Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-07-02   3,922  
0
1. Kormányszervek nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó testületei

Szlovák Köztársaság Kormányának Nemzetiségi Tanácsa (Rada vlády Slovenskej republiky pre národnosti)
Elnök: Román Kováč, miniszterelnök-helyettes
Alelnök: Dusan Slobodník, kulturális miniszter
Cím: Úrad vlády SRNám. Slobody 1 813 70 Bratislava

SZK Kulturális Minisztériuma Helyi és Nemzetiségi Kultúra Főosztálya (Sekcia miestnej a národnostnej kultúry SR)
Főosztályvezető: Augustin Lang
Cím: Ministerstvo kultúry SR, Suvovorova 12, 813 31 Bratislava  2. Szlovákiai magyar politikai szervezetek, szövetségek, egyesületek és társulások

2.1. Politikai szervezetek

Együttélés Politikai Mozgalom (EPM, ESWS) (Coexistentia, Spoluzitie, Souzití, Zusammenleben, Wspólnota, Koegzistencija, Spivzitíja)
Alapítva: 1990. március 17
Elnök: Duray Miklós
Alelnök: Duka-Zólyomi Árpád, Gawlik Stanislav,  Mihályi Molnár László
Vez. titkár: Dolník Erzsébet
Cím: Prazská ul. 7, Bratislava Levélcím: P. O. Box 44, 814 99 Bratislava Telefon/fax: 07/497 877

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) (Mad'arské Kresfanskodemokratické Hnutie Hungarian Christian Democratic Movement)
Alapítva: 1990. március 30
Tiszteletbeli elnök: Janics Kálmán
Elnök: Bugár Béla
Alelnök: Farkas Pál
Cím: Krížna 52,1/18,  821 08 Bratislava Telefon/fax: 07/600 77
Magyar Néppárt (MNP) (Mad'arská l'udová strana Hungarian People Party)
Alapítva: 1991. december 9-én
Elnök: Popély Gyula
Alelnök: Szöcs Ferenc
Cím: Cernysevského 39 851 01 Bratislava Telefon: 07/848 454

Magyar Polgári Párt (MPP) (Mad'arská občianska strana Hungarian Civic Party)
Alapítva: 1989. november 18 — Független Magyar Kezdeményezés 1992. január 25-tól — Magyar Polgári Párt
Elnök: A. Nagy László
Alelnök: Tóth Károly, Tóth János, Zoller Mihály
Cím: Zabotova ul. 2, 811 01 Bratislava, Telefon/fax: 07/495 322, 497 6842.2. Szövetségek, egyesületek, társulások

Csehszlovákiai Magyar írók Társasága (CSMÍT) (Spolocnosť mad'arskych spisovatel'ov v CSFR Association of Hungárián Writer*s in Czechoslovakia)
Alapítva: 1990. január 26
Titkár: Fonod Zoltán
Cím: Laurinská 2. 815 08 Bratislava

Csehszlovákiai Magyar Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (CSEMKÉSZ) (Zväz mad'arskej kresťanskej inteligencie v Československu Union of Hungarian Christian Intelectuals in Czechoslovakia)
Alapítva: 1992. február 22
Elnök: Gyurgyík László
Alelnök: Alaksza János
Főtitkár: Sebők Zoltánné
Cím: Stefana Králika 18., 841 08 Bratislava Telefon: 07/777 223

Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége (CSEMADOK) (Demokraticky zväz Maďarov v Ceskoslovensku Democratic Union of Hungarians in Czechoslovakia)
Alapítva: 1949 március 5
Elnök: Bauer Győző
Alelnök: Gál Sándor, Szabó Rezső
Főtitkár: Sidó Zoltán
Titkár: Bárdos Gábor, Máté László
Cím: Nám. 1. mája 10-12,  815 57 Bratislava Telefon: 07/511 47, 571 57, 528 07

