Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  11-01-16   3,886  
0
Otázku nezamestnanosti vnímame rôzne. Tí šťastnejší, ktorí ju na vlastnej koži nepocítili, jej priveľký význam neprikladajú. Tí menej šťastní - klienti úradu práce - sa snažia nejakú prácu získať, a až sa im to podarí, najradšej by na toto obdobie svojho života zabudli. Je dosť prekvapujúce, že "zabudnúť" sa snažia aj kompetentní, ktorí by mali hľadať najúčinnejšie spôsoby na riešenie nezamestnanosti.  

Otázku nezamestnanosti vnímame rôzne. Tí šťastnejší, ktorí ju na vlastnej koži nepocítili, jej priveľký význam neprikladajú. Tí menej šťastní - klienti úradu práce - sa snažia nejakú prácu získať, a až sa im to podarí, najradšej by na toto obdobie svojho života zabudli. Je dosť prekvapujúce, že "zabudnúť" sa snažia aj kompetentní, ktorí by mali hľadať najúčinnejšie spôsoby na riešenie nezamestnanosti.
Vysvitlo napríklad, že okresný úrad práce disponuje informáciami o vývoji nezamestnanosti len za posledných 10 rokov a všetko staršie je už skartované. V situácii tejto inštitucionálnej amnézie sa pokúšame z omrviniek informácií vyskladať trend nezamestnanosti  v okrese Nové Zámky v r. 1923-1938 a 1990-2010.
Ten je na prvý pohľad zaujímavý. Predovśetkým je vidno, že vývoj v okrese v mnohom kopíruje procesy v krajine. Odlišným sa javí iba obdobie 1933-37, keď nezamestnanosť v okrese klesala, kým celoštátne stúpala. Bude zaujímavé nájsť vysvetlenie tomuto javu, resp. posúdiť kladný vplyv Baťových podnikateľských aktivít v Nových Zámkoch ktoré sa viažu práve k tomuto obdobiu.
Iný veľmi zaujímavý poznatok je, že počet ľudí bez práce počas veľkej hospodárskej krízy (1931-32) bol v Novozámockom okrese takmer úplne zhodný so stavom kulminujúcej nezamestnanosti v r. 2001-2002 a pohyboval sa na úrovni 21 tisic ľudí bez práce.

Údaje budú ďalej spresňované.
Poznámka: Pre obdobie 1923-1938 boli v štatistikách nezamestnanosti uvádzané počty živiteľov rodín, tieto údaje som násobil dvomi, aby boli porovnateľné s počtami uvádzanými v dnešných śtatistikách.
Zdroje:
  1. Mlynárik Ján, Revolučné hnutie nezamestnaných na Slovensku v rokoch 1918-38 (Bratislava 1968)
  2. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava  - mesačné štatistiky (obdobie 1997-2010)
  3. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky (obdobie 2001-2010)

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x