Úvod / Nyitóoldal
   
 
Milan Kupecký  13-04-17   7,073  
0

Motto: „Kresťanská láska nemôže existovať v srdciach viacerých bez toho, aby sa neprejavila navonok. Je to oheň, ktorý hasne, keď mu chýba palivo. A palivom lásky sú dobré skutky. Preto otvorme oči a srdcia aj pre iných.“

Snáď na úvod, že SPOLOK sv.VINCENTA DE PAUL je nezisková, neštátna, apolitická organizácia, ktorá poskytuje charitatívne služby vďaka šľachetnosti jednotlivcov i organizácií.  

Sociálne centrum začal budovať kňaz Rudolf Priedhorský v roku 2000 vďaka nadšeniu a ochote pomáhať núdznym.

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blahoslavený Frederik Ozanam. Láska k blížnemu a život spätý s vierou a jeho oddaných pomocníkov ho motivovali k tomu, aby založili charitatívne spoločenstvo, pomenované podľa sv. Vincenta de Paul. V roku 1845 pápež Gregor XVI. schválil organizáciu a jej stanovy, čím sa cirkevný spolok stal oficiálnym, pričom pápež Ján Pavol II. dňa 22.8.1997 v Paríži vyhlásil Frederika Ozanama za blahoslaveného. Myšlienka, prinášajúca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života sa postupne rozšírila po celom svete. Dnes pôsobí Spolok v 130 krajinách sveta, združuje 40 000 konferencií v ktorých pracuje okolo 900 000 členov. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.

Cieľom jej činnosti sú - pomoc ľuďom v núdzi, znižovanie kriminality, ochrana ľudskej dôstojnosti, pričom tieto skupiny ľudí tvoria sociálne odkázaní spoluobčania, etnické minority, trestaní ľudia, zdravotne a mentálne postihnutí, týrané osoby, bezdomovci, proste ľudia na okraji spoločnosti.

Cieľom tohto hnutia je charitatívna činnosť v najširšom slova zmysle. Pomáha odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i v duchovnej a morálnej oblasti a to v akútnom alebo v chronickom stave a položení. Vyšším cieľom je odstraňovať príčiny núdze.

Sociálne centrum Spolku svätého Vincenta so sídlom na Kopci, ktorý funguje trinásť rokov, patrí do intravilánu Šurian a v súčasnosti slúži pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, ako sú odchovanci z detských domovov, prepustení z výkonu trestu, ľudia bez prístrešia, týrané osoby a ďalší sociálne odkázaní spoluobčania a ľudia v núdzi, ktorých je v kopčianskom sociálnom centre v súčasnosti vyše dvadsať.

Ľudia, ktorí našli svoj domov v útulku si sami chovajú aj zvieratá. Na snímke  Štefan Goncol na hospodárskom dvore.