A CSEMADOK Országos Választmánya mellett a következő társaságok működnek:
1. Csehszlovákiai Magyar Amatőr Színjátszók Egyesülete
2. Csehszlovákiai Magyar Irodalom- és Könyvbarátok Társasága
3. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
4. Csehszlovákiai Magyar Tudományos Társaság
5. Csehszlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága
6. Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága
7. Szlovákiai Magyar Folklórszövetség
Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága (CSMKT) (Spolocnosť madarskych vytvarnych umelcov v Ceskoslovensku Company of Hungárián Artists in Czechoslovakia)
Alapítva: 1990. február 23.
Elnök: Nagy János
Ügyintéző: Kubicka Kucsera Klára
Cím: Sedmokrásková 8 821 01 Bratislava Telefon: 07/237 740

Diákhálózat (DH) ( Studentská sieť Student Network)
Alapítva: 1990. január— Magyar Diákszövetség (MDSZ) 1991. április 6-tól — Diákhálózat Elnök: Udvari Péter
Ügyintéző: Csermák Zoltán
Cím: Prazská 11, III. em. 48,  816 36 Bratislava Telefon/fax: 07/495 687

Magyar Asszonyok Ligája (MAL) (Liga mad'arskych žien Hungarian Women's League)
Alapítva: 1992-ben
Elnök: Laczkóné Erdélyi Margit
Cím: Nevádzova 5, 821 01 Bratislava Telefon: 07/294 484 Fax: 07/238 908

Magyar Ifjú Kereszténydemokraták Szövetsége (MIKSZ)
(Zväz mad'arskej kresťanskodemokratickej mládeze Association of Young Hungarian Christian-democrats)
Alapítva: 1992. november 7.
Elnök: Varga Mária
Cím: Petőfiho 6., 940 01 Nové Zámky, P. O. Box 141

Magyar Ifjúsági Szövetség (MISZ) (Mad'arsky zväz mládeže Hungarian Youth Association
Alapítva: 1990. április 6
Titkár: Petrik Zsolt
Külügyi előadó: Pál Tibor
Cím: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno,  P. O. Box 118 Telefon/fax: 0819/37 60

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) (Zväz skautov mad'arskej národnosti na Slovensku Hungárián Scouts Association in Slovakia)
Alapítva: 1990. március 11.
Elnök: Ajpek Gabriella
Ügyvezető: Hodossy Gyula Cím: Nám. 1. mája 6, 929 01 Dunajská Streda, Telefon: 0709/271 21 Fax: 0709/290 28

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) (Zväz mad'arskych pedagógov na Slovensku Association of Hungarian Teachers in Slovakia)
Alapítva: 1990. január 11.
Elnök: Pukkai László
Alelnök: Lovász Gabriella
Cím: Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium, ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno Telefon: 0819/3466


3. Állami költségvetésből működő kisebbségi magyar intézmények

Ifjú Szívek Magyar Művészegyüttes (Mladé srdcia Mad'arsky umelecky súbor)
Alapítva: 1955
Igazgató és művészeti igazgató: Quittner János
Manager: Péterfi György
Zenekar vezetője: Karába Július
Énekkar vezetője: Kovács Kálmán
Tánckar vezetője: Varga Ervin
Gaudium Kamarazenekar vezetője: Feriencík Ágnes
Ghymes zenekar vezetője: Szarka Gyula
Cím: Mostová ul. 8, 811 02 Bratislava Telefon: 07/331 089 Fax: 07/331 187

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) (Svaz Mad'aru žijících v českých zemích Union of Hungarians living in the Czech Republic)
Alapítva: 1990. február 24
Tiszteletbeli elnök: Rákos Péter
Elnök: Csémy Tamás
Alelnök: Szabó Béla
Ügyvezető: Kocsis László
Cím: Vinohradská tr. 46, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: 02/251 648

Komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya (Mad'arské národnostné oddelenie Podunajského múzea v Komárne)
Alapítva: 1991-ben
Osztályvezető: Liszka József
Cím: Palatínska 13, 945 01 Komárno Telefon: 0819/41 94

