Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-04-22   5,097  
0

Novozámockí lokálpatrioti si každoročne pripomínajú osudové dátumy v histórii mesta. Niektoré sa však udiali relatívne nedávno, a zatiaľ chýba historická perspektíva, aby sme vedeli posúdiť ich dosah na život mesta, ktorý zatiaľ skôr iba tušíme. 18. januára 2008 bola podpísaná znluva, ktorou vedenie mesta alokovalo cca polovicu rozpočtových zdrojov  mesta určených na nákup tovarov a služieb a to na 15 rokov, t.j. ďaleko za horizont svojho mandátu získaného vo voľbách.  


Podivuhodná zmluva, ktorú primátor podpisoval so svojim zamestnancom - prednostom MsÚ a súčasne konateľom s.r.o. sa javí práve tým kanálom, cez ktorý odtekajú rozpočtové prostriedky, ktoré následne chýbajú na zabezpečenie vitálnych funkcií a rozvoj infraštruktúry mesta. Tento pocit len stupňuje konšpirácia a odmietanie poskytovať informácie o hospodárení podniku v ktorom je mesto menšinovým podielnikom a prednosta MsÚ konateľom.

V tabuľke uvedenej nižšie sme spočítali faktúrované sumy, ktoré mesto v r. 2011-2013 zaplatilo fy Brantner. Sumy sú uvedené v Eurách.


Z článku vyplýva, že zmluva bola podpísaná 18. januára 2008 medzi rakúskym podnikateľom a primátorom mesta. Kópia, ktorú máme k dispozícii, je však datovaná 14. 12. 2007 a za Brantner ju podpísali dvaja konatelia - prednosta Ing. Ágh a Ing. Procházka.
V článku tiež nástojčivo rezonuje téma spaľovne, ktorá zatiaľ nemala pokračovanie...

Téme sme sa venovali v článkoch:
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !

Podrobný prehľad faktúr zaplatených mestom v r. 2011-2013 si môžete stiahnuť vo formáte MS EXcel zo stránky FB skupiny Neprajníci zo sociálnych sietí...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x