Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-04-02   5,040  
0
Pred 30-mi rokmi v marci 1984 odovzdali pracovníci MsNV podklady na tlač mapy mesta Nové Zámky.  Okrem samotnej mapy leporelo vytlačené v náklade 7.000 ks obsahovalo aj textovú časť, ktorá sumarizovala aktuálny stav mesta. Svojim spôsobom zaujímavé čítanie...  


Nové Zámky, okresné sídlo so 40 000 obyvateľmi a centrum dolnonitrianskeho regiónu, majú bohatú minulosť. Prvé pamiatky po osídlení pochádzajú z mladšej doby kamennej - neolitu. Bohaté sú nálezy z doby bronzovej a železnej. Významným nálezom je aj kostrové pohrebisko zo slovansko-avarského obdobia. V stredoveku viedla v blízkosti dnešného mesta slávna obchodná cesta „Via rnagna", ktorá spájala Prahu s Budínom. R. 1545 tu arcibiskup Pavol Várday postavil prvý hrad. Počas tureckých výbojov dal cisár Maximiiián postaviť druhý hrad, ktorý bol ukončený r. 1580. Mal pôdorys pravidelného šesťuholníka, ktorý je symbolom i dnešného mestského erbu. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom i remeslami. Prvé cechové artikuly sú známe z r. 1640.

Budovaním priemyslu, najmä po prvej svetovej vojne, postupne rástlo organizovalo sa aj robotnícke hnutie. Už r. 1919 vypukli prvé štrajky robotníkov. Za pobytu maďarskej Červenej armády sa v meste ujalo moci direktórium robotníckej a roľníckej rady. R. 1921 tu bola založená miestna organizácia KSČ. Pod jej vedením sa uskutočňovali triedne boje počas celéhotrvania buržoázneho štátu.

Po druhej svetovej vojne r. 1945 bolo mesto z dvoch tretín zničené. Za obeť bombardovaniu padii takmer všetky kultúrnohistorické pamiatky. Jednou z význačných osobností, ktorých život je spätý s Novými Zámkami, je Anton Bernolák. Tento prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny v meste dlho pôsobil, zomrel a tu je i pochovaný.

V súčasnosti sú Nové Zámky skutočne mladým mestom. Rozsiahla bytová a priemyselná výstavba ich zmenila na nepoznanie. Rozvoj priemyslu urýchlil príliv pracovných síl z okolia.

Najväčším závodom v meste je Elektrosvit, n. p., ktorý je monopolným výrobcom svietidiel pre domáci i zahraničný trh. Novými závodmi sú Tešia, Milex, Mäsokombinát a perspektívny závod Sigma. Dôležité miesta pri zabezpečovaní služieb majú podniky miestneho hospodárstva a výrobné družstvá. Jednotné roľnícke družstvo patrí medzi najlepšie v okrese.

Mesto je dôležitým železničným uzlom s modernou železničnou stanicou. Potrebám kultúry slúži viacero inštitúcií na čele s Domom kultúry. Bohatá je telovýchovná činnosť v mnohých telovýchovných jednotách. K oddychu pracujúcich i turistov prispieva prírodné kúpalisko Štrand. Nové Zámky sú východiskovou stanicou pre priaznivcov termálnych kúpalísk v Podhájskej, Štúrove a Patinciach. Cieľom milovníkov prírody je aj ornitologické chránené nálezisko Parížske močiare pri obci Gbelce a štátna prírodná rezervácia Kováčovské kopce-juh medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou, ktorá je jediným refúgiom teplomilných rastlín a živočíchov v ČSSR.