Komáromi Jókai Színház (Jókaiho divadlo v Komárne)
Alapítva: 1952 - Magyar Területi Színház 1990-től Komáromi Jókai Színház
Igazgató: Beke Sándor
Cím: PetóTiho 1. 945 01 Komárno Telefon: 0819/23 23 Fax: 0819/50 97

Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony (Vydavatel'stvo Madách v Bratislave)
Alapítva: 1969-ben
Igazgató: Dobos László
Cím: Michalská 9., 816 21 Bratislava Telefon: 07/334 532, 333 012

Szlovák Pedagógiai Kiadó — Magyar Főszerkesztőség (Slovenské pedagogické nakladatel'stvo — mad'arská redakcia)
Alapítva: 1950-ben
Vezető: Sima Éva
Cím: Sasinkova 5, 815 00 Bratislava Telefon: 07/645 51 (210-es mellék) Fax: 07/603 03

Szőttes Népművészeti Együttes Pozsony (ľudovoumelecky súbor SZŐTTES)
Alapítva: 1969
Igazgató: Bárdos Gábor
Művészeti vezető: Richtarčík Mihály
Zenekarvezető: Varsányi László
Szervezőtitkár: Reicher Gellért
Cím: Námestie 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava Telefon: 07/528 07 Fax: 07/533 94

Thália Színház Kassa
(Divadlo Thálie v Koáiciach)
Alapítva: 1969
Igazgató: Kolár Péter
Cím: Timonova 3, 040 01 Koáice Telefon: 095/258 66 Fax: 095/258 67

4. Tömegtájékoztatási eszközök

4.1. Napilapok

SZABAD ÚJSÁG, Közéleti és gazdasági napilap
Megjelenik 1991-től
Kiadó: Madách-Posonium Kft.
Főszerkesztő: Mészáros János
Cím: Pribinova 25,12. emelet, 819 11 Bratislava Telefon: 07/210 39 94, 210 39 89, 210 39 98 Fax: 07/ 210 39 92

ÚJ SZÓ, Független napilap

Megjelenik 1948-tól
Kiadó: VOX NOVA, Rt., Pozsony
Főszerkesztő: Szilvássy József
Cím: Pribinova 25, 8. emelet, 819 15 Bratislava Telefon: 07/550 18, 210 44 26, 210 46 15 Fax: 07/505 29


4.2. Hetilapok

A HÉT, Közéleti és kulturális hetilap
Megjelenik 1956-tól
Kiadó: CSEMADOK OV Hont Kiadója, Pozsony
Főszerkesztő: Lacza Tihamér
Cím: Obchodná 7, 815 44 Bratislava Telefon: 07/332 865

HETI IFI, Ifjúsági lap
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Dh-Press Kiadó, Pozsony
Főszerkesztő: D. Kovács József
Cím: Cukrová 14,  813 39 Bratislava Telefon: 07/509 03

NAP, Független közéleti hetilap
Megjelenik 1989. december 15-től
Kiadó: NAP Kiadó, Dunaszerdahely
Főszerkesztő: Barak László
Cím: ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda, P. O. Box 34 Telefon: 0709/259 75, 25976 Fax/modem: 0709/259 75

REMÉNY, Katolikus hetilap
Megjelenik 1990-tól
Kiadó: Glória Társulat
Főszerkesztő: Koller Gyula
Cím: Rím. kat. Farsky úrad, 900 46 Most pri Bratislave Tel: 07/951 31

VASÁRNAP, Családi magazin (Az Új Szó hétvégi magazinja)
Megjelenik 1968-tól
Kiadó: VOX NOVA, Rt., Pozsony
Főszerkesztő: Szilvássy József
Szerkesztő: Szűcs Béla, Zsilka László
Cím: Pribinova 25, 8. emelet, 819 15 Bratislava Telefon: 07/210 44 54 Fax: 07/505 29


