Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-10-17   3,632  
0
16. októbra zverejnilo Transparency International svoje tohtoročné hodnotenie transparentnsti samospráv na Slovensku. V rebríčku 100 najväčśích miest sa Nové Zámky umiestnili so 64% výsledkom na 24. mieste (2010: 48. miesto, 2014: 88. miesto). To indikuje jednak naprostý rozvrat na konci Pischingerovej éry ale nepochybne aj väčšiu pozornosť, ktorú súčasné vedenie venovalo tejto oblasti.  

V niektorých oblastiach je však Transparency na nás prikrátke: s tým, že sa prerokovávané materiály doplnia do pozvánok dodatočne niekoľko mesiacov po konaní zastupiteľstiev, asi nikto v TI nepočíta. Rovnako nepredpokladajú, že si niektorá samospráva dovolí flagrantne porušovať zákon vylúčením verejnosti zo zastupiteľstiev (umne umiestniac miesto konania do miniatúrnej miestnostičky).

Takisto pod zverejnením odmien poslancov v TI rozumejú zverejnenie odmien poslancov, kým v NZ sa zverejnenie odmeny poslanca v mestskom podniku skončilo trestným oznámením, ako sme tomu svedkami v týchto dňoch (článok tu...). Rovnako sa vyhodnocuje dodržanie termínu odpovedí na infožiadosti predpokladajúc že odpoveď obsahuje odpoveď na položenú otázku a nie náhodné hlúposti - napr. formuláciu "nemáme" na žiadosť o zápisnicu z valnej hromady, na ktorej zastupoval mestskú spoločnosť primátor, alebo odfotené šanony na polici v odpovedi na žiadosť o sprístupnenie vyúčtovania dotácií, prípadne odpoveď v zmysle, že žiadané doklady boli odovzdané na archiváciu zazmluvnenej firme a vyžiadať si ich z archívu by stálo peniaze, prípadne že pracovnícu MsÚ tu nie sú od toho aby skenovali nejaké dokumenty.


Tieto a niektoré ďalšie okolnosti nás viedli k tomu, že sme hodnotenie kolegiov z Transparency v niektorých krikľavých prípadoch doplnili korekciami (označené červenou), aby malo výsledné skóre akú-takú relevanciu. Dostali sme sa na číslo 52% čo je umiestnenie v poslednej tretine rebríčka čo asi aj zodpovedá skutočnej pozícii Nových Zámkoch v oblasti transparentnosti na sklonku Kleinovej éry.Vysvetlenie korekcií:
1.3 - odzkadľuje fakt, že od apríla t.r. boli pozvánky na zastupiteľstvá zverejňované na webe bez prerokovávaných materiálov. Poslanci dostávali iné pozvánky než mala k dispozícii verejnosť. Materiály boli do pozvánok doplnené zrejme nedávno.
1.9 - odhadujeme, že v cca v polovici prípadov obsahovali odpovede na infožiadosti náhodné dôvody nesprístupnenia, zrejme podľa akuálnej nálady p. prednostky
1.12 - zverejňovanie odmien poslancov bez ich odmien v mestských firmách považujeme za žart
2.1, 2.2 - predpokladáme, že boli poskytnuté nepravdivé údaje - viď vystúpenie posl. Katonu na sept. zastupiteľstve o jeho neúsp. pokusoch prísť na šport. komisiu.
5.6, 5.7 - zmluvy zverejňované bez príloh neumožňujú verejnú kontrolu. Takisto faktúry. Viď prípad leteniek leteniek do Japonska pre primátorovu sesternicu, pri ktorých nebola uvedená destinácia ani pre koho sú určené.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
19:49:23 Transparency uverejnilo rebríček transparentnosti samospráv. Ako je to s umiestnením Nových Zámkov?... [2018-10-17; 3,632 x]
19:48:48 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 581 x]
19:48:10 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,512 x]
19:47:48 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 497 x]
19:47:44 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,089 x]
19:47:31 Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny... [2013-05-27; 5,207 x]
19:47:23 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 890 x]
19:47:05 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,442 x]
19:46:58 Díjazott pázmányosok [2018-12-14; 1,840 x]
19:46:55 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 791 x]
19:45:31 Vyhodnotenie 4. ročníka mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013 [2013-08-13; 4,015 x]
19:45:29 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,545 x]
19:44:37 Dokumentumfilm Magyarországról az Al Jazeera tévéadón / Dokument o Maďadrsku v televízii Al Jazeera... [2013-05-27; 1,533 x]
19:44:09 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,383 x]
19:44:08 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,250 x]
19:43:59 Saša Borik: Bol, či nebol komunizmus zločinecký? II. [2011-01-17; 3,454 x]
19:43:23 Kto sú najpopulárnejší slovenskí YouTuberi? [2020-11-17; 2,537 x]
19:42:08 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,187 x]
19:41:28 "Fennmaradni" - M. Nagy László fotókiállítása a Klebersberg Kúriában Budapesten, 2013. március 26 - ... [2013-03-13; 2,044 x]
19:40:48 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,536 x]
19:40:47 Herne a ich prevázkovatelia v našom meste. Zoznam, ktorý Vám bojovník proti hazardu zabudol ukázať..... [2020-10-10; 2,779 x]
19:40:08 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla [2014-05-12; 5,184 x]
19:40:07 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,583 x]
19:40:07 Esztergomi meghívó / Pozvánka do Ostrihomu [2013-09-26; 2,776 x]
19:39:40 Könyvújdonság - megjelent Strba Sándor érsekújvári trilógiájának második része [2017-11-26; 3,830 x]
19:38:42 Postapokalyptická fontána na Hlavnom námestí odovzdaná verejnosti [2022-06-30; 1,845 x]
19:38:27 Cynická hra na predaj strechy sponad hlavy Rómov pokračuje / Folytatódik a cinikus játék, amelynek ... [2012-05-24; 3,520 x]
19:37:19 Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku med... [2019-03-31; 2,621 x]
19:36:30 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,977 x]
19:36:04 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 383 x]
19:36:02 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,390 x]
19:35:17 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 430 x]
19:34:47 "Ďakujeme, neprosíme si!" Týždeň pred odhalením kontroverznej sochy v Nových Zámkoch začína facebook... [2011-06-27; 5,017 x]
19:34:25 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,306 x]
19:34:21 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,538 x]
19:34:18 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,590 x]
19:34:10 "Prečo nevznikol československý národ?" [2014-01-13; 2,449 x]
19:34:08 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,979 x]
19:33:24 Pani poslankyňa sa pokúsila opustiť krúžok priateľov hazardu. Neúspešne [2023-07-02; 1,198 x]
19:32:34 "Ne-občania jednej demokracie. Ako komunistický prevrat zachránil maďarskú menšinu v Československ... [2014-01-06; 6,603 x]
19:32:29 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,032 x]
19:31:51 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 779 x]
19:31:31 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,394 x]
19:30:50 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 3,028 x]
19:29:28 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,622 x]
19:29:23 Železná dáma je späť! [2023-05-28; 1,135 x]
19:29:18 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,070 x]
19:28:40 Egy csésze kávé/Šálka kávy: dnes je našim hosťom Ing. Marta Mesárošová, manažérka a fotografka inter... [2015-10-31; 2,970 x]
19:27:55 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,135 x]
19:27:26 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,295 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x