Omša, ktorú slúžil v kaplnke ich sociálneho zariadenia nitriansky otec biskup Viliam Judák pri príležitosti Sedembolestnej Panni Márii.
Je medzi nimi aj Róm Milan Rigo, ktorý sa spolupodieľa na chove hospodárskych zvierat a práci v záhrade. Aj vyučený elektrikár Ján Mikla pomáha zveľaďovať útulok najmä po technickej stránke. V zariadení je aj 88 – ročná ležiaca pani Jolana Argalášová, o ktorú sa starajú a ktorá je spoluzakladateľkou centra.
Nakoľko pribúda počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc pristúpili sme k celkovej rekonštrukcii a rozšíreniu centra, - informuje nás jeho riaditeľ Ján Ňukovič.
-Samozrejme činnosť zameriavame na riešenie každodenných problémov a života v útulku. Mnohé z nich treba riešiť operatívne. Pomocou pracovnej terapie vytvárame pracovné návyky a chovanci si tak osvojujú schopnosť „fungovať“ v bežných životných situáciách a podmienkach, prípadne i v rodine, aby sa neskôr vedeli adaptovať do spoločnosti, dopĺňa informácie riaditeľ.
Ďalej sme sa dozvedeli, že útulok prevádzkuje tri budovy, ktoré slúžia klientom. Dve budovy slúžia na ubytovanie a v tretej sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklad a kaplnka. Súčasťou centra je veľká záhrada a hospodársky dvor.
Chovanci si prácou na hospodárskom dvore a v záhrade dochovajú hydinu a dopestujú poľnohospodárske produkty pre vlastnú potrebu. Chovajú kozy, prasiatko, sliepky, kačice, morky a zajacov, čiže majú mäso, mlieko, vajcia. V záhrade si dopestujú zeleninu pre svoju potrebu. Vypomáhajú v technických službách, kde triedia plasty. Svojpomocne si zabezpečujú palivové drevo na zimu. Podľa potreby pomáhajú aj na miestnej farme, za čo im majiteľ poskytuje obilie pre zvieratá. Taktiež vypomáhajú v ovocnom sade, kde za odmenu dostanú jablká. Chovanci sa aktívne zapájajú aj do rekonštrukčných prácach v objekte a pomáhajú pri prevádzke útulku a kaplnky. Chytajú sa na výmenu strechy nad jedálňou, kuchyňou a kaplnkou, ktorá je už v nevyhovujúcom stave, zateká do budovy a plesnejú im steny. Je to stará budova, ktorá slúžila v minulosti ako škola.
Obedy varí sestra Blanka, raňajky a večeru zabezpečuje klient zariadenia Radek Bačák. Pranie šatstva zabezpečuje pre celé zariadenie Patrik Pospíšil. K dispozícii je automatická práčka, pričom chovanci sa sami starajú aj o osobnú hygienu, čistotu a poriadok v ubytovacích a sociálnych priestoroch. Aby získali čo najviac skúseností, zručností, pracovné návyky i vedomosti, vedenie centra organizuje pre nich rôzne kurzy, ako napríklad kurz varenia, upratovania, hospodárenia. Cieľom je, aby sa klienti postavili časom na vlastné nohy a začlenili sa do spoločnosti. Odbornou pomocou a najmä vlastnou snahou a prácou sa snažia získať zmysluplnosť a zodpovednosť pre vlastný život, adaptovať sa do spoločnosti, byť samostatnými, zachovať si dôstojnosť a zároveň príležitosť na uplatnenie sa v pracovnom procese.
Sociálne centrum im v tom pomáha pod dohľadom odborného personálu, ktoré spočíva v asistenčnej pomoci, pracovnej terapii, a resocializácii. Okrem riaditeľa Jána Ňukoviča sú to - sociálna pracovníčka Petronela Sucháňová, zabezpečuje kontakt s úradmi, vybavuje doklady o sociálne dávky, pomáha pri hľadaní zamestnania. Alfréd Kunh vodič, zásobovač a pracovný terapeut. Helena Pastrnáková – pracovná terapeutka, ktorá pracuje v zariadení už 6 rokov.
Klienti sa okrem finančného príspevku podieľajú aj prácou v útulku.
Teda, ak by ste sa rozhodli podporiť ich charitatívnu činnosť, výmenu strechy, okien a ústredného kúrenia finančným príspevkom, môžete tak urobiť priamo na účet: VÚB 1446255459/0200, IČO: 34074431.
Adresa: Sociálne centrum, Spolok sv. Vincenta de Paul, Kopec 14, 942 01 Šurany. Tel: 035/6500 507, mobil: 0911/956 095,
e-mail: spoloksvvincenta@gmail.com,
web: www.vincent.sk
Milan Kupecký, snímky autor a archív

2016-07-13 18:43:47 Tereza
Pokoj s tebou Janko (p.riaditeľ)

Mám radosť s tvojej spoločensky prospešnej práce a želám ti mnoho Božieho požehnania.
Budem rada ak sa mi ozveš.

POKOJ A DOBRO
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,236 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]
11:43:45 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,899 x]
11:43:04 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,477 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x