DÔLEŽITÉ ORGANIZÁCIE
Okresný národný výbor    I. P. Pavlova 1    tel. 225 11
Mestský národný výbor    Gottwaldovo nám. 10    tel. 221 24, 221 25
Okresný výbor KSS    Podzámska 25    tel. 224 01
Okresná odborová rada ROH    Gogoľova 26    tel. 235 68
Okresný súd    29. augusta 15    tei. 269 51
Okresný výbor ČSZTV    Jiráskova 23    tel. 261 71
Štátna banka československá    Gottwaldovo nárn. 5    tel. 221 31
Slovenská štátna sporiteľňa    Obrancov mieru 47    tel. 280 35
Geodézia-správa    Björnsonova 1    tei. 221 70
Zväzarm    Bezručova    tel. 227 05
Poštový úrad 1    Gottwaldovo nám. 1    tel. 229 47
Poštový úrad 2    nám. VOSR 9    tel. 229 60

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zimný štadión    Športová    tel. 269 71
Štadión v PKO    Mostná 9    tel. 223 71
TJ Eiektrosvit    Obrancov mieru 54    tei. 261 02, 221 63
TJ Sigma    nám. Hrdinov 1    teL 224 32
TJ Štart    nám. Hrdinov 1    tel. 210 46, 260 12
Krytá plaváreň    Majzonovo nám. 3    tel. 230 83
Kúpalisko Štrand    Bezručova 21    tel. 227 82
Kúpalisko    Fučíkova    
Tenisové dvorce    Čerešňová    

UBYTOVANIE, REŠTAURÁCIE, KAVIARNE, VINÁRNE
Hotel Korzo    29. marca 1    tel. 248 45
Hotel Partizán    Petöf iho 3    tel. 257 91
Hotel Tatra    Obrancov mieru 73    tei. 247 55
Športhotel    Mostná 9    tel. 223 71
Robotnícka ubytovňa    Žerotínova bašta 2    tel- 266 05
Reštaurácia Berek    Tatranská 176    tel. 224 55
Reštaurácia Detvan    Obrancov mieru 73    tel. 220 76
Reštaurácia Dolina    Športová 6    tel. 213 08
Reštaurácia Jednota    kpt. Nálepku 31    tel. 244 76
Reštaurácia Park    Petöfiho18    tel. 238 64
Reštaurácia Perla   I. P. Pavlova 42    tel. 275 24
Reštaurácia Rybárska čárda pri Zúgove    tel. 276 33
Zámocká reštaurácia    Podzámska 23    tel. 231 39
Reštaurácia    nám. VOSR 7    tel. 248 49
Kaviareň Park    Petöfího 18    tel. 238 64
Kaviareň Partizán    Petöf iho 3    tel. 221 18
Kaviareň Tatra    Obrancov mieru 73    tel. 247 55
Vináreň Bašta    Radničná 1    teL 237 66
Vináreň Partizán    Petöfiho 3    tel- 257 91

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
OÚNZ—nemocnica s poliklinikou   Slovenská 11 tel. 61
OÚNZ-stará nemocnica   I. P. Pavlova 5 tel. 226 91
Poliklinika   G. Czuczora 1 tel. 222 65
Zubné oddelenie   Suvorovova 1 tel. 228 55
Lekáreň OZS   Bitúnkova (vo výstavbe)
Lekáreň   Gorkého18 tel. 226 10
Lekáreň   Gottwaldovo nám. 3 tel. 236 38
Okresná hygienická stanica   Slovenská 13

SLUŽBY MOTORISTOM
Autoservis Remesloslužba   Nitrianska cesta 119   tel. 269 84
Autoservis OPKS   Považská  
Mototechna   Obrancov mieru 71   tel. 222 89
Benzínová čerpacia stanica   Komárňanská cesta  tel. 224 19
Benzínová čerpacia stanica nám. Hrdinov  tel. 224 87
Benzínová čerpacia stanica  Nitrianska cesta  tel. 250 77

KULTÚRNE ZARIADENIA
Okresné múzeum    Kostolná 1    
Okresná knižnica    Turecká 36    tei. 236 60
Dom odborov    Gottwaldovo nám. 7    tel. 241 57
Csemadok    Petófiho 6    tel. 223 49, 221 06
Galéria umenia    Február, víťazstva    tel. 21079
Galéria umenia    Gorkého 1    tel. 226 49
Kino Gorkij    I. P. Pavlova    
Kino Mier    1. mája 1    tel. 220 52
Dom kultúry    Gottwaldovo nám. 8    tel. 241 56
Amfiteáter    Fučíkova 5    tel. 213 78
Klub dôchodcov    1. mája 11    tel. 260 78
Klub mládeže    SNP    

