Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-02   5,100  
0
Stredajšie zasadanie mestského zastupiteľstva bude mať na programe okrem iných bodov voľbu hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície a riaditeľa Novovitalu.  Do výberového konania na hlavného kontrolóra sa prihlásilio nasledovných 19 záujemcov:
1. Dušana Juríková, Nové Zámky
2. Ing. Peter Kováč, Nové Zámky
3. Ing. Eva Cibuľová, Senec
4. Mgr. Alžbeta Štubňová, Hurbanovo
5. Ing. Štefan Rovňaník, Nové Zámky  


6. Ing. Jozef Horváth, Nové Zámky
7. Ing. Róbert Bolfa, Nové Zámky
8. Ing. Juraja Jakabovičová, Nové Zámky
9. Ing. Ľubomír Harčarík, Nové Zámky
10. Ing. Silvia Ostrožlíková, Nové Zámky
11. Bc. Lucia Babínová, Nové Zámky
12. JUDr. Ing. Iveta Némethová, Kolárovo
13. Ing. Norbert Agg, Nové Zámky
14. Bc. Barnabáš Danács, Nové Zámky
15. Ing. Ján Jakabovič, Nové Zámky
16. Mgr. Ondrej Matúš, Nové Zámky
17. Bc. Barbora Kmeťová, Nové Zámky
18. Mgr. Erika Nezvalová, Nové Zámky
19. Ing. Karol Borik, Nové Zámky

Primátor predloží zastupiteľstvu 17 mien - okrem uchádzačov č. 6 a 7, ktorí nesplnili formálne požiadavky a nedodali vśetky požadované dokumenty. Žiaľ tento zoznam poznajú iba poslanci MsZ, kým prostí voliči boli z celého výberového procesu vynechaní a nemali šancu rozprúdiť verejnú diskusiu k jednotlivým kandidátom ako ani kandidáti nemali možnosť predostrieť svoje vízie. Zdá sa že Masarykovské "Demokracie - toť diskuse" sa u nás stále nepresadilo do praxe v plnom rozsahu...

Pri hodnotení práce súčasného kontrolóra sa nemožno ubrániť istým rozpakom. V predvolebnom období sa ako "kontrolór úradujúci na lavičke na námestí" stal stredobodom pozornosti médií, staré vedenie mesta dokonca na poslednú chvíľu vydalo mimoriadne díslo  mestského týždenníka za účelom diskreditácie jeho osoby.  Na obvinenia býv. prednostu odpovedal otvoreným listom, vhadzovaným do schránok občanov - viď náš článok Mestský úrad vs. hlavný kontrolór.

Súčasne s tým je však potrebné spomenúť i absolútny dezinteres Ing. Rovňaníka voči nakladaniu s majetkom mesta v mestských podnikoch (kde podľa našich vedomostí nebola vykonaná počas 6-ročného funkčného obdobia ani jedna kontrola), nevieme ani o žiadnej kontrole na mestskej polícii - napriek množstvu kolujúcich anonymov, a rovnako negatívne hodnotíme aj jeho absolútny nezáujem o informovanie občanov - na mestskom webe stále nie sú zverejnené správy z vykonaných kontrôl za uplynulých 6 rokov. Záujemcov Ing. Rovňaník odkazuje do bludiska príloh k pozvánkam na zasadnutia MsZ, kde sa vraj časť z nich nachádza....  Aj tu narážame na neserióznosť celého postupu, veď niekomu sa naozaj môže zdať, že pri tajnej voľbe záleží skôr na zákulisných obchodoch s poslaneckými klubmi, než na presviedčaní verejnosti...
Na stredajšom zastupiteľstve by mal byť oznámený aj výsledok výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Novovital - podľa našich informácií primátorova voľba padla na Ing. Ľudovíta Leba, ktorý je aktuálne predsedom novozámockého Rotary klubu.
Spracované s použitím podkladov FB skupiny "Neprajníci..."
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,237 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]
12:04:56 Szurkoló újságírók [2019-05-27; 2,044 x]
12:04:19 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,545 x]
12:03:41 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,029 x]
12:03:03 Bránka zamknutá, koncert sa nekoná! Pozadie neuskutočneného koncertu Desmod+Cigánski diabli v ŠH Mil... [2013-03-21; 7,408 x]
12:02:23 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,650 x]
12:01:44 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,222 x]
12:01:37 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,088 x]
12:01:07 Podarí sa radnici zmeniť zostávajúce parky na stavebné parcely pre developerov? Zajtra sledujte veľk... [2018-09-04; 3,742 x]
12:00:27 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,107 x]
11:59:48 Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch... [2010-09-26; 6,764 x]
11:59:10 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,701 x]
11:58:28 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,301 x]
11:57:49 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,404 x]
11:57:10 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,300 x]
11:56:32 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,399 x]
11:55:12 Letisztult már... [2012-11-05; 2,998 x]
11:54:30 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,876 x]
11:54:23 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,897 x]
11:53:49 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,039 x]
11:53:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,581 x]
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,894 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x