4.2. Időszaki lapok és folyóiratok

BARÁTNŐ, Családi magazin (Havilap)
Megjelenik 1967-től
Kiadó: A Szlovákiai Nők Demokratikus Szövetsége Zivena Kiadó Vállalata, Pozsony
Főszerkesztő: Megyeri Andrea
Cím: Spitálska 6, 812 03 Bratislava Telefon: 07/ 573 10

CSERKÉSZ, Foglalkoztató ifjúsági és gyermeklap (Havilap)

Megjelenik 1990-től
Kiadó: Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség központja, Dunaszerdahely
Főszerkesztő: Hodossy Gyula
Cím: Nám. Slobody 1, 929 01 Dunajská Streda Telefon: 0709/271 21

EGÉSZSÉG, A Csehszlovák Vöröskereszt egészségügyi ismeretterjesztő folyóirata (Havilap)
Megjelenik 1945-től
Kiadó: Csehszlovák Vöröskereszt, Pozsony
Szerkeszti: Huszárné Sörös Vlaszta
Cím: Spitálska 4, 814 46 Bratislava Telefon: 07/535 76 Fax: 07/532 79

IRODALMI SZEMLE, Irodalom, Kritika, Társadalomtudomány (Havi folyóirat)
Megjelenik 1958-tól
Kiadó: Csehszlovákiai Magyar írók Társasága a Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony gondozásában
Főszerkesztő: Tőzsér Árpád
Cím: Michalská 9, 816 21 Bratislava Telefon: 07/33 00 72

JÓ GAZDA, A kertbarátok, kistermelők, méhészek, vadászok és horgászok lapja (Havilap)

Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Madách-Posonium, Kft.
Főszerkesztő: Kádek Gábor
Cím: Pribinova 25, 819 11 Bratislava Telefon: 07/210 39 91 Fax: 07/210 39 92

KALLIGRAM, Művészet és gondolat (Havi folyóirat)
Megjelenik 1992-tól
Kiadó: Kalligram Kiadó, Kft., Pozsony
Főszerkesztő: Grendel Lajos
Cím: Staromestská 6, Bratislava Levélcím: P. O. Box 11, 820 11 Bratislava Telefon: 07/315 028

KELETI NAPLÓ, Független társadalmi és kulturális lap (Havilap)
Megjelenik 1990-től
Kiadó: Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony
Főszerkesztő: Gál Sándor
Cím: Kovácska 38, 040 01 Kosice Telefon: 095/258 78

PULZUS, Világmagazin (Havilap)
Megjelenik 1990-től
Kiadó: Alex S produkció kiadó, Pozsony
Főszerkesztő: Horváth Rezső
Cím: Ipel'ská 9, 825 07 Bratislava Telefon: 07/241511 Fax: 07/820 057
TÁBORTŰZ, A csehszlovákiai magyar lányok és fiúk lapja (Megjelenik évente 20x)
Megjelenik 1951. szeptember 1-tól - Pionírok Lapja 1968. szeptember 1-től Tábortűz
Kiadó: CSEMADOK OV Hont Kiadója, Pozsony
Főszerkesztő: Szarnák Mihály
Cím: Obchodná 7, 815 44 Bratislava Telefon: 07/332 865

TÜCSÖK, Gyermeklap óvodások és kisiskolások számára (Havilap)
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony
Főszerkesztő: Balajti Árpád
Cím: Michalská 9, 816 21 Bratislava Telefon: 07/33 20 86

TÜSKE, Szatirikus magazin (Havilap)
Megjelenik 1992-től
Kiadó: Ergo Reklám-Grafika, Komárom
Felelős: Kopócs Tibor
Cím: Potocná 28, 945 01 Komárno, P. O. Box 153 Telefon/Fax: 0819/41 93

ÚJ NŐ, (Kéthetente megjelenő képes magazin)
Megjelenik 1992-tól
Kiadó: Magyar Asszonyok Ligája, Pozsony
Főszerkesztő: Kocsis Aranka
Cím: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava Telefon: 07/294 484 Fax: 07/238 908

