Úvod / Nyitóoldal
   
 
František Buda  10-10-12   4,115  
0

Historicky najstarší symbol Tvrdošoviec poznáme podľa odtlačku pečatidla z prelomu 15. a 16. storočia. Pečatidlo je oválne (20 × 35 mm) a v jeho poli je vyrytá postava biskupa, v pravej ruke s berlou, v ľavej ruke s viničom. Po jeho pravej strane je vyryté písmeno T. Pod ľavou rukou je nezreteľný vryp. Pečatidlo pochádza z roku 1616. V bratislavskom mestskom archíve je ale ošúchaný odtlačok pečatidla obce už aj na dokumente z roku 1584.  


Historicky najstarší symbol Tvrdošoviec poznáme podľa odtlačku pečatidla z prelomu 15. a 16. storočia. Pečatidlo je oválne (20 × 35 mm) a v jeho poli je vyrytá postava biskupa, v pravej ruke s berlou, v ľavej ruke s viničom. Po jeho pravej strane je vyryté písmeno T. Pod ľavou rukou je nezreteľný vryp. Pečatidlo pochádza z roku 1616. V bratislavskom mestskom archíve je ale ošúchaný odtlačok pečatidla obce už aj na dokumente z roku 1584. Na novšom pečatidle zo17. storočia je v jeho strede zobrazený svätý Adalbert - Vojtech - v pravici s troma šípmi (symbol svojho martýrstva) a v ľavici s berlou. Tento motív nebol v stredoveku ojedinelý a predstavoval znak príslušnosti k ostrihomskému arcibiskupstvu, lebo sv. Adalbert bol patrónom tejto cirkevnej provincie, ku ktorej obec patrila od roku 1297. Na prvej oválnej pečati sa nezachoval žiadny text, ale druhá okrúhla pečať s vyobrazeným Adalbertom, pochádzajúca z roku 1719, má už kruhopis „PECSECIT • 1719 TAROSKEDI • FALU“ (pečať obce Taroskedi). Toto pečatidlo (typária) je v zbierkovom fonde ŠOBA v Nitre. Tretia verzia pečatidla oválneho tvaru opäť s rovnakým motívom pochádza z roku 1850 a má kruhopis „PETSETVE * TARDOSKED • HE • 1850.“ Posledný znak obce s vyobrazením svätca, tentokrát nie stojaceho, ale sediaceho sv. Adalberta, pochádza z guľatej pečiatky z roku 1869 a má kruhopis „TARDOSKEDD KÖSZEG 1869.“
Od roku 1869 sa nám dodnes zachovalo celkom 32 rôznych verzií obecných pečatí a znakov v maďarskom a slovenskom jazyku. Všetky sú uvedené v prílohe a ich rôznorodosť je odrazom doby a spoločensko–politického zriadenia, v ktorom konkrétne vznikali. Demokratický proces naštartovaný roku 1989 priniesol aj v heraldike miest a obcí nové zmeny. V zmysle § 1b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav už mala každá obec zákonom zakotvené právo na vlastné symboly. Zákon vymedzil za symboly obce erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne aj znelku obce. Ich návrhy každá obec predkladá Ministerstvu vnútra SR na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. Po ich schválení sa tieto stávajú vlastnými symbolmi obce, ktoré je potom povinná používať pri výkone samosprávy.
Roku 1994 obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce prijalo úplne nové symboly obce. V neskorogotickom alebo tiež španielskom heraldickom štíte bol erb rozdelený na dve polovice. V ľavej časti v zelenom poli umiestnená biela napodobenina Rákócziho pamätníka a na pravej strane sa nachádzali „falošné“ takzvané arpádovské brvná. V skutočnosti sa jednalo o osemkrát červeno-strieborne delený štít, ale v prípade Tvrdošoviec to bol štít delený deväťkrát, z toho päťkrát červene a štyrikrát strieborne. Pretože tieto symboly (erb i zástava obce) neboli vyhotovené v zmysle heraldických zásad a pravidiel, MV SR ich opätovne odmietlo zapísať do Heraldického registra Slovenskej republiky a dňom 31. decembra 2006 zo zákona stratili svoju platnosť a nemohli sa ďalej používať. Obec od 1. januára 2007 do 6. marca 2007 musela používať pri výkone samosprávy zákonom predpísané pečatidlá, kým si svoju symboliku dala do súladu so zákonom.


