Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-06-21   5,071  
0
19. júna sme obdržali žiadosť poslancov mestského zastupiteľstva Andreja Huršana a JUDr. Richarda Schwarza, v ktorej nám dali presne 7 dní na ospravedlnenie sa za klamstvá a nepravdy, ktoré sme uviedli v článku "Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dvoch poslancov získať od mesta lukratívny pozemok". V opačnom prípade hrozili podať súdnu žalobu.  

Nie je to prvýkrát, keď asertívne a promptne reagujeme na podobné žiadosti. Mali sme tu už recenziu na knižku o istom národovcovi, kde autorka naraz hrozila žalobou a vydierala infarktom, ktorý sme jej mohli otáľaním privodiť. Inkriminovaný článok sme odstránili.
Žalovať nás chcel aj jeden frekventovaný historik-publicista, tam však zdravotné komplikácie nehrozili a článok sme nestiahli.
Inokedy sa nám žalobou vyhrážal jeden z miestnych aktivistov SMK - príslušník rytierskeho rádu sv. Juraja, ktorého sa dotkol náš ironický tón nad jeho novým rytierskym habitom. Článok sme stiahli.

Teraz sa ochrany svojej cti a dobrého mena domáhajú vážení poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých pozornosť nášmu portálu si váźime, a súčasne nám dáva príležitosť bilancovať čo robíme dobre a kedy naopak šírime klamstvá a nepavdy.
V súvislosti s článkom "Novozámocké horizonty..." sa pánom poslancom JUDr. Richardovi Schwarzovi a Andrejovi Huršanovi na tomto mieste ospravedlňuejme za nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti, ktoré poškodzujú dobré meno poslancov Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch - Andreja Huršana a JUDr. Richarda Schwarza:

1. ospravedlňujeme sa za nepravdivý výraz "odhlasovali sami sebe, resp. svojej bývalej firme", ktorý mohol čitateľa uviesť do omylu, akoby páni poslanci boli aj v čase hlasovania vlastníkmi firmy Sunrise Plus s.r.o.

2. ospravedlňujeme sa za nepravdivú informáciu o tom, že, "relatívne veľa poslaneckých kolegov hlasovalo proti". V skutočnosti "relatívne veľa poslaneckých kolegov nehlasovalo ZA": z 21 prítomných poslancov nehlasovali ZA spomenuté uznesenia (č. 19 a 20) štyria, res. ôsmi poslanci MsZ.

3. ospravedlňujeme sa tiež za iné, bližšie nešpecifikované klamstvá a nepravdy, o ktorých sa páni vo svojej žiadosti zmienili bez uvedenia konkrétností.


