Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-09-23   10,991  
0
V máji 2012 skončila zmluva medzi Mestom Rimavská Sobota a firmou Brantner-Gemer s.r.o. na zabezečenie zberu a spracovania komunálneho odpadu. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť a služby zabezpečovať vlastnými silami. Za týmto účelom kúpil v Nemecku dva ojazdené smetiarske autá spolu za 24.000 Eur. V tom čase bolo mestské zastupiteľstvo tohoto 23-tisícového mestečka s rekordnou nezamestnanosťou zablokované, mesto nemalo schválený rozpočet a primátor nákupom porušil internú smernicu mesta.
Rimavská Sobota zákazku zberu a spracovania komunálneho odpadu rozdelila na niekoľko menších a lepšie manažovateľných úloh. Na prenájom kontajnerov a separovaný zber vypísala samostatné verejné súťaže a v elektronickej aukcii vybrala firmu s najnižšou ponukou - zhodou okolností opäť Brantner-Gemer, len tentoraz na oveľa menśí rozsah prác a za zlomok pôvodnej ceny.  


Z podkladov, ktoré nám rimavskosobotská radnica poskytla, je zrejmé, že primátor svojim rozhodnutím ušetril mestu takmer polovicu nákladov na zber a spracovanie TKO. Kým počas platnosti pôvodnej zmluvy za obdobie január-máj 2012 boli priemerné mesačné platby mesta na úrovni 61.000 Eur, v roku 2013 to bolo už len 33.500 Eur!

Primátor Šimko vyslovil aj vetu, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť azda aj v Nových Zámkoch „To, že vývoz TKO dalo mesto súkromnej firme, to bola zlatá sliepka, znášajúca vajíčka, ktoré sa vynášali za Dunaj mimo Slovenskej republiky.“
Ako je to v Nových Zámkoch ?
Zistiť ako sa vyvíjajú náklady na zber a spracovanie komunálneho odpadu v Nových Zámkoch nemusí byť vôbec jednoduché. Dlhodobá zmluva bola uzatvorená za podivuhodných okolností v decembri 2007 (alebo v januári 2008?) a na verejnosť prenikla zásluhou nášho portálu až o 3 roky neskôr. Dômyselná kombinácia rôznych, navzájom nesúvisiacich typov služieb do jedinej verejnej súťaže  jednak značne zredukovala účastníkov súťaže (na jediného - fy Brantner Nové Zámky s.r.o.)  a jednak extrémne skomplikovala dohľadávanie cien fakturovaných služieb v neprehľadnej džungli faktúr, ktorými Brantner mesto priebežne ostreľuje. V roku 2013 Brantner Nové Zámky s.r.o. (konateľ Ing. P. Ágh) faktúroval Mestu Nové Zámky (prednosta Ing. P. Ágh) spolu 194 krát!
Z celkovej ročnej faktúrovanej - a bežnému smrteľníkovi ťažko predstaviteľnej sumy 3.645.223 (viac ako 100 miliónov korún) bolo v r. 2013 za služby súvisiace s komunálnym odpadom zaplatených 1.703.182 (viac ako 51 miliónov korún).
Teraz trochu matematiky:
Rimavská Sobota má 22.987 obyvateľov a v r. 2013 zaplatila za služby súvisiace s komunálnym odpadom 33.484 mesačne (1.46 na obyvateľa a mesiac)
Nové Zámky majú aktuálne 39.492 obyvateľov a v r. 2013 zaplatili za rovnaké služby 141 932 € mesačne (3.60na obyvateľa a mesiac). Nepoznáme žiadnu okolnosť, ktorá by zdôvodňovala vysšie náklady za rovnaké výkony, vychádza teda, že obyvatelia Nových Zámkoch preplatili uvedenú službu dvaapol krát  (presne 2.47 x) .
Ak sa Brantneru darí rovnako efektívne zabezpečovať i ostatné zazmluvnené služby - údržbu verejného osvetlenia, verejných komunikácií, mestskej zelene, asitencie pri voľbách a pod.  potom Novozámčania v minulom roku platiac 3.645.223 € za faktúry preplatili Brantneru 2.167.808 € (65 miliónov korún). Keďže zmluva s Brantnerom v r. 2013 trvala už 6. rok, kumulatívne straty pre Nové Zámky z obchodných transakcií p. konateľa Ágha s p. prednostom Ághom sa môžu pohybovať na úrovni vskutku neuveriteľných 350 miliónov korún...
Nižšie uvádzame zoznam faktúr zaplatených mestom Brantneru v r. 2013.

 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x