Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-01-22   6,221  
0
V sérii článkov na tému "História priemyselných a poľnoshospodárskych podnikov v regióne" sa snažíme poskytnúť prehľad o priemyselných a poľnohospodárskych tradíciách, ktoré náš región má. Predchádzajúce diely boli venované priemyselným podnikom: I. Elektrosvitu Nové Zámky, II. Elitexu Šurany, III. JCP Štúrovo, IV. Šurianskemu cukrovaru. Dnes priblížime výstavbu novozámockej konzervárne (Slovlik).  


Prvé práce na stavbe veľkej konzervárne v Nových Zámkoch sa začali v októbri 1969, keď SLOVLIK, n. p. Trenčín začal s investičnou akciou na vybudovanie nových spracova­teľských kapacít. Ambicióznosť projektu signalizoval nielen plánovaný objem výroby - 35 000 ton hotových vý­robkov, ale aj obrovský areál podniku. Komplex konzervárne s mraziarňou sa rozprestieral na 22 hektároch. Výrobná hala mala rozlohu dvoch futbalových ihrísk, sklad hotových výrobkov ďalšieho ihriska.
Výrobný program pozostával predovšetkým z rozličných druhov sladkých a kyslých konzerv, kompletnej detskej výživy balenej v tubách, hotových jedál z mäsa a zeleniny, polotovarov, cestovného občerstvenia a mraziarenských výrobkov.
Zámysel bol vybudovať konzervárenský podnik v centre surovinovej základne, keďže okresy Nové Zámky, Komárno a Levice boli bohaté v produkcii zele­niny a v určitých druhoch ovocia. Takisto sa mohlo nadviazať na tradíciu výroby koreninovej papriky v regióne.
Poľnohospodárske podniky dodávali suroviny z blízkeho okolia na základe priamych zmlúv s konzervárňou, čo umožnilo pružne reagovať na zmeny trhu.  Priamo na družstvách sa uskutočňovali aj prípravné práce ako odjadrincovanie zeleninovej papriky, polenie marhúľ, odstopkovanie jahôd, výmlat hrášku a pod. čo malo obrovský význam z hľadiska zamestnanosti v obciach.  Konzerváreň na oplátku poskytovala družstvám rastlinný odpad na kŕmne účely. Veľké výrobné kapacity znamenali spracovanie takmer všetkej produkcie zeleniny a ovocia pestovanej pre spra­covateľský priemysel z okresov Nové Zámky, Komárno, Levice a Nitra z celkovej rozlohy cca 4 371 ha pôdy.
Plánované spustenie konzervárne do skúśonej prevádzky bolo stanovené na júl 1974.

Pohľad na stavenisko konzervárne n. p. Slovlik v r. 1972. Nachádzalo sa v priemyselnom areáli vedľa  Elektrosvitu, Tesly, Automobilových Opravovní a mäsozávodov

Plánované objemy ovocia a zeleniny spracovávané v novopostavenom závode.

Zdroj: Ing. Jozef  MUDROCH, Ing. Dimiter CHRISTOV, ROZVOJ ZELENINÁRSTVA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE, Nové Zámky, 1972

14. februára 1983 písali Roľnícke noviny o problémoch pri výrobe detskej a dojčenskej výživy v Konzervárni v Nových Zámkoch, ktorá bola ich monopolným výrobcom v Československu.

Roľnícke noviny, 14. februára 1983
 
Foto v záhlaví článku: www.novezamkyfotoalbum.sk
2014-03-26 20:24:05 Achyl
Pripomenuli ste mi moje mladosti .. pamätám sa ako sa hala stavala.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:47:47 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,221 x]
00:47:10 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,117 x]
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x