Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-10-24   4,323  
0
S novými internetovými médiami - rôznymi tými sociálnymi sieťami a diskusnými fórami sa vylialo na svetlo božie i mnoho špiny. Jedinci dovtedy vegetujúci na pokraji verejného priestoru ako "mlčiaca väčšina", medzi nimi i rôzni exoti, excentrici, sociopati odrazu dostali príležitosť vyjadrovať sa, pýtať sa, komentovať, kritizovať, dokonca vulgárne haniť a obscénne nadávať na adresu vážených dejateľov malej i veľkej politiky.
Obzvlášť v malomestských pomeroch, kde vzdialenosti medzi ľuďmi nie sú také veľké, ako by si to niektorí želali, dochádza k trápnym situáciám. Veci, ktoré by gentleman dáme zoči voči asi nikdy nepovedal, napr. že klame, prípadne kradne, sa na sociálnej sieti postujú bez zábran a žiaľ aj nie celkom bez dôvodu. To všetko okorenené vulgarizmami v miere výchovy a jemnocitu toho-ktorého diskutéra...  


Čo si môže jemná dáma v takejto situácii počať na záchranu svojej cti a dôstojnosti? Poviete si - môže napr. nehlasovať za pochybné zmluvy a rozpredaje majetku mesta, môže nehlasovať za zničenie kaskád na Zúgove, môže sa netlačiť do komisií a mestkých podnikov, môže si neprideľovať sama sebe dotácie z verejných peňazí, koniec-koncov môže neprivatizovať CK za korunu... Áno, to všetko môže, resp. mohla urobiť na záchranu svojej cti a dôstojnosti keď na to bol vhodný čas. Žiaľ vtedy to neurobila a dnes je už neskoro...

Neostáva teda, než podávať trestné oznámenia. A to rovnako na hulvátov, ako aj na bezoblačných diskutérov slušne sa pýtajúcich na šafárenie s verejnými peniazmi... Možno sa trestnými oznámeniami p. posl. Malperovej podarí zastaviť vulgarizmy a kritiku, stále však ostáva základný problém: Komu sa podarí zastaviť p. posl. Malperovú?

PS: Nižšie publikujeme zápisnicu z výsluchu vo veci vyšetrovania trestného oznámenia Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Nových Zámkoch. Konanie bolo zastavené ako nepodložené.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Odbor kriminálnej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality
ul. Bratov Baldigarovcov č.7, 940 91 N o v é Z á m k y

ČVS: ORP-621/1-VYS-NZ-2015 Vn
 

ZÁPISNICA O VÝSLUCHU OSOBY

Podľa §-u 196 ods. 2 druhá veta Trestného poriadku


V Nových Zámkoch dňa 04.09.2015 o 14.00 hodine bol vypočutý
meno, priezvisko, dátum narodenia: Michal P., nar. ********
miesto narodenia, okres: Bratislava, národnosť: slovenská, trvalé bydlisko: Nové Zámky, ***********, prechodné bydlisko: neuvádza, adresa na doručovanie písomností: adresa trvalého pobytu, tel.: *********, preukaz totožnosti: ********,

vypočutý vo veci: prečinu ohovárania podľa §-u 373/1,2c Trestného zákona.

POUČENIE


Podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku máte právo odoprieť výpoveď, ak by ste výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by ste právom pociťovala ako vlastnú ujmu.
Podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku máte právo na právnu pomoc advokáta. Podľa § 345 Trestného zákona je trestné, ak iného lživo obviníte z trestného činu v úmysle privodiť mu trestné stíhanie. Vyjadrenie vypočúvanej osoby k poučeniu: Poučenie mi bolo aj primerane vysvetlené a tomuto som porozumel.
podpis vypočúvanej osoby: Michal P.

Vyjadrenie vypočúvanej osoby k veci:


Bol som oboznámený s trestným oznámením, ktoré podala PaeDr. Mária Malperová, ktorá uvádza, že aj "Novozámocký odbor Matice slovenskej má zriadenú stránku na sociálnej sieti Facebook, kde sa k osobe oznamovateľky vyjadrujú tretie osoby v rozsahu, ktoré prekračuje rámec oprávnenej argumentačnej kritiky a vyjadrenia týchto osôb vzbudzujú u oznamovateľky jednak obavu o svoj život a zdravie a jednak sa nezakladajú na pravde a oznamujú o nej nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu.

