Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-11-04   6,851  
0
Podobne ako pred štyrmi rokmi sme sa podujali zhodnotiť prácu našich volených zástupcov v samospráve a nastaviť očakávania pre prípad ich zvolenia za poslancov v ďalšom období. Ako my všetci sme veľmi rôzni, tak i oni sú veľmi rôzni - od beznádejných prospechárov až po sympatických aktivistov ktorí už čo-to ukázali. Nikomu nevnucujeme svoje súdy, snažíme sa iba pohľadom nezainteresovaného pozorovateľa vyhodnotiť čo sme tu za tie roky skúsili. Ak si nedokážeme urobiť poriadok doma, nepodarí sa nám to ani v celoštátnom meradle...  


Kandidátov sme hodnotili na základe dostupných informácií plus v prípade poslancov a bývalých poslancov podľa niekoľkých kľúčových hlasovaní, ktoré sa udiali za posledné štyri roky plus jedného mimoriadne významného hlasovania z predchádzajúceho cyklu - o Zúgove.

1. Hlasovanie o Zúgove (o zmene územného plánu, hlasovanie č. 9 dňa 10.05.2011)
Za: H. Bohátová, J. Garajová, K. Hozlárová, Pa Hudák, Pe Hudák, A. Huršan, M. Karvaj, D. Kollár, M. Malperová, A. Rošková, R. Schwarz, M. Starzyk, J. Valent, L. Forró, J. Török, B. Bóna, K. Forró, Ľ. Ivan, Ľ. Juríková, J. Kisely
Proti: Nikto

2. Hlasovanie o úvere pre Brantner, t.j. de-facto o pokračovaní lúpežnej zmluvy (hlasovanie č.18 dňa 4.03.2015)
Za: B. Bóna, S. Demo, L. Forró, K. Forró, K. Hozlárová, N. Kádek, K. Koleják, P. Lénárt, M. Malperová, P. Nagy, D. Nagy, A. Rošková, R. Schwarz, T. Straňovský, L. Štefánik, M. Tóth, J. Török, J. Valent
Proti: Nikto

3. Pozemok pre bratranca primátorovej manželky bez verejnej súťaže napriek petícii 600 obyvateľov (hlasovanie č. 56 dňa 14.9.2016) článok tu...
Za: S. Demo, K. Hozlárová, K. Koleják, M. Malperová, A. Rošková, R. Schwarz, L. Štefánik, J. Valent, N. Kádek, J. Kisely, D. Legény, T. Straňovský, B. Bóna, L. Forró, P. Lénárt, P. nagy, D. nagy, M. Tóth, J. Török
Proti: H. Bohátová, Š. Prešinský

4. Priemyselný park na Dvorskej ceste pre podnikateľskú skupinu Višňovských odovzdaný za Euro (článok...)
Za: S. Demo, K. Hozlárová, K. Koleják, M. Malperová, A. Rošková, R. Schwarz, L. Štefánik, J. Valent, K. Forró, N. Kádek, J. Kisely, T. Straňovský, B. Bóna, L. Forró, P. Lénárt, P. nagy, D. nagy, M. Tóth, J. Török
Proti: G. Katona, I. Katona, Š. Prešinský
Zdržali sa: D. Legény, M. Starzyk,

5. Petícia za zvolanie zastupiteľstva vo veci privatizácie starej nemocnice podnikateľskou skupinou Višňovských (24.10.2018) článok tu...
Petíciu podpísali: I. Katona, G. Katona, Š. Prešinszký, B. Bóna, L. Forró, K. Forró, D. Legény, P. Nagy
Nepodpísali: H. Bohátová, S. Demo, K. Hozlárová, N. Kádek, K. Koleják, P. Lénárt, M. Malperová, D. Nagy, A. Rošková, R. Schwarz, T. Straňovský, L. Štefánik, M. Tóth, J. Török, J. Valent, J. Kisely, M. Starzyk
 
Budeme hodnotiť na stupnici ktorú sme odstupňovali od - z nášho pohľadu - najmenej vhodných kandidátov (červená) po najperspektívnejších (zelená)


 
Skóre jednotlivých poslancov sme získali z výsledkov hlasovania (za každé zelené hlasovanie +1 bod, za každé červené -1 bod) , u ostatných sme informácie získali iným spôsobom - uvádzame ich v poznámke.[1] Na základe hlasovaní ide o veľmi dobrého kandidáta, jeho účinkovanie v okolitých obciach však vzbudzuje určité rozpaky. Článok tu...
[2] Člen predstavenstva Novocentra voči ktorému sme svojho času iniciovali správne konanie za porušovanie infozákona
[3] Jeden z mála novozámockých privatizérov, ktorý svoju fabriku (Novofruct) nevytuneloval, ale naopak - z trosiek vytunelovanej fabriky znovapostavil životaschopný podnik zamestnávajúci stovky ľudí. Do verejnej činnosti sa doposiaľ nezapájal.[4] Zorganizoval stretnutie Novozámčanov s predstaviteľmi fy Jaguar-LandRover, angažuje sa vo veci obchvatu.
[5] Člen aktivistickej skupiny Za Nové Zámky
[6] Potenciálny konflikt záujmov, Článok tu...
 


