Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-11-20   3,787  
0
Hospodársky úpadok, ktorý nastal na Slovensku po roku 1918 bol sprevádzaný zatváraním fabrík a obmedzovaním výroby. Masy proletárov, ktoré prišli o prácu, boli ľahkou korisťou komunistickej agitácie. Jedným z centier tejto agitácie boli aj Nové Zámky.  

Sovietska propaganda pôsobila v medzinárodnom merítku a bola koordinovaná Komunistickou internacionálou. Organizačným géniom KI bol Willi Münzenberg (jeho špecialitou bolo zakladanie krycích organizácií s účasťou naivných a ješitných európskych intelektuálov, ktorí minimálne spočiatku netušili, že pracujú pre sov. vládu - Romain Rolland a ďalší).  Československo v aparáte KI zastupoval Bohumír Šmeral, ktorý sa natrvalo usadil v Moskve a oženil s mladou miestnou krásavicou.
Už na 1. zjazde KSČ vo februári 1923 bola na návrh B. Šmerala prijatá rezolúcia "O hospodárskej pomoci Rusku" ktorá odštartovala zakladanie komunistických vysťahovaleckých družstiev. Postupne boli založené "Prago-Mašína", "Reflektor", "Čechocentr", "Kladenská komúna", "Slovácká komúna". V tejto atmosfére vznikla v martinskom robotníckom samovzdelávacom esperantistickom krúžku myšlienka založiť vysťahovalecké družstvo Interhelpo.
Jeho ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 9. novembra 1924 v Žiline, za jeho predsedu bol zvolený funkcionár KSČ Karol Alföldy. Tento strojný zámočník z Nových Zámkov pôsobil aj v jednej z Münzenbergových organizácií - v Medzinárodnom všeodborovom  zväze.
V komunistickej tlači sa začala agitácia za účasť v Interhelpe, stranícke sekretariáty boli bombardované žiadosťami o prihlášky. Nie všetci záujemcovia však vedeli, že nepôjde o lacnú záležitosť: od každého člena Interhelpa sa vyžadoval vstupný vklad-členský podiel 3.000 Kč na nákup hosp. inventára a ďalších 2.000 Kč na pokrytie cestovných nákladov. Na vyzbieranie členských podielov Interhelpistov  sa organizovali stranícke zbierky.
Z Nových Zámkov vypravili do prvého transportu Interhelpa  1 osobný vozeň so siedmymi rodinami. Rozlúčka na žel. stanici bola 27. marca 1925, s krátkym prejavom vystúpil vedúci transportu Karol Alföldy. V Žiline sa Novozámčania pripojili k ostatnej časti transportu a 29. marca za veľkého nadśenia vyrazili na mesačnú cestu do hlavného mesta Kirgizska Piškek.

Tam však 303 novopríchodích pionierov očakávali neeurópske pomery - bieda, špina a čoskoro aj hlad. Provizórne do príchodu dažďov mohli byť ubytovaní v polorozpadnutých vojenských barakoch na kraji mesta. Postupne začali stavať jednotlivé dielne a kolóniu domčekov, ale pri 40 stupňových horúčavách, ktoré sa striedali s chladnými nocami išla práca pomaly. Po vysiľujúcom dni sa vracali z práce a dlho do noci škriepili a vadili na straníckych schôdzach. Problémy spôsobovala aj strava - na dennom poriadku boli škriepky o to, aké jedlá sa majú pripravovať v spoločnej kuchyni - paprikové maďarské jedlá nevyhovovali českým súdruhom a naopak. Vysvitlo, že vo výprave je mnoho detí, pre ktoré nepriniesli so sebou žiadne školské pomôcky, navyše hovorili 4-mi rôznymi jazykmi a navzájom sa nevedeli dorozumieť.  Ani po rusky ich nemal kto učiť, lebo z 300 -člennej výpravy vedelo ako-tak po rusky len 5 ľudí. Najväčšia pohroma však eśte len mala prísť.  Onedlho v barakovom tábore, ktorý niektorí prirovnávali k hnojisku, prepukli epidémie a skazu dokončila malária.  Vo výprave nebol žiadny lekár a za prvé 3 mesiace zomrelo 12 detí, do konca r. 1925 30 detí, to jest prakticky všetky deti do veku 3-ch rokov. Do konca r. 1925 7 rodín odišlo z výpravy do iných ruských miest.  Do konca roku 1927 odišla aj väčšina Novozámčanov. Samotný Karol Alföldy sa v Piškeku oženil a v r. 1927 sa aj s ruskou ženou odsťahovali do Rostova, kam sa už v r. 1926 vypravil aj ďalší Novozámčan Janiš.
Po čase sa kolonistom začalo žiť trochu lepšie, podarilo sa postaviť niektoré dielne, získať úvery od sovietskej vlády na nákup surovín a od československej vlády na nákup technologických zariadení. Druhý transport priviezol so sebou kompletné zariadenie textilnej fabriky a parného mlyna, podarilo sa postaviť malú elektráreň a pílu. Postupne sa vytvárali lepšie životné podmnienky, ale napr. ešte aj z druhého transportu, ktorého členovia vedeli už celkom presne do čoho idú, zomrelo do januára 1927 7 detí a utiekla postupne až tretina členov do iných miest Sov. Zväzu. Práce v Interhelpe sa po mesiaci od príchodu 2. transportu vzdali i obaja lekári, ktorý s s ním prišli, a preťahovali sa pracovať do mestskej nemocnice.  V priebehu rokov 1928 a 1932 pricestovali ešte dva menśie transporty,  družstvo však bolo stále silno zadĺžené. Od začiatku 30-tych rokov bolo aj niekoľko krát reorganizované, dokonca sa transformovalo na komúnu, kde mala byť mzda platená nie podľa práce, ale "podľa potrieb" robotníkov. V r. 1932 bolo potom Interhelpo rozdelené na 7 samostatných družstiev, čím prakticky zaniklo.
Avantúra zvaná Interhelpo sa tak či onak dotkla životov 1078 osôb z Československa, z toho 31 Novozámčanov. Základy svojej budúcej existencie v ďalekej krajine si plánovali vystavať pomocou priemyselných  zariadení, ktoré v Československu nakúpili za svoje členské podiely a vyviezli do Kirgizska. Väčšina bola po čase nútená pochopiť, že ich smelé plány sa rozplynuli a šťastie ani spravodlivé spoločenské zriadenie ktoré hľadali, nenašli...
Nižšie uvádzame kompletný zoznam členov Interhelpa z Nových Zámkov.