4.4. Regionális lapok


BODROGKÖZI HÍRNÖK, Közéleti újság (Havilap)
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Együttélés Politikai Mozgalom, Királyhelmec
Főszerkesztő: Pusztai József
Cím: P. O. Box 37, 077 01 Králbvsky Chlmec Telefon: 0949/216 82

DÉLI HÍRLAP, Csallóközi hetilap
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Dh-Press Kiadó, Pozsony
Főszerkesztő: Ravasz József
Cím: Nezábudkova 471/8, 929 01 Dunajská Streda Telefon: 0709/259 92

DUNATÁJ, Magyar nyelvű regionális hetilap
Megjelenik 1990-től
Kiadó: DANUBIUS-press, Komárom
Főszerkesztő: Morovič Lajos Cím: Senné nám. 3, 945 01 Komárno Telefon: 0819/602 41 Fax: 0819/941806

CASTRUM NÓVUM, A városi önkormányzat lapja (Havilap)
Megjelenik 1991-től
Kiadó: Városi Hivatal Érsekújvár
Főszerkesztő: Babkáné Szarnák Eszter
Cím: Hlavné nám. 10, 940 01 Nővé Zámky Telefon: 0817/221 24, 69-es mellék Fax: 0817/231 84

CSALLÓKÖZ, Regionális hetilap
Megjelenik 1971-től
Kiadó: NAP Kiadó, Dunaszerdahely
Főszerkesztő: Kanovits György
Cím: Nám. Slobody 1203, 929 01 Dunajská Streda Telefon/Fax: 0709/234 19

GARAMVÖLGYE, A lévai járás független hetilapja
Megjelenik 1967-től
Kiadó: IMPO-POS Kft. Léva
Főszerkesztő: Gubík Anna
Cím: Sládkovicova 2, 934 01 Levice, P. O. Box 48 Telefon: 0813/233 12 Fax: 0813/222 18

GÖMÖRI HÍRLAP, Regionális hetilap
Megjelenik 1960-tól
Kiadó: Városi Önkormányzat Rimaszombat
Főszerkesztő: Hacsi Attila
Cím: nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota Telefon: 0866/210 07

HONTI LAPOK, A városi önkormányzat lapja (Havilap)
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Városi Önkormányzat Ipolyság
Főszerkesztő: Lendvay Tibor
Cím: Hlavné nám. 1, 936 01 Sahy Telefon: 0812/22 81

NÓGRÁDI SZÓ, Független tájlap (Megjelenik kéthetente)
Megjelenik 1990-től
Kiadó: International Wold Line Bratislava
Főszerkesztő: Püspöky Kára
Cím: Hlavná 12 (Vigadó), 986 01 Fil'akovo, P. O. Box 55 Telefon: 0863/816 65

HONTI NÓGRÁDI PALÓC, Regionális közéleti hetilap
Megjelenik 1991-től
Kiadó: ÁMBRA Kiadó Nagykürtös
Főszerkesztő: Bodzsár Gyula Cím: Nemocnicná 3, 099 01 Velky Krtíš Telefon: 0854/514 62

PÁRKÁNY ES VIDÉKE, Párkány város önkormányzatának lapja (Havilap)
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Városi Önkormányzat, Párkány
Főszerkesztő: Himmler György
Cím: Mestsky úrad, 943 01 Stúrovo Telefon: 0810/ 22 01

KOMÁROMI LAPOK, A városi önkormányzat hetilapja
Megjelenik 1991-től
Kiadó: Komáromi Városi Önkormányzat
Főszerkesztő: Kmeczkó Mihály
Cím: Döstojnícky pavilon, 945 01 Komárno, post. pr. 136 Telefon: 0819/31 77 Fax: 0819/45 68

TORNALJA ES VIDÉKE, (Havilap megjelenik szlovák és magyar nyelven)
Megjelenik 1991-tól
Kiadó: Tornaijai Városi Hivatal
Szerkesztő: Székesi Vince Cím: Mierová 14, 982 01 Tornal'a Telefon: 0868/31 97