[7] Aktivista, účastník iniciatívy Strom darom
[8] Aktivista, odhalil čudné firmy, na ktoré boli zúčtované dotácie na hokej. Článok tu...
[9] Aktivista, organizátor voľnočasových aktivít mládeže
[10] Majiteľ novozámockého hokejového klubu. Svoje ambície v oblasti profesionálneho hokeja sa snaží napĺňať z peňazí daňových poplatníkov. Nejasnosti okolo zúčtovania dotácií.
[11] Bývalý konateľ mestskej firmy Bytkomfort voči ktorému sme svojho času iniciovali správne konanie za porušovanie infozákona
 


[12] Aktivistka, na ktorú sa p. primátor sťažoval u podpredsedu parlamentu B. Bugára. Zabránila predaju parcely za Ajaxom bratrancovi primátorovej manželky, keď našla onen inkriminovaný inzerát nitrianskej realitky. Zakladateľka FB skupiny Občianska kontrola NZ. Stála prispevateľka nášho portálu, jej články nájdete tu...
[13] Aktivista. Čelil trestnému oznámeniu posl. Malperovej kvôli zmienke o tom, že p. poslankyňa je v konflikte záujmov ak si sama sebe odsúhlasuje dotácie. Článok tu... Zakladateľ FB skupiny Verejná kontrola NZ (Poznámka:  od tónu a obsahu niektorých príspevkov na uvedenej FB skupine sa dištancujeme)
 
 

[14] Aktivista. Blízky spolupracovník M. Výžinkára
[15] Aktivista. Celkom ojedinelý zjav v našom meste. Začínal tým, že na mestskej zeleni potajomky sadil stromy, o ktoré sa následne staral. Organizátor upratovacích brigád na čistenie hrádze. Stály prispevateľ nášho portálu, jeho články nájdete tu...
Články o Martinových aktivitách si tiež prečítajte tu:
2018-10-10   Martin Výžinkár zasahuje. Zakúsiac nečinnosť miestnych funkcionárov sa obrátil na kraj
2018-08-11   Martin Výžinkár si dnes kúpil fúrik a ohlásil svoju kandidatúru na poslanca
2018-04-17   Martin Výžinkár - človek, ktorému záleží na našom meste
2016-04-19   Pribúda ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav mesta. Priebežná správa o riešení podnetov na portáli Odkaz pre starostu


 

[16] Aktivista. Kandiduje v rámci iniciatívy "Za Nové Zámky"
[17] Súčasný poslanec MsZ. Dosiahol skóre 1-1=0. Kandiduje v rámci iniciatívy "Za Nové Zámky"
 
 
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:21:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,851 x]
02:21:32 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,659 x]
02:21:00 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,676 x]
02:20:27 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,806 x]
02:19:55 Novozámocká tržnica - miesto, kde sa osudy malých ľudí krížia s ambíciami mocných... [2018-07-01; 3,039 x]
02:19:45 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 728 x]
02:19:21 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,378 x]
02:19:00 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,090 x]
02:18:46 Búracie práce v areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanici [2019-02-12; 1,808 x]
02:18:30 Obyvateľom sídlisk sa nápad vybetónovať všetky zelené priestranstvá pod parkoviská ani trochu nepáči... [2016-08-23; 3,408 x]
02:18:22 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,334 x]
02:18:11 Kniha týždňa: Marek Hudec. Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov (Absynt 2022) [2022-09-18; 904 x]
02:17:55 Presťahovať knižnicu z budovy mestského úradu je nešťastný nápad / A könyvtár kiköltöztetése a város... [2013-06-05; 3,110 x]
02:17:37 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,433 x]
02:17:33 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,659 x]
02:15:57 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,631 x]
02:15:54 Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka [2013-07-05; 4,783 x]
02:15:41 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,749 x]
02:15:14 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 757 x]
02:14:45 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,759 x]
02:14:34 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,729 x]
02:14:08 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,798 x]
02:13:34 Kniha týždňa: L. Vochmina, I. Osipova, Russkij klass, učebnica ruštiny pre začiatočníkov (2010)... [2018-09-21; 1,815 x]
02:12:58 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,096 x]
02:12:34 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,460 x]
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]
02:12:07 Zamilovanosť počas manželstva? - je ako práca v bani [2015-04-05; 3,736 x]
02:11:53 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom? [2015-03-04; 5,852 x]
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x