ŠKOLY
Gymnázium   Obrancov mieru 16 tel. 230 95
Stredná ekonomická škola   nám. VOSR 4 tel. 234 53
Stredná priemyselná škola elektrotechnická   T. Vansovej 23 tel. 251 97
Stredná zdravotnícka škola   Pod Kalváriou 1 tel. 226 66
Stredné odborné učilište   Jesenského 1 tel. 238 53, 223 84
Stredné odborné učilište Sigma   Jánošíkova 2 tel. 223 17
Stredné odborné učilište Elektrosvit   Komárňanská 3 tel. 22891
Stredné odborné učilište stavebné   Nitrianska cesta 61 tel. 270 65
Stredné odborné učilište  Remeslosluzba  Šulekova (vo výstavbe)
Ľudová škola umenia    ul. SNP 5 tel. 23489
2014-04-03 19:34:03 Attila
Pred tridsiatimi rokmi sa v tomto meste ešte dalo žiť.
Dnes už takmer nie. Celé mesto upcháva doprava. Čo sa vybudovalo v tomto meste za 30 rokov? Cez mesto vedie tá istá cesta ako v 80. rokoch minulého storočia, len tých áut je 20x viac.
Je to pomaly katastrofa, skoro ako Šaľa.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
08:38:17 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,040 x]
08:37:16 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 806 x]
08:34:55 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 343 x]
08:33:17 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,566 x]
08:31:28 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 101 x]
08:31:21 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,905 x]
08:30:19 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,006 x]
08:29:52 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 699 x]
08:29:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 393 x]
08:26:42 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 679 x]
08:25:10 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,412 x]
08:23:39 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 548 x]
08:23:19 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 59 x]
08:22:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,223 x]
08:21:56 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,351 x]
08:07:49 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,956 x]
08:02:02 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 935 x]
07:58:07 Zoznam rodín presídlených z Maďarska do Nových Zámkov v r. 1947 / Magyarországról az 1947. év folya... [2012-11-18; 9,126 x]
07:44:25 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,070 x]
07:14:23 Nagymagyar: szent Rita ünnepe [2020-06-07; 1,700 x]
07:10:39 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,442 x]
07:09:00 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 350 x]
07:00:40 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,721 x]
07:00:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 263 x]
06:54:17 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,850 x]
06:52:00 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,106 x]
06:50:32 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,279 x]
06:40:18 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 765 x]
06:39:21 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,036 x]
06:22:48 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 74 x]
06:14:30 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,419 x]
06:11:51 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,734 x]
06:03:20 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,397 x]
05:53:42 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 429 x]
04:21:30 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,787 x]
04:21:25 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,024 x]
04:03:37 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,047 x]
03:46:18 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,662 x]
02:09:45 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,255 x]
01:35:25 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 141 x]
01:33:00 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 10,967 x]
01:25:55 Odišiel Ondrej Csanda (1948-2023) prvý ponovembrový primátor NZ / Elhunyt Csanda Endre (1948-2023) v... [2023-10-24; 1,229 x]
01:11:23 Egy csésze kávé: Omotunde Komolafe úrral a "Miss Afro Hungary" szépségverseny szervezőjevel [2014-02-07; 6,777 x]
00:45:20 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 13,991 x]
00:36:32 Kniha týždňa / A hét könyve: Martin Vietor, Dejiny okupácie južného Slovenska (1968) / Dél-Szlo­vák... [2013-10-26; 5,545 x]
00:29:18 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,084 x]
00:25:47 A horvátjárfalui férfikar koncertje és CD-bemutatója [2022-11-26; 758 x]
00:18:29 Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi [2018-09-26; 8,156 x]
23:52:23 A hét könyve: Vigh Károly, A 19. század szlovák hírlaptörténete (1945) [2019-02-03; 1,418 x]
23:39:51 Zomrel slovenský historik Jozef Jablonický / Meghalt Jozef Jablonický slovák történész [2012-12-13; 6,122 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x