Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-06-28   2,640  
0
V predchádzajúcom článku sme sa venovali čerpaniu eurofondov z 11 operačných programov v obciach novozámockého okresu. Dnes sa pozrieme bližšie na ďalší OP - Cezhraničná spolupráca medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (HUSK), jeden zo šiestich operačných programov cezhraničnej spolupráce v r. 2007-2013. Monitorovanie tohoto operačného programu je sťažené tým, že jeho projekty nie sú registrované v systéme ITMS na Úrade vlády (ktorý registruje projekty zo spomenutých  11 operačných programov). Údaje sme čerpali zo stránky programu HUSK, ktorá žiaľ neobsahuje žiadny jednoznačný a úplný prehľad o schválených projektoch (tobôž o neschválených) a ani žiadne podrobnosti a projektoch a ich žiadateľoch (napr. podrobnejśí popis projektu, alebo adresu žiadateľa). Museli sme si vystačiť s rôznymi dokumentmi a tabuľkami, ktoré sme na stránke našli a ktorých obsah si často protirečil. Pomohla nám tiež výročná správa, ktorú asi omylom uverejnil na vlastnej stránke primátor Moldavy nad Bodvou, ktorý bol zrejme nejako zainteresovaný v práci hodnotiaceho výboru (o zložení ktorého takisto nič bližšie nevieme).  


HUSK je koordinovaný maďarskou regionálnou rozvojovou agentúrou VÁTI a Ministerstvom pôdohospodárstva SR. K projektom HUSK sa uzatvárali sekundárne zmluvy medzi slovenskými účastníkmi a Ministerstvom pôdohospodárstva na prefinancovanie spoluúčasti.


Tabuľka obsahuje rozpočty jednotlivých operačných programov. Fialovou farbou sme označili programy, ktoré sme skúmali v predchádzajúcom článku.
Dnes sa venujeme položke označenej na oranžovo.
Čitatelia našeho portálu a väčśina Novozámčanov sa mali v minulosti šancu stretnúť len s niekoľkými málo projektmi financovanými z HUSK: Fiktívny špedičný portál LOGPORTÁL, Výroba televíznych šotov na Yotube, Stavba preglejkového hradu a Výstava plánovaná do suterénu MsÚ. Keby sme ich chceli charakterizovať jednou vetou, tak šlo napospol o hlúposti ak nie priamo vyhadzovanie peňazí von oknom. Iné obce mali zrejme viac šťastia alebo lepšie nápady, z rovnakého programu sa financovali napr. aj mosty cez Ipeľ, domy pre prácu na diaľku, verejné vodovody, cyklotrasy apod.

Alokácia peňazí z projektov HUSK. Ak mal projekt viac účastníkov, pozicionovali sme slovenského (ak sme ho vedeli dohľadať). Ak sa zmluvná strana líšila od beneficiára projektu, pokúsili sme fondy priradiť k prijímateľom (napr. k obciam pre ktoré sa idú stavať mosty a nie pre centrálne orgány, ktoré figurujú v zmluvách).
Zoznam všetkých projektov finnacovaných z rozpočtu OP Cezhraničná spolupráca medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (HUSK) na roky 2007-2013. Spolu  alokovaných 175,175,347 € z rozpočtu EU a 28,833,448 € z rozpočtu SR.Farby označujú prameň, z ktorého sme čerpali.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x