Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-04-19   985  
0

So správami o alarmujúcej nezamestnanosti absolventov sa stretávame pomerne často, najčastejšie však ostávajú v rovine všeobecných konštatácií. Údaje o nezamestnaných stredoškolákoch podľa škôl sme z úradu práce v minulosti žiadali niekoľkokrát, vždy neúspešne. Zdá sa však, že v komunikácii novozámockého ÚPSVaR s verejnosťou dochádza k pozitívnym zmenám a tentokrát sme boli úspešní. Vďaka tomu nohol vôbec po prvýkrát vzniknúť rejting stredných škôl novozámockého okresu.  

Aktuálne počty nezamestnaných absolventov sme porovnávali s celkovým počtom študentov jednotlivých škôl  (údaje z r. 2007), čím sme získali relatívnu nezamestnanosť absolventov danej śkoly. Ukazovateľ, ktorý v porovaní s rovnakými údajmi iných škôl dáva pomerne verný obraz o úspešnosti abselventov tej-ktorej školy na trhu práce...

Pozn: UoZ=Uchádzači o zamestnanie
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x