slovensku stala prvýkrát súčasťou verejného diskurzu kniha spomienok spolupracovníka prezidenta Wilsona na Parížskej mierovej konferencii v r. 1919 diplomata Stephena Bonsala[1]. Knihu, ktorá vyšla ešte v r. 1946 slovenská historiografia dôsledne ignorovala, keďže vyjadrenia Andreja Hlinku počas jeho pobytu v Paríži v r. 1919 citované Bonsalom do veľkej miery znehodnocujú a korigujú Hlinkov výrok z mája r. 1918 o nevydarenom tisícročnom manželstve s Maďarmi ktorý je nosným pilierom oficiálneho kánonu o vzniku Československa (t.j. je fundamentálnou tézou akademických Dejín Slovenska, monografií, popularizačných knižiek a učebníc). Kľúčová Hlinkova veta citovaná Bonsalom znie: "Za tento krátky čas nám násilnícki Česi spôsobili viac trápenia, ako Maďari za tisíc rokov. Teraz vieme, že Extra Hungariam non est vita (mimo Uhorska niet pre nás života). Pamätajte si tieto slová, čas ukáže ich správnosť."
Pritom je evidentné, že nejde o prehodnocovanie spoločných dejín akadémiou vied, skôr o chybu subordinácie, keď si pomaly "každý píše čo mu práve zíde na um". Tak sa mohlo stať, že nehistorik - novinár Leopold Moravčík pôsobiaci počas normalizácie v USA - pri svojom výskume v súvislosti s pripravovanou knihou o "vzbure" v Lúčkach zrejme naďabil na internete na voľne dostupný anglickojazyčný text Bonsalovej knihy a zacitoval z nej inkriminované časti. Následne autor bulvárneho týždenníka Plus 7 dní Vladimír Hudák, tak ako po iné roky, koncipoval profilový článok o Hlinkovi a zrejme si "načerpal" vedomosti aj z Moravčíkovej knihy...
Samozrejme, skeptici si po prečítaní uvedených textov povedia - Bonsalov citát je stále obstavaný takou hustou pavučinou lží a poloprávd, že nemôže mať žiadny pozitívny účinok na narovnanie historického vedomia slovenskej spoločnosti. My sme však optimisti a veríme, že oficiálna slovenská historiografia dobre vedela, prečo mlčí (aj) o Bonsalovej knihe a že správne odhadovala to, čo jej zverejnením hrozí...


Ján Tibenský a kol., Slovensko (päťzväzková akademická vlastiveda Slovenska) Zväzok I. Dejiny. Obzor Bratislava 1971, str. 637
 


Leopold Moravčík, Vzbura proti Maďarizácii, Eko-Konzult Bratislava 2011. str. 117
 


"Kňaz búrlivák", Plus7dní č.35/23. august 2012, str.46-48[1] Stephen Bonsal, Suitors and Suppliants: The Little Nations at Versailles. Prentice Hall Inc. 1946. Dostupná on-line...
2012-09-02 23:06:28 Admin
Naše názory na to, či sa na Slovensku aj v uplynulých 20-tych rokoch o niečom mlčalo alebo nie, sa rozchádzajú, zdá sa.
Tiež neviem, čo znamená krivdy "otvárať" či "pestovať" - buď sa stali, alebo nie, ak áno, treba ich odčiniť. Ak sa nestali - napríklad si niekto nejakú domnelú krivdu vymyslel aby vyvolal, alebo ospravedlnil nejakú rabovku, či pogrom - potom treba o nich hovoriť o to viac...
2012-09-01 09:09:10 Ladislav Moravík
Áno, pravda vás oslobodí (Jn 8:32), lenže tieto pravdy už poznáme minimálne 20 rokov od Nežnej revolúcie. Znalejší veci, od jej počiatku. Nemyslím si, že existovalo, alebo existuje o tejto téme nejaké "dohodnuté mlčanie".
Na Slovensku sa vďaka Bohu v posledných dvoch desaťročiach nemlčí o ničom a popísalo sa už všeličo. Čo je niekedy aj na škodu.