Použité pramene:
Pavel Pollák, Internacionálna pomoc československého proletariátu národom SSSR. Dejiny československého robotníckeho družtva Interhelpo v sovietskej Kirgízii. Vydavateľstvo SAV Bratislava 1961
Stephen Koch, Double lives. Stalin, Willi Münzenberg and the Seduction of the Intellectuals. HarperCollins Publishers London 1995. Magyar fordítás: Kettös szerepben. Az értelmiség elcsábítása. XX. Század intézet Bp. 2000
Линдер И.Б., Чуркин С.А. Красная паутина: Тайны разведки Коминтерна. 1919-1943. М., 2005{jcomments on}
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:28:00 Až 31 Novozámčanov sa vysťahovalo s Interhelpom do Sovietskeho Zväzu v rokoch 1925-1932 [2010-11-20; 3,787 x]
13:27:29 Egy csésze kávé egy régi arccal a felvidéki médiából - Ernő D. Tok sportújságíró  [2015-08-04; 6,023 x]
13:25:24 Az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Vitézavató ünnepsége [2013-10-25; 9,905 x]
13:23:50 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,376 x]
13:23:17 Érik az alpolgármesteri kinevezés / Dozrieva vymenovanie 2. viceprimátora [2016-10-09; 4,037 x]
13:22:44 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,741 x]
13:22:11 Kniha týždňa: Soňa Kovačevičová-Žuffová, Preskakovanie polienok (Logos Bratislava 2001) [2019-02-20; 2,135 x]
13:21:37 Systémové zlyhávanie slovenskej historiografie. ÚPN usporiadal diskusný večer o J. Esterházym... [2011-05-03; 5,957 x]
13:21:04 Videozáznam z posledného zasadnutia novozámockého mestského zastupiteľstva je neúplný [2012-04-09; 3,722 x]
13:20:29 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,797 x]
13:19:54 Telek Lajos Popturmix - Indul a Tehetség a Tét XI. sorozata [2017-09-14; 2,533 x]
13:19:19 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,722 x]
13:18:45 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,676 x]
13:18:11 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,043 x]
13:17:36 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 998 x]
13:17:01 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,429 x]
13:16:25 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,376 x]
13:16:04 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 109 x]
13:15:52 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,255 x]
13:15:29 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,795 x]
13:15:16 Watson.sk sa ospravedlňuje poslancom J. Huršanovi a R. Schwarzovi za uvedenie klamstiev a neprávd v ... [2013-06-21; 5,071 x]
13:15:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,850 x]
13:14:41 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,131 x]
13:14:05 Zúfalé pomery na novozámockých štadiónoch... A peniaze pritom vyhadzujeme von oknom [2018-06-05; 4,426 x]
13:13:28 Ako funguje samospráva na Slovensku [2012-11-29; 4,372 x]
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,064 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,017 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x