Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-31   1,368  
0
... a ako inak, útokom na poslancov, ktorí sa v hodine dvanástej pokúsili zvrátiť predaj historického objektu. Článkom v Castrum Novum sa radnica odhodlala uzavrieť jednu zo smutných epizód účinkovania súčasného vedenia mesta, ktoré nezabránilo predaju