Tým, že budeme stále tieto témy otvárať a v jednej skupine obyvateľov neustále pestovať akési krivdy, či už vynútenú reslovakizáciu, alebo maďarizáciu a dalo by sa donekonečna pokračovať, nepohneme sa z miesta. To nie je cesta k vzájomnému zblíženiu a spolupráci, ale k balkanizácii strednej Európy. A o to myslím si, že nikomu z nás nejde.
2012-08-29 22:38:41 Admin
Milý Laci,
v tom, že Hlinka korigoval svoje názory nepochybne zohrali svoju úlohu pomery, ktoré sa nevyvíjali podľa jeho očakávaní a zrejme ani sľubov, ktoré od Šrobára v máji 1918 dostal (biskupský stolec). Dr. Tuka podľa mňa nechcel viac, než si trochu vystreliť z Masaryka a spol., ktorí Martinskú deklaráciu začali stavať do polohy aktu rozhodujúcej právnej sily. Keďže nepoznáme ani pôvodný text, ani zoznam signatárov, ani korešpondenciu aktérov v období jan-okt.1918, divil by som sa, keby sme sa práve o tajnej klauzule dozvedeli niečo určité - veď iní signatári, než tebou citovaní - tvrdili pravý opak. V každom prípade Masaryk evidentne pochopil Tukov žart - viditeľne vtipom rozumel, len ich nemal rád:-)
Čo sa týka neoprašovania starých krívd a liečivej sily času, podľa mňa práve naša dneśná situácia ukazuje, že uplynulých 60 rokov "neoprašovania" krivdy nevyliečilo - koniec koncov ani kresťanská mravouka nepozná odpustenie hriechov "neoprašovaním" a "plynutím času"... ale o tim Vieś určite viac ako ja...
2012-08-29 20:18:46 Ladislav Moravík
Aj táto koncepcia sa v čase Mníchova rozplynula, pretože Poliaci predložili územné požiadavky voči Slovensku, tak ako aj Maďari.
Slovenská reprezentácia ostala osamotená a v bezvýchodiskovej situácii. To je už však iná historická kapitola.
V súvislosti Oti s Tvojím príspevkom je však nutné zdôrazniť, že Maďarsko nikdy neponúklo Slovákom relevantné partnerstvo, mnohokrát neakceptovalo ani existenciu slovenského národa a sľuby, ktoré dali v ťažkých a pre nich kritických situáciách, neskôr po upevnení si svojej politickej moci stiahli a pokračovali v predchádzajúcich kontúrach vytýčených ešte L.Kossuthom.
Preto si myslím, že 21.storočie by malo byť časom, kedy staré krivdy nebudeme oprašovať a začneme budovať kvalitatívne nové vzťahy, ktoré nebudú zaťažené minulosťou. To je podľa môjho hlbokého presvedčenia jediná cesta zo začarovaného kruhu slovesnko-maďarských vzťahov.
2012-08-29 20:04:42 Ladislav Moravík
Podľa Tukovej úvahy, ak do 31.10.1928 nedôjde k štátoprávnym úpravám, ČSR sa v duchu tejto tzv.tajnej klauzule mala rozpadnúť a automaticky by na Slovensku prestávala platiť ústava a československé zákony-nastáva vacuum iuris.
Tuka bol následne zbavený poslaneckej imunity a v zinscenovanom procese odsúdený, ako maďarský agent na 15 rokov väznenia. HSĽS opúšťa vládu a stáva sa až do rozpadu ČSR dôsledne opozičnou stranou.
To sú holé fakty, na ktorých vidno, že Hlinka a jeho strana do značnej miery obanovala, že sa Slovensko po rozpade monarchie stalo súčasťou nového Česko-slovenského štátu.
Na druhej strane však Hlinka nedôveroval ani maďarským politikom a považoval ich za vierolomných. Praktických skúseností s maďarskou politikou mal viac než dosť.
Preto sa v rámci Ľudovej strany začala formovať myšlienka pripojenia Slovenska k Poľsku-známa aj ako polonofilstvo, ktorého reprezentantom bol K.Sidor a P.Čarnogurský.