Využívame súčasne príležitosť aby sme na tomto mieste podľa ods. 7 § 25 zákona 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov* verejne požiadali o odpočet poslaneckej činnosti pána poslanca JUDr. Richarda Schwarza za r. 2006-2013 a pána poslanca Andreja Huršana za za r. 2010-2013 a v prípade, ak z odpočtu vyplynie že svoje poslanecké mandáty po celý čas využívali výlučne v osobnom záujme na dosiahnutie majetkového prospechu, aby sa nám - svojim voličom - podobne do 7 dní ospravedlnili.
V záujme ukončenia šírenia ďalších klamstiev a neprávd z nevedomosti prosíme pánov poslancov doplniť svoj odpočet o:
1. Kúpnu uzmluvu p. JUDr. Schwarza uzavretú s Mestom Nové Zámky v r. 2007 na parcely č. 6660/1 a č. 6659/2 a doklady preukazujúce zaplatenie kúpnej ceny, resp. započítaného plnenia z jeho strany.
2. Zmluvy o prenájme bufetových, kancelárskych alebo iných priestorov, ktoré páni poslanci, resp. nimi, alebo rodinnými príslušníkmi vlastnené spoločnosti uzatvorili s Mestom a mestskými podnikmi v uvedenom období. Taktiež prosíme doložiť všetky iné typy zmlúv a dohôd ktoré s Mestom Nové Zámky a mestskými podnikmi v uvedenom období podpísali.
3. Žiadosti a zmluvy týkajúce sa parciel 394/4, 394/5 a 394/8 kúpených v období rokov 2010-2011 ako prebytočného majetku štátu od ObÚ Nové Zámky spoločnosťou Sunrise Plus s.r.o. vlastnenou v tom čase pánmi poslancami ako aj zmluvu o predaji tejto spoločnosti v r. 2011 jej súčasnému majiteľovi s ktorým má Mesto uzavrieť zámennú zmluvu na základe hlasovania aj pánov poslancov dňa 14.5.2013.
4. V súvislosti s bodom 3. tiež prosíme informovať, či prednosta ObÚ v čase uzatvárania kúpnych zmlúv bol/nebol politickým nominantom strany, v ktorej jeden z majiteľov Sunrise Plus s.r.o. vykonával predsednícku funkciu v Nových Zámkoch.
5. Rovnako v súvislosti s bodom 3. tiež prosíme informovať, či páni poslanci v čase kúpy parciel 394/4, 394/5 a 394/8 ako prebytočného majetku štátu od ObÚ Nové Zámky v období r. 2010 - 2011 mali vedomosť, že susedná parcela 394/2 takisto vo vlastníctve štátu je Mestom Nové Zámky využívaná bez zmluvného vzťahu s ObÚ ako príjazdová komunikácia k ŠH Millénium. Či v tejto súvislosti upozornili Mesto na možnosť uzavrieť dohodu o usporiadaní majetkových nárokov štátu voči užívateľovi jeho majetku bez zmluvného vzťahu podľa § 51 Občianskeho zákonníka (rovnakej dohody, ako sami uzavreli s ObÚ v prípade parcely 394/8 pred podpisom kúpnej zmluvy). Prípadne či informovali Mesto o možnosti požiadať ObÚ o odkúpenie uvedenej parcely ako prebytočného majetku štátu (ako sami učinili v prípade parciel 394/4, 394/5 a 394/8 v priebehu rokov 2010-2011).
6. Tiež prosíme informovať verejnosť o výške finačných odmien, ktoré páni poslanci v uvedenom období získali v súvislosti so svojimi verejnými funkciami - za výkon poslaneckých mandátov, za členstvo v orgánoch a akomisách samosprávy, za členstvo v dozorných radách, predstavenstvách mestských a krajských podnikov, prípadne z iných právnych titulov voči Mestu, mestským podnikom, NSK a krajským podnikom.
Záverom sa pánom poslancom ešte raz ospravedlňujeme za klamstvá a nepravdy uvedené v prvom odstavci. Súčasne veríme, že zodpovedaním otázok uvedených v druhom odstavci nám páni poslanci pomôžu aby sme verejnosť informovali presne a dôveryhodne o ich poslaneckej práci a iných aktivitách súvisiacich s výkonom ich verejných funkcií. Vopred ďakujeme. Watson.sk
 
 

 
* Ods. 7 § 25 zákona 369/90 Z.z. Zákona o obecnom zriadení: "Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva".
2013-06-24 11:10:07 tony
Dole klobúk Oto!
2013-06-22 14:39:33 vladimira kotruszova
ach so, predvolebne sluby ...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:15:16 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,071 x]
13:15:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,850 x]
13:14:41 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,131 x]
13:14:05 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,426 x]
13:13:28 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,372 x]
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,064 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,016 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]
12:56:15 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 859 x]
12:56:05 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 997 x]
12:55:37 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,300 x]
12:54:51 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,425 x]
12:53:26 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,810 x]
12:52:22 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,068 x]
12:52:15 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 794 x]
12:51:14 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,140 x]
12:50:44 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,785 x]
12:49:41 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,149 x]
12:49:35 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,955 x]
12:47:14 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,922 x]
12:47:07 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,362 x]
12:46:26 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,974 x]
12:45:53 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 928 x]
12:45:47 Matovičova intuícia, alebo dostane nás trnavský samorast z dejinnej pasce? [2021-03-09; 2,348 x]
12:45:34 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,730 x]
12:42:45 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,952 x]
12:41:53 Kniha týždňa: Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academ... [2022-04-18; 1,123 x]
12:41:35 Kauza Turá. O čom bol výbušný príspevok nahnevaného účastníka stretnutia s I. Matovičom? [2023-05-03; 1,039 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x