Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  11-01-17   3,454  
0
Druhým dielom pokračujeme v publikovaní seriálu článkov Sašu Borika. Pamätník novozámockej regionálnej žurnalistiky sa zamýšľa nad rokmi života strávenými v totalitnom režime a z rôznych pohľadov skúma podstatu komunistického zriadenia, aby na záver zodpovedal otázku "Bol komunizmus zločinecký režim?"
Prvý diel seriálu si môžete prečítať tu.  

Deklarované ciele komunizmu
Deklarovaným cieľom reálneho socializmu ako nižšej fázy komunizmu bola výchova všestranne rozvinutej harmonickej osobnosti človeka v komunistickom duchu.
Riadenie života celej spoločnosti bolo podriadené vedúcej úlohe strany KSČ v spoločnosti, jednoducho povedané, jej diktátu.
Kádrová politika
Hlavným nástrojom riadenia bola kádrová politika KSČ,  prostredníctvom ktorej orgány strany všetkých stupňov riadili výchovu a rozmiestňovanie kádrov uprednostňujúc kritérium vernosti strane a oddanosti socializmu ešte aj pred vzdelaním.
Systém straníckeho vzdelávania
V rámci vzdelávania a výchovy sa na základných a stredných školách povinne vyučovala ruština a občianska výchova, na všetkých vysokých školách nezávisle od ich odbornosti a zamerania, študenti museli absolvovať aj skúšky z marxizmu-leninuzmu a z dejín medzinárodného robotníckeho a komunistického hnutia. V základných organizáciách strany prebiehal „rok straníckeho školenia", pri okresných výboroch fungovali „Večerné univerzity marxizmu-leninuzmu" pri krajských výboroch strany fungovali „Krajské stranícke školy" s poriadaním krátkodobých internátnych kurzov. Pre Slovensko bola v Bratislave „Ústredná stranícka škola" s poriadaním polročných, ročných internátnych kurzov, neskôr tu bolo možné študovať aj vysokú politickú školu. V Prahe sídlila „Vysoká politická škola ÚV KSČ" pre potrebu celého Československa s udeľovaním titulov doktor sociálnych a politických vied, skratka RSDr. Kde získali tituly aj bez maturity a kde sa dalo študovať aj formou diaľkového štúdia. Všetky druhy a formy vzdeľávania podľa vzoru strany prebiehali aj v spoločenských organizáciách najmä v Československom zväze mládeže a Revolučnom odborovom hnutí. Školy boli neverejné, výsostne stranícke, avšak vďaka vedúcej úlohe KSČ získali verejno-právne uznanie, ktoré žiaľ u titulov RSDr. zostalo platné dodnes, napriek zrušeniu článku 4 ústavy o vedúcej úlohe strany v spoločnosti.

Konkrétny prípad: jeden z najznámejších muzikantov a skladateľ Juraj Topercer absolvoval lekársku fakultu v Bratislave, no neurobil skúšky z marxizmu-leninizmu a nedostal diplom lekára. Celý život bol nútený sa živiť hudbou.
Občania prvej a druhej kategórie
Spoločnosť bola vnútorne diferencovaná čím vlastne boli dve kategórie občanov. Členovia a funkcionári strany a ostatní v strane neorganizovaní. Tí prví privilegovaní, postavenie druhých nedosahovalo ani len úroveň občianskej rovnocennosti. Ďalej boli
kategorizovaní na triedy, na prvom mieste vládnuca robotnícka trieda, jej spojenec roľníctvo a pracujúca inteligencia.