2012-08-29 19:51:15 Ladislav Moravík
Andrej Hlinka patril k jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín. Samozrejme, aj on bol len človek a mal svoje chyby. Nič to však na Hlinkovej veľkosti neuberá.
"Objav" V.Hudáka, či L.Moravčíka nie je pre trochu zbehlého znalca histórie až také objavné. Hlinka, tak ako aj ďalší predstavitelia Ľudovej strany mali vážne problémy akceptovať českú politiku a kroky, ktoré začala viesť hlavne voči Slovensku. Veľmi poburujúce ako pre katolíckeho kňaza bolo už samotné odstránenie mariánskeho stĺpu pri začiatkoch vzniku ČSR v Prahe. Áno, Hlinka sa neraz vyjadril pochybovačne o správnosti pripojenia Slovenska k novovzniknutej ČSR. Kritické vyjadrenia voči pražskému centralizmu vyvrcholili v r.1928, kedy denník HSĽS Slovák uverejnil úvahu V.Tuku pod názvom V desiatom roku Martinskej deklarácie.
Tuka sa v štátnofilozofickej úvahe odvolával na tzv. tajnú klauzulu Martinskej deklarácie, ktorej pravosť potvrdili aj jej signatári Juraj Koza-Matejov, F.Juriga a E.Stodola.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
21:04:34 Džin je z fľaše vonku: O knihe Stephena Bonsala z r. 1946 začala diskusia aj na Slovensku / A szelle... [2012-08-29; 4,072 x]
21:04:19 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 859 x]
21:04:17 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,715 x]
21:04:07 75 výročie Videnskej arbitráže. Minulosť je čoraz nepredvídateľnejšia... / Az I. Bécsi Döntés 75. év... [2013-11-05; 3,692 x]
21:03:58 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,565 x]
21:03:32 Mestský úrad vs. hlavný kontrolór [2014-11-12; 4,108 x]
21:03:24 A Kormorán együttes koncertje Érsekújvárott [2010-09-07; 3,564 x]
21:02:51 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,457 x]
21:01:06 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 713 x]
21:01:05 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,172 x]
21:00:28 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 836 x]
21:00:00 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,420 x]
20:59:48 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,069 x]
20:59:12 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,331 x]
20:59:10 Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikác... [2013-07-22; 4,224 x]
20:59:07 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,734 x]
20:59:05 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,140 x]
20:59:04 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 816 x]
20:58:32 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,693 x]
20:58:03 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,094 x]
20:57:51 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,525 x]
20:57:42 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným... [2014-11-18; 5,428 x]
20:57:13 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 248 x]
20:55:38 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,714 x]
20:54:12 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,438 x]
20:53:19 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,597 x]
20:52:59 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 502 x]
20:52:48 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,136 x]
20:52:28 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,683 x]
20:52:27 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,351 x]
20:52:10 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,442 x]
20:51:29 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,732 x]
20:51:16 Helytörténet: Sobieski János levelei a párkányi csatáról és Eszergom bevételéről [2013-09-26; 2,945 x]
20:49:47 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,374 x]
20:48:48 Kniha týždňa: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Bratislava 19... [2021-01-31; 1,783 x]
20:48:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,631 x]
20:48:29 Finančná gramotnosť pre každého [2013-09-19; 3,556 x]
20:47:10 Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise [2022-09-08; 1,083 x]
20:45:52 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,611 x]
20:45:44 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,772 x]
20:45:39 Horgászverseny gyerekeknek / Rybárske preteky pre deti [2014-05-13; 3,148 x]
20:45:26 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,426 x]
20:44:45 A FOTÓZÁS TITKOS VILÁGA I. [2012-01-02; 3,061 x]
20:44:41 Toto mesto je smutné miesto [2010-09-08; 4,025 x]
20:44:26 Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...... [2021-05-21; 2,037 x]
20:44:04 73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja [2014-11-17; 5,784 x]
20:43:30 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,988 x]
20:43:28 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,666 x]
20:43:24 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,946 x]
20:43:03 A hét könyve/Kniha týždňa: Gömöry János, Emlékeim egy letűnt világról (1964) [2013-08-03; 5,762 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x