Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-10-28   2,781  
0

Mestský úrad bez zbytočného šumu usilovne kompletizuje i málofrekventované zákutia svojho webového sídla. Medzi iným dopĺňa zoznam projektov podporených z Európskej únie v predchádzajúcom programovacom období v zložke "Zložky dokumentov > Správa a rozvoj mesta > Projekty > Projekty > Programovacie obdobie 2007 - 2013". Včera sa dostalo i na LOGPORTÁL a zrejme prvýkrát sa má novozámocká verejnosť možnosť zoznámiť s pôvodným ideovým zámerom tejto grandióznej mystifikácie - s ideou fiktívneho špedičného portálu za 15 miliónov korún, ktorý sa nikdy na nič nepoužil z toho prostého dôvodu, že šlo o holý nezmysel od samého počiatku. Pravda nezmysel zabalený do pôsobivých fráz. Ostatne posúďte sami...  


Projekt "Logistický portál pre malých a stredných podnikateľov". Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Doba trvania projektu: 01.10.2010 – 31.01.2012. Ukončený projekt.

Zámerom celého projektu je pomerne jednoduchým spôsobom – systémom LOGPORTALU umožniť prepravcom efektívne využiť čas, finančné prostriedky a pohonné hmoty a tým uspokojiť viac klientov s požiadavkami na dopravu tovaru za nižšie ceny. Zákazníci s požiadavkami na dopravu získajú možnosť prístupu k cenove výhodnejším prepravným službám. Benefitom pre všetkých obyvateľov dotknutých regiónov je príspevok k nižšiemu zaťaženiu životného prostredia.
Projekt je koncipovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika (ďalej len SR) / Maďarská republika (ďalej len MR), pričom vedúcim partnerom je mesto Nové Zámky a ako projektový cezhraničný partner vystupuje na maďarskej strane obec Tát. Pri koncipovaní projektu sa vychádzalo z celkovej situácie v uvedenom regióne, ktorá indikuje relatívne vysokú mieru nezamestnanosti, nízky stupeň cezhraničnej spolupráce v oblasti prepravy, nedostatok informácií o možnostiach vzájomného využitia prepravcov z oboch susedských krajín, nekoherentnosť jednotlivých prepravcov a z toho vychádzajúca nesúrodosť cenových relácií za poskytované prepravné služby.


V súčasnosti podnikatelia nemajú rýchly a nesprostredkovaný prístup k informáciám o potrebe, resp. možnostiach na prepravu tovaru. Táto skutočnosť znižuje optimálne využitie prepravných kapacít a zásadným spôsobom brzdí aj rozvoj služieb v oblasti prepravy tovaru. Zadávatelia prepravy nemajú možnosť operatívne podľa svojich potrieb sprístupniť svoje požiadavky na prepravu bez možnosti využitia zasielateľských sprostredkovateľov. Pritom požiadavky na prepravu nízkotonážneho tovaru sú veľmi dynamické, a to ako z pohľadu požadovaných lehôt, tak aj množstva tovaru a v neposlednom rade aj samotnej realizácie prepravy. Praktické skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že až 60% nízko tonážnych prepráv je realizovaných bez spätného vyťaženia dopravných prostriedkov, čo má samozrejme za následok zvýšené náklady a predĺženie doby realizácie samotnej prepravy. Tento problém narastá, resp. stáva sa vypuklejším hlavne v súvislosti s výstavbou a prevádzkou priemyselných parkov, lokalizovaných hlavne v pohraničnej oblasti s MR a taktiež celkovým zintenzívnením hospodárskej spolupráce.
Projekt má riešiť nasledovné problémy:

Podpora organizácie a plánovania prepravy orientovanej na cezhraničnú oblasť MR a SR, so zameraním na cezhraničné hospodárske centrá
Prostredníctvom portálu pre logistiku nízko tonážnej dopravy optimálne využitie prepravných kapacít
Rýchly prístup k informáciám o ponuke na prepravu tovaru medzi MR a SR
Optimalizácia a zníženie počtu prázdnych (bez tovaru) prepravných prostriedkov
Aktivizácia a koordinácia živnostníkov zaoberajúcich sa automobilovou prepravou na oboch stranách hraníc
Využitie cezhraničného hospodárskeho a ekonomického rozvoja a spolupráce prostredníctvom zlepšenia dostupnosti integrovaného využitia informačných technológií a komunikačnej infraštruktúry.
Efektívne zadávanie požiadaviek na prepravu tovaru s využitím on-line komunikačnej infraštruktúry, umožňujúcej realizovať dynamické zmeny v atribútoch samotnej prepravy tovaru.
Cieľom projektu je čo najefektívnejšie spojiť ponuku a dopyt v oblasti prepravy tovaru, t.j. podpora organizácie a plánovania prepravy orientovanej na cezhraničnú oblasť MR a SR. Tento cieľ bezprostredne reflektuje atribúty podpory plánovania cezhraničnej prepravy tovaru na centrá podnikania. Jeho dôležitosť je zvýraznená postavením priemyselných parkov v pohraničí s výrazným cezhraničným pôsobením na MR.
Projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja http://www.husk-cbc.eu/sk/

Obsah tejto stránky nezodpovedá oficiálnemu stanovisku EU.
Kontakt pre Slovenskú republiku: Ing. Vladimír Vrzák Tel.: +421/35/6402 594 E-mail: vladimir.vrzak@novezamky.sk 
Kontakt pre Maďarsko: Parragi György Tel.: +36/33/514-512 E-mail: parragi@tat.hu

Určite ste si všimli zaujímavé alternovanie časov - hoci text opisovali z projektovej dokumentácie v týchto dňoch, keď by už bolo načim projekt ukončený ešte v r. 2012 vyhodnotiť a posúdiť úžitok, aký (ne)priniesol,  o projekte sa píše naďalej v radostnom budúcom čase...


Očakávame, že doménu logportal.eu v rámci "zametania stôp" čochvíľa zrušia. Takto vyzerala v čase písania článku.
 Kauze Logportál sme sa venovali v článkoch:
 
9.4.2011 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur
12.07.2011 Prvé milióny vyhodené von oknom - začalo financovanie projektu "Logportál"
15.10.2011 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť
20.12.2011 Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!"
4.1.2012 V médiách graduje reklamná kampaň na novozámocký "Logportál"
12.1.2012 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál
22.05.2012 Výsledok prevádzky internetového špedičného projektu Logportál za prvý štvrťrok je 0 (nula)
09.04.2013 Projekt fiktívneho mestského špedičného Logportálu si všimla aj Aliancia Fair-Play
10.10.2015 MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2014
2015-10-30 20:12:06 Péter
Smutne na tých projektoch financovaných z EU je,že sa to rozkradne a vytuneluje.Občas 99% ako v pripade Logportalu ,občas len 70% tak ako v prípade jazdiarne.A kto tomu zabráni?Tí,ktorým žiadne peniaze nesmrdia?Nesrandujte?
2015-10-30 20:07:53 Péter
To to je smutné na projektoch financovaných z EU.Rozkradne a vytuneluje sa to.Občas 99% ako v pripade senzačného logportalu a občas len 70% ako je to v prípade jazdiarne!Kedy ako sa zadarí!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x