Triedny boj
Vo vnútri tried prebiehal podľa učenia marxizmu-leninizmu nezmieriteľný antagonický boj kde bolo poslaním a cieľom hľadať, nachádzať
a odhaľovať nepriateľa. Triedny boj bol časovo neohraničený, prebiehal všade a vždy, preto sa od príslušníkov najmä robotníckej triedy vyžadovala revolučná bdelosť a ostražitosť. Podľa Stalinovej poučky triedny boj nemal konca a neustále sa stupňoval v miere získavania prevahy nad buržoáziou. Dôkazom tejto kurióznej poučky mala slúžiť ľudová múdrosť o skapínajúcej kobyle, ktorá - ako je známe - najviac kope.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
19:43:59 Saša Borik: Bol, či nebol komunizmus zločinecký? II. [2011-01-17; 3,454 x]
19:43:23 Kto sú najpopulárnejší slovenskí YouTuberi? [2020-11-17; 2,537 x]
19:42:08 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,187 x]
19:41:28 "Fennmaradni" - M. Nagy László fotókiállítása a Klebersberg Kúriában Budapesten, 2013. március 26 - ... [2013-03-13; 2,044 x]
19:40:48 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,536 x]
19:40:47 Herne a ich prevázkovatelia v našom meste. Zoznam, ktorý Vám bojovník proti hazardu zabudol ukázať..... [2020-10-10; 2,779 x]
19:40:08 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla [2014-05-12; 5,184 x]
19:40:07 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,583 x]
19:40:07 Esztergomi meghívó / Pozvánka do Ostrihomu [2013-09-26; 2,776 x]
19:39:40 Könyvújdonság - megjelent Strba Sándor érsekújvári trilógiájának második része [2017-11-26; 3,830 x]
19:38:42 Postapokalyptická fontána na Hlavnom námestí odovzdaná verejnosti [2022-06-30; 1,845 x]
19:38:27 Cynická hra na predaj strechy sponad hlavy Rómov pokračuje / Folytatódik a cinikus játék, amelynek ... [2012-05-24; 3,520 x]
19:37:19 Mesto chce pomôcť najohrozenejším... Ale nie takto! - vraví petičný výbor proti budovaniu útulku med... [2019-03-31; 2,621 x]
19:36:30 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,977 x]
19:36:04 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 383 x]
19:36:02 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,390 x]
19:35:17 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 430 x]
19:34:47 "Ďakujeme, neprosíme si!" Týždeň pred odhalením kontroverznej sochy v Nových Zámkoch začína facebook... [2011-06-27; 5,017 x]
19:34:25 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,306 x]
19:34:21 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,538 x]
19:34:18 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,590 x]
19:34:10 "Prečo nevznikol československý národ?" [2014-01-13; 2,449 x]
19:34:08 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,979 x]
19:33:24 Pani poslankyňa sa pokúsila opustiť krúžok priateľov hazardu. Neúspešne [2023-07-02; 1,198 x]
19:32:34 "Ne-občania jednej demokracie. Ako komunistický prevrat zachránil maďarskú menšinu v Československ... [2014-01-06; 6,603 x]
19:32:29 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,032 x]
19:31:51 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 779 x]
19:31:31 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,394 x]
19:30:50 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 3,028 x]
19:29:28 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,622 x]
19:29:23 Železná dáma je späť! [2023-05-28; 1,135 x]
19:29:18 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,070 x]
19:28:40 Egy csésze kávé/Šálka kávy: dnes je našim hosťom Ing. Marta Mesárošová, manažérka a fotografka inter... [2015-10-31; 2,970 x]
19:27:55 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,135 x]
19:27:26 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,295 x]
19:27:17 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 905 x]
19:27:15 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 888 x]
19:26:35 Bieloruská vlajka - historická exkurzia [2020-08-22; 2,962 x]
19:25:54 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,317 x]
19:25:32 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,532 x]
19:25:12 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,206 x]
19:25:08 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,242 x]
19:25:07 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,211 x]
19:24:46 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,052 x]
19:23:56 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,771 x]
19:23:36 Solúnski bratia a Veľkomoravská ríša. Beseda s J. Steinhübelom 27. októbra v knižnici A. Bernoláka... [2010-10-24; 4,666 x]
19:22:49 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 742 x]
19:22:42 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,294 x]
19:21:38 Letisztult már... [2012-11-05; 2,991 x]
19:21:10 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,243 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x