Erb, pečate, zástava, reťaze a symbolické kľúče obce
Až dňa 6. marca. 2007 obecné zastupiteľstvo na návrh PhDr. Ladislava Vrteľa schválilo nové symboly obce, ktorých ústredným motívom sa stal Rákócziho pamätník a svätý Adalbert sa vrátil do obecného znaku ako heraldický patrón erbu. Tento návrh symbolov obce bol potom akceptovaný aj MV SR a bol zapísaný aj do Heraldického registra Slovenskej republiky a stal sa právoplatným symbolom obce. Základný erb obce tvorí v zaoblenom tzv. neskorogotickom červenom štíte na zelenej oblej pažiti strieborný, zlatým trojitým krížom ukončený Rákócziho pamätník v podobe na nižšom podstavci stojaceho zastrešeného hranola so zlatou nikou.
 


Vo väčšom erbe je základný erb doplnený o podobu svätého Adalberta – Vojtecha, ako biskupa v striebornom rúchu, so striebornou zlato lemovanou mitrou, so zlatým pektorálnym krížom, v pravici s troma zlatými, šípmi opatrenými striebornými strelkami a v ľavici so zlatou berlou.
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, zelenej a žltej, v pomere 1/6 a v prípade bielej farby v pomere 2/6. Vlajka je zakončená tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC TVRDOŠOVCE.“
{jcomments on}

Historicky najstarší symbol Tvrdošoviec poznáme podľa odtlačku pečatidla z prelomu 15. a 16. storočia. Pečatidlo je oválne (20 × 35 mm) a v jeho poli je vyrytá postava biskupa, v pravej ruke s berlou, v ľavej ruke s viničom. Po jeho pravej strane je vyryté písmeno T. Pod ľavou rukou je nezreteľný vryp. Pečatidlo pochádza z roku 1616. V bratislavskom mestskom archíve je ale ošúchaný odtlačok pečatidla obce už aj na dokumente z roku 1584. Na novšom pečatidle zo17. storočia je v jeho strede zobrazený svätý Adalbert - Vojtech - v pravici s troma šípmi (symbol svojho martýrstva) a v ľavici s berlou. Tento motív nebol v stredoveku ojedinelý a predstavoval znak príslušnosti k ostrihomskému arcibiskupstvu, lebo sv. Adalbert bol patrónom tejto cirkevnej provincie, ku ktorej obec patrila od roku 1297. Na prvej oválnej pečati sa nezachoval žiadny text, ale druhá okrúhla pečať s vyobrazeným Adalbertom, pochádzajúca z roku 1719, má už kruhopis „PECSECIT • 1719 TAROSKEDI • FALU“ (pečať obce Taroskedi). Toto pečatidlo (typária) je v zbierkovom fonde ŠOBA v Nitre. Tretia verzia pečatidla oválneho tvaru opäť s rovnakým motívom pochádza z roku 1850 a má kruhopis „PETSETVE * TARDOSKED • HE • 1850.Posledný znak obce s vyobrazením svätca, tentokrát nie stojaceho, ale sediaceho sv. Adalberta, pochádza z guľatej pečiatky z roku 1869 a má kruhopis „TARDOSKEDD KÖSZEG 1869.“

Od roku 1869 sa nám dodnes zachovalo celkom 32 rôznych verzií obecných pečatí a znakov v maďarskom a slovenskom jazyku. Všetky sú uvedené v prílohe a ich rôznorodosť je odrazom doby a spoločensko–politického zriadenia, v ktorom konkrétne vznikali. Demokratický proces naštartovaný roku 1989 priniesol aj v heraldike miest a obcí nové zmeny. V zmysle § 1b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav už mala každá obec zákonom zakotvené právo na vlastné symboly. Zákon vymedzil za symboly obce erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne aj znelku obce. Ich návrhy každá obec predkladá Ministerstvu vnútra SR na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. Po ich schválení sa tieto stávajú vlastnými symbolmi obce, ktoré je potom povinná používať pri výkone samosprávy.

 

 

Roku 1994 obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce prijalo úplne nové symboly obce. V neskorogotickom alebo tiež španielskom heraldickom štíte bol erb rozdelený na dve polovice. V ľavej časti v zelenom poli umiestnená biela napodobenina Rákócziho pamätníka a na pravej strane sa nachádzali „falošné“ takzvané arpádovské brvná. V skutočnosti sa jednalo o osemkrát červeno-strieborne delený štít, ale v prípade Tvrdošoviec to bol štít delený deväťkrát, z toho päťkrát červene a štyrikrát strieborne. Pretože tieto symboly (erb i zástava obce) neboli vyhotovené v zmysle heraldických zásad a pravidiel, MV SR ich opätovne odmietlo zapísať do Heraldického registra Slovenskej republiky a dňom 31. decembra 2006 zo zákona stratili svoju platnosť a nemohli sa ďalej používať. Obec od 1. januára 2007 do 6. marca 2007 musela používať pri výkone samosprávy zákonom predpísané pečatidlá, kým si svoju symboliku dala do súladu so zákonom.

 

Erb, pečate, zástava, reťaze a symbolické kľúče obce

 

Až dňa 6. marca. 2007 obecné zastupiteľstvo na návrh PhDr. Ladislava Vrteľa schválilo nové symboly obce, ktorých ústredným motívom sa stal Rákócziho pamätník a svätý Adalbert sa vrátil do obecného znaku ako heraldický patrón erbu. Tento návrh symbolov obce bol potom akceptovaný aj MV SR a bol zapísaný aj do Heraldického registra Slovenskej republiky a stal sa právoplatným symbolom obce. Základný erb obce tvorí v zaoblenom tzv. neskorogotickom červenom štíte na zelenej oblej pažiti strieborný, zlatým trojitým krížom ukončený Rákócziho pamätník v podobe na nižšom podstavci stojaceho zastrešeného hranola so zlatou nikou.

 

 

Vo väčšom erbe je základný erb doplnený o podobu svätého Adalberta – Vojtecha, ako biskupa v striebornom rúchu, so striebornou zlato lemovanou mitrou, so zlatým pektorálnym krížom, v pravici s troma zlatými, šípmi opatrenými striebornými strelkami a v ľavici so zlatou berlou.

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, zelenej a žltej, v pomere 1/6 a v prípade bielej farby v pomere 2/6. Vlajka je zakončená tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC TVRDOŠOVCE.“

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:34:48 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,115 x]
11:33:45 Elhunyt Chrenka Edit (1936 – 2023) [2023-10-12; 845 x]
11:32:26 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,334 x]
11:31:32 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 971 x]
11:30:40 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 794 x]
11:29:49 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,041 x]
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]
11:08:16 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 470 x]
11:07:05 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,139 x]
11:07:03 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,204 x]
11:05:03 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,954 x]
11:02:55 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,109 x]
11:01:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,847 x]
10:57:30 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,956 x]
10:56:22 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,197 x]
10:53:50 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 469 x]
10:37:20 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 586 x]
10:34:34 Jódová profilaxia pre prípad jadrovej havárie [2023-08-20; 876 x]
10:17:50 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,208 x]
10:11:30 Miloš Majko: Putin stvoril nové symboly Ukrajiny [2023-08-05; 757 x]
09:25:36 Egy csésze kávé: Csukás Lászlóval - búvár-, fotós-, és filmessel [2014-01-21; 5,351 x]
09:24:47 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,805 x]
09:19:14 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,245 x]
09:12:28 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,771 x]
09:03:17 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,647 x]
09:00:16 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,657 x]
08:47:11 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,438 x]
08:25:09 Az Egy csésze kávé mai címlap lánya: Szabó-Kiszai Mónika zászlós testépítő [2022-07-03; 1,700 x]
07:47:13 Na Ukrajine odštartoval Zelenského projekt Sociálny výťah [2019-05-28; 1,754 x]
07:25:10 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 561 x]
07:25:08 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,721 x]
07:25:06 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 312 x]
07:24:56 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 858 x]
07:24:54 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Nagy Viktória, a Felvidék Szépe 2016 első udvarhölgye és a Miss G... [2016-05-10; 5,490 x]
07:24:51 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 756 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x