KRAJCÁR, Gömör-tornai hetilap
Megjelenik 1992-tól
Kiadó: Dh-Press Kiadó, Pozsony
Szerkesztők: Klinko Róbert, J. Korcsmáros László
Cím: Cicmanská 17, 048 04 Roznava Telefon: 0942/237 08

ÚJ ZEMPLÉN, Független járási hetilap
Megjelenik 1959-től
Kiadó: Nika-Press Kiadó, Tóketerebes
Főszerkesztő: Bohács Éva
Cím: Stefánikova 206 075 01 Trebisov Telefon: 0948/26 15

UNGI TÁJ, Közéleti lap (Havilap)
Megjelenik 1992-tól
Kiadó: Erdélyi János Népfőiskola, Nagykapos
Főszerkesztő: Tóth Ferenc
Cím: Hlavná ul. 3,  079 01 Veiké Kapusany Telefon: 094991/26 674.5. Rádió

Szlovák Rádió Magyar Főszerkesztősége
Alapítva 1949-ben
Főszerkesztő: Papp Sándor
Magyar nyelvű adás az 1017 kHz-en:
Hétfő - Péntek 14.00 - 18.00 óráig Szombat - Vasárnap 8.00 - 18.00 óráig
Cím: Mytna 1,  812 90 Bratislava, Telefon: 07/494 2054.6. Televízió

Szlovák Televízió Magyar Szerkesztősége
Alapítva 1983-ban
Főszerkesztő: Füle Lajos
Magyar nyelvű adás heti egy alkalommal (30 perc).
Cím: Nám. SNP 33, 845 45 Bratislava Telefon: 07/332 617
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:47:14 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,922 x]
12:47:07 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,362 x]
12:46:26 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,974 x]
12:45:53 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 928 x]
12:45:47 Matovičova intuícia, alebo dostane nás trnavský samorast z dejinnej pasce? [2021-03-09; 2,348 x]
12:45:34 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,730 x]
12:42:45 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,952 x]
12:41:53 Kniha týždňa: Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academ... [2022-04-18; 1,123 x]
12:41:35 Kauza Turá. O čom bol výbušný príspevok nahnevaného účastníka stretnutia s I. Matovičom? [2023-05-03; 1,039 x]
12:40:20 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,736 x]
12:39:50 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,480 x]
12:39:35 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,772 x]
12:39:18 Holocaust v regionálnych dokumentoch [2015-01-29; 7,755 x]
12:39:11 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,240 x]
12:39:05 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,618 x]
12:38:57 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,466 x]
12:38:48 Újra fogadja az olvasókat a Kaláka magánkönyvtár/ Súkromná knižnica Kaláka opäť otvorená... [2012-01-20; 2,973 x]
12:37:16 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,643 x]
12:37:03 Na krídlach motýľa [2014-10-22; 3,199 x]
12:36:50 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 980 x]
12:36:37 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,663 x]
12:35:26 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 795 x]
12:34:50 Peripetie jednej Infožiadosti - prípadová štúdia Veličná [2023-10-15; 929 x]
12:34:33 V čestnej súťaži na hlavného kontrolóra uspel najlepší kandidát. Budúci zať p. poslankyne M.?... [2022-07-01; 2,618 x]
12:34:33 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,504 x]
12:34:33 Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pre... [2022-06-22; 1,452 x]
12:33:17 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,023 x]
12:32:00 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,247 x]
12:31:35 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,020 x]
12:31:09 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,525 x]
12:30:42 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,628 x]
12:30:13 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,328 x]
12:29:45 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,395 x]
12:28:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,048 x]
12:28:39 Eastern Sugar. Výstava Ilony Németh v bratislavskej Kunsthalle [2018-05-02; 2,535 x]
12:28:22 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 314 x]
12:27:54 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,750 x]
12:27:26 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,311 x]
12:25:57 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,414 x]
12:25:24 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,773 x]
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x