Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-02-11   4,448  
0
Dnes (11. februára 2015) bude rokovať finančná komisia mestského zastupiteľstva o bode "Financovanie formou zmeny splatnosti záväzku", za ktorým sa skrýva nie celkom triviálna obchodná transakcia. Mestský podnik Brantner Nové Zámky s.r.o., v ktorej je mesto 44% podielnikom nahromadilo voči Mestu od mája 2014 pohľadávky vo výške viac ako 2 mln. Eur, ktoré sa podľa (ne)predloženej zmluvy majú prefinancovať cez banku, ktorá mestu fakticky poskytne úver na úrok medzi 60-100 tis. Eur., pomocou ktorého by sa pohľadávka rozložila na 60-80 splátok.  


Dokument predložený komisii je neúplný. Prekvapuje aj "kuchynská terminológia" použitá na odôvodnenie celej transakcie: "Z dôvodu zníženia záväzkov po lehote splatnosti, ktoré mesto tlačí pred sebou ešte z obdobia, keď záväzky vplyvom výpadkov v príjmovej časti rozpočtu (predaje majetku) nebolo možné uhradiť v lehote splatnosti, mestský úrad navrhuje MsZ realizovať forfaitingovú transakciu, kde by sme schválený objem záväzkov reštrukturalizovali a rozložili na splácanie počas 60 (80) mesiacov, a stali by sa splatné v dohodnutých lehotách resp. podľa splátkového kalendára."
Informácie sú neúplné aj v tom, že "Dokumentácia" uvedená pod textom nie je priložená. Zdá sa, že samospráva opäť nehrá s verejnosťou čistú hru. Priložené alternatívy financovania sú zvláštne aj v tom, že nepokrývajú celú pohľadávku 1 650 000 EUR (Brantner NZ) + 400 000 EUR (Brantner Kolta).
Čo všetko nevieme:
Aké faktúry tvoria pohľadávku? 
Je mesto priviazané k fy Brantner Kolta rovnakým zmluvným vzťahom ako k Brantner Nové Zámky?
Čo Brantner urobil pre sanovanie svojej postupne rastúcej pohľadávky? Prečo pokračovalo plnenie, keď mesto neplatilo? Dokedy by plnenie takto pokračovalo?
Kam sa podeli poplatky občanov a firiem zapaltené za odvoz komunálneho odpadu?
Aké iné opcie vznikajú? Môže sa mestský podnik s 44% podielom, kde konatelia musia konať v zhode, súdiť s mestom?
Nemôže Mestoi zjavne nevýhodnú zmluvu vypovedať okamžite? Nemôže prefinancovanie pohľadávky podmieniť ukončením zmluvy?
Nemôže Mesto nechať skrachovať mestský podnik Brantner NZ?
Prečo je výhodnejšie ručiť banke zmenkou než sa dohodnúť na rovnakom splátkovom kalendári s vlastnou  s.r.o-čkou?
Kde sú záruky, že v budúcnosti nebudú  vznikať výpadky v príjmovej časti rozpočtu (predaje majetku) a nebude možné uhradiť záväzky v lehote splatnosti?
Je evidentné, že o pozadí celej transakcie vieme veľmi málo, ako aj to, že to celé to speje k rozhodovaniu málo pripravených poslancov v umelo vytvorenej časovej tiesni na ďalšom zastupiteľstve 2. marca...
Predbežne sa javí, že sa Mesto sa súdnemu sporu s fy Brantner Nové Zámky, resp. s jej väčšinovým spoločníkom tak či tak nevyhne, preto by 2 mln. Eur bolo rozumnejšie investovať do ukončenia zmluvného vzťahu s fy Brantner než do jeho pokračovania...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:40:10 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 865 x]
11:40:10 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,448 x]
11:39:22 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,751 x]
11:38:35 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 831 x]
11:38:14 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 562 x]
11:37:47 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,748 x]
11:36:58 Időutazás. Vendégünk Štefan Mišík gitáros dalszerző és énekes [2022-04-04; 1,164 x]
11:36:06 Novozámockých trhovníkov obháňa kvôli kvalite potravín nedovzdelaný vojenský provianťák v zálohe...... [2020-07-06; 3,685 x]
11:34:48 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,115 x]
11:33:45 Elhunyt Chrenka Edit (1936 – 2023) [2023-10-12; 845 x]
11:32:26 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,334 x]
11:31:32 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 971 x]
11:30:40 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 794 x]
11:29:49 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,041 x]
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]
11:08:16 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 470 x]
11:07:05 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,139 x]
11:07:03 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,204 x]
11:05:03 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,954 x]
11:02:55 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,109 x]
11:01:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,847 x]
10:57:30 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,956 x]
10:56:22 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,197 x]
10:53:50 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 469 x]
10:37:20 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 586 x]
10:34:34 Jódová profilaxia pre prípad jadrovej havárie [2023-08-20; 876 x]
10:17:50 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,208 x]
10:11:30 Miloš Majko: Putin stvoril nové symboly Ukrajiny [2023-08-05; 757 x]
09:25:36 Egy csésze kávé: Csukás Lászlóval - búvár-, fotós-, és filmessel [2014-01-21; 5,351 x]
09:24:47 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,805 x]
09:19:14 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,245 x]
09:12:28 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,771 x]
09:03:17 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,647 x]
09:00:16 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,657 x]
08:47:11 Bibliografia článkov z denníka Demokratickej strany ČAS z r. 1945-1946 [2014-06-22; 7,438 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x