Takéto vyjadrenia na predmetnej stránke prezentuje osoba pod označením "Štefan Z." a "Sergej S."
1.7.2015 o 15,57 - Sergej S. - Matica Slovenská, ktorej v Nových Zámkoch predsedá poslankyňa Malperová a ktorá je zároveň aj predsedkyňou kultúrnej komisie, dostala od mesta dotáciu 22.000,- eur, rovnako mesto zadotovalo občianske združenie Kultúr Korzo tiež sumou 22.000,- eur. Myslíte si že by malo mesto dotovať kultúrne inštitúcie a OZ takými vysokými sumami?
1.7.2015 o 16,56 hod. Štefan Z. - konkrétnej tej inštitúcii, kotú ma pod palcom tá pokrytecká sviňa, ktorá odignorovala petíciu proti MVE na Zúgove, by som dal nie dotáciu ale 50 gramov olova..........
1.7.2015 0 18,03 hod. Štefan Z. - možno keby niekto zo združenia trebárs maľoval, urobil výstavu z 10- tich obrazov v Aquáriu a následne na ňu pozval primátora ....trocha sa mu vopchal niekde .... možno vtedy by si aj Vás všimli
1.7.2015 o 18,10 hod. Štefan Z. - momentálna garnitúra je priam zaťažená na vlastnú potrebu "masáže ega" alebo minimálne na potreby poskytnutia kamarátskych kšeftíkov......... inak bez šance
1.7.2015 Štefan Z. - batôžka euráčikov. Že by sa vybavenie CK trošku obnovilo, technika, ....kdeže........ to bude na výplaty tým dôchodkyniam - matičiarkam ......................... Matica - to bola nádherne postovaná bradavica na ksichte mečiarizmu a tam aj ostala ... júúj, koľkej radosti nám všetkým spôsobilo, keď na súťaž prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko zavítal dement Gašparovič .... a to si viem predstaviť ten blažený pocit súdružky Malperovej and co. Môcť si ho tam vyobjímať ...inak-nemalý konflikt záujmov - predsedníčka matice je poslankyňou mesta a zrazu taký štedrý podarúnok...nemá náhodou táto bohumilá inštitúcia garantovaných neviem koľko miliónov eur priamo zo štátneho rozpočtu? A aj tak je im málo.................... fuck off Matica Slovenská !!!!
5.7.2015 o 15,23 hod. Štefan Z. - všetkých do jedného podrežem, keď sa mi čo i len jeden opováži vyhrážať a nechám ich odkvapkať z krvi................ (smile emotikon) "

Ja k daným skutočnostiam uvádzam nasledovné:


Je evidentné, že skutková podstata prečinu ohovárania podľa § 373/1,2c Trestného zákona nebola naplnená, nakoľko v mojej anketovej otázke, ktorá bola položená v politicky zameranej skupine na sociálnej sieti, absentuje akékoľvek nepravdivé tvrdenie. Informácie, ktoré som v tejto otázke použil, sú všetky pravdivé, vzťahujú sa výlučne na výkon verejnej funkcie PaedDr. Márii Malperovej a nachádzajú sa vo verejne dostupných zdrojoch. Jednalo sa o legitímne položenú otázku, ktorá mala občanov informovať o výsledku hlasovania mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch o dotácii poskytovanej mestom pre Maticu slovenskú. V otázke som tiež poukázal na možný konflikt záujmov, keďže PaedDr. Mária Malperová predsedá Miestnemu odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch a zároveň predsedá aj kultúrnej komisii MsZ, ktorá výšku dotácií navrhuje.
Podanie trestného oznámenia vnímam ako osobnú pomstu PaedDr. Márii Malperovej voči mojej osobe, nakoľko v súčasnosti prebieha podpisová kampaň pod Výzvou na odstúpenie poslancov mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch, ktorí podľa môjho názoru, porušili poslanecký sľub, kedy svojím hlasovaním o zmene územného plánu v lokalite Zúgov pri chránenej prírodnej oblasti, umožnili výstavbou malej vodnej elektrárne devastáciu prírody v tejto lokalite. V tejto Výzve, ktorú ako dôkazový materiál prikladám k zápisnici, sa nachádza aj meno PaedDr. Márii Malperovej.
PaedDr. Mária Malperová mi tak svojím konaním, t.j. podaním trestného oznámenia, ktoré sa nezakladá na pravde, spôsobila psychickú a dočasnú fyzickú ujmu, kvôli ktorej som nebol schopný riadne vykonať dôležité úlohy, ktoré mi boli nariadené mojím zamestnávateľom a z tohto dôvodu budem v najbližších dňoch zvažovať ďalšie kroky v medziach zákona voči PaedDr. Márii Malperovej.

Po prečítaní zápisnice (ktorá bola nahlas diktovaná) vypočúvaná osoba vyhlasuje, že jej obsah je v súlade s jej výpoveďou a preto nežiada jej opravu ani doplnenie.
Výsluch skončený dňa 04.09.2015 o 10.30 hodine.
Vyšetrovateľ PZ: kpt. Mgr. Roman V.
Prítomný: mjr. Mgr. Marcel P.
Vypočúvaná osoba: Michal P.Články k téme:

11.06.2015 "Naposledy, áno?!" Uskutočnil sa 23. ročník súťaže žiackych slohových prác "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mam rád Slovensko"
07.04.2015 Darovacie zmluvy Domu Csemadoku a Domu Matice slovenskej z r. 2005
04.04.2015 "Ale musíme byť trošku aj zodpovednejší všetci asi..." Z diskusie s poslancami k Zúgovu počas Dňa otvorených dverí 27. marca 2015
04.10.2013 Nevážia si novozámockí Matičiari štátny jazyk?
31.08.2013 V piatok večer v jednom z novozámockých supermarketov...
2015-10-25 06:51:46 Andy
Toto je nehoraznost! Na ake dno sa uz Nove Zamky dostali. Ked obcan poukaze na ich kseftiky, poslanci budu podavat trestne oznamenia? Hanbite sa pani Malperova!
2015-10-24 20:50:13 Peter
Ako sa dá poškodiť ,ohroziť niečo čo neexistuje?Aké zamestnanie,aké podnikanie?Pani je dôchodkyňa a všemožne si prilepšuje vo verejných funkciách.Totiž zrejme nič iného neovláda.HZDS jej skapalo síce ,ale veríme že sa vynájde.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
16:28:47 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,323 x]
16:27:52 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,003 x]
16:26:54 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,714 x]
16:25:31 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,262 x]
16:18:27 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,426 x]
16:17:28 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,207 x]
16:09:26 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 539 x]
16:05:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,976 x]
15:57:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,319 x]
15:54:53 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,702 x]
15:51:05 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,519 x]
15:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,425 x]
15:42:22 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,824 x]
15:41:40 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,942 x]
15:40:27 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 363 x]
15:09:53 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,819 x]
15:00:08 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,061 x]
14:59:15 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,281 x]
14:38:22 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,514 x]
14:23:28 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 713 x]
14:08:07 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,191 x]
14:06:29 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 807 x]
14:01:06 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,575 x]
14:00:07 Vlámali sa do Domu politických strán v Nových Zámkoch [2010-12-11; 2,524 x]
13:49:56 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,770 x]
13:46:44 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 494 x]
13:31:48 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,022 x]
13:29:25 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,230 x]
13:29:02 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 428 x]
13:27:40 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,018 x]
13:23:43 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 273 x]
13:17:09 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,333 x]
13:16:49 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,061 x]
13:16:08 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 256 x]
13:08:12 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 612 x]
13:08:07 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,340 x]
13:08:07 Traja z aktérov kauzy Zúgov stále zasadajú v mestskom zastupiteľstve... [2024-01-27; 1,035 x]
13:08:07 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 459 x]
13:08:07 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 719 x]
13:08:07 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 648 x]
13:08:07 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 619 x]
12:59:56 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 613 x]
12:45:59 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 542 x]
12:45:51 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 469 x]
12:38:21 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 457 x]
12:35:08 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 786 x]
12:30:35 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 347 x]
12:29:08 A hét könyve / Kniha týždňa: Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát / Nácizmus, holok... [2012-06-05; 7,506 x]
12:26:43 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 809 x]
12:12:23 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,905 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x