Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-05-11   2,945  
0
Záhradkárske kolónie v okolí Nových Zámkov boli vytvárané začiatkom 80-tych rokov, keď veľké podniky prideľovali drobné parcely svojim zamestnancom. Táto forma záhradkárčenia úzko súvisela s hromadnou bytovou výstavbou  v meste, kde boli na panelákové sídliská skoncentrované desattiíce ľudí z okolitých obcí spolu s pôvodnými obyvateľmi asanovaných mestských častí.  

Väčšina nových obyvateľov panelákov prichádzala z roľníckej populácie a záhradky s chatkami im mali dať možnosť zmysluplného trávenia voľného času a úniku z anonymného sveta ich bezútešných betónových domovov.
Zmeny po r. 1989 vyvolali krach veľkých podnikov a s nimi i  "podnikových" foriem bývania a trávenia voľného času. Majitelia chatiek si svoje parcely odkúpili do osobného vlastníctva (rovnako aj svoje panelákové byty) a mohli cítiť určitú satisfakciu voči tým, ktorí sa svojho času do poradovníkov na byty ani záhradky nedostali...
V rovnakom čase ale dochádzalo i k degradácii infraštruktúry záhradkárskych osád. Chatkové osady ležali na periférii mesta i na periférii záujmu mestskej samosprávy. Neudržiavané komunikácie a verejné priestranstvá, chýbajúce verejné osvetlenie, problémy s vyvážaním odpadu a pod. strpčovali a strpčujú životy ich obyvateľov.  Aféra "Zúgov" sa týka tiež jednej z nich, tam samospráva odsúhlasila stavbu malej vodnej elektrárne v chránenej prírodnej lokalite napriek protestom jej obyvateľov.

V chatkovej osade Hliník začali problémy so spodnou vodou v r. 2010 keď sa téma dostala aj na stránky Castrum Novum (13. augusta 2010 a 17. septembra 2010)Dnes je situácia ešte najliehavejšia a voda je vyliata už druhý mesiac. Majitelia chatiek žiadali o pomoc vedenie mesta, ktoré ho neposkytuje vo forme a rozsahu podľa ich predstáv.
Problém sa týka cca 150 majiteľov chatiek, z ktorých sa angažuje asi 15.  Nie všetci sú vodou postihnutí rovnako, u niekoho iba vytopilo pivnice, kým ďalši majú na pozemku 60cm hlboký "rybník".
Majitelia chatiek by v tomto prípade zrejme očakávali od mesta pomoc vo forme masívneho odčerpávania vody spolu s niektorými ďalšími bližšie nešpecifikovanými opatreniami a mestu vytýkajú nedostatok dobrej vôle. Mesto naopak tvrdí, že vykonalo, čo sa dalo a viac urobiť nemôže. Je zvláštne, že sa nikde nespomínajú peniaze, hoci je zrejmé, že ide v prvom rade o ne.
Majitelia chatiek si na vlastné náklady nechávajú odčerpávať vodu bánovskými hasičmi, opäť nevieme s akým efektom, za koľko peňazí a vlastne ani to, prečo práve bánovskými hasičmi. Aj FB skupina, ktorá obsahuje dokumentáciu k danému problému je anonymná.
A tu sa zrejme dostávame k jadru problému. Podobná prírodná kalamita sa môže prihodiť kdekoľvek, u nás je však znásobená nedostatkom  solidarity a  súdržnosti ako aj všeobecnou nedôverou voči samospráve a primátorovi. V meste, v ktorom neexistujú nezávislé médiá a všetky rozhodnutia sa prijímajú za chrbtom verejnosti, neostala jediná dôveryhodná osobnosť alebo inštitúcia, na ktorú by sa občania mohli obrátiť so svojim problémom. Takáto societa je nutne konfliktná - nikdy sa nemôže dospieť ku konsenzu, koľkými peniazmi by malo mesto z peňazí daňových poplatníkov sanovať podobný partikulárny problém 150 záhradkárov, keď žiadna verejná diskusia o verejných financiách v meste neprebieha... Môžeme klásť iba sugestíven otázky: má problém 150 rodín pre mesto väčšiu váhu, ako problém 30 opustených psov (1 mil Sk ročne), alebo hádzanárskeho mužstva (7 mil Sk ročne) a pod. ?
2013-05-12 04:42:37 Attila
150 rodín je možno niečo viac ako 300 voličov pre súdruha primátora a ostatných súdruhov na MsÚ. Keď zoberieme do úvahy, akou prevahou bol naposledy zvolený, tak nie, 150 rodín zrejme nie je veľká váha.
Nič iné nám neostáva, len dúfať, že podobne dotknutých rodín je oveľa viac v našom meste...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:49:01 Majitelia chatiek zo zatopenej záhradkárskej oblasti Hliník píšu zúfalé listy s prosbami o pomoc... [2013-05-11; 2,945 x]
00:48:24 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,082 x]
00:48:16 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,175 x]
00:48:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,564 x]
00:47:47 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,221 x]
00:47:10 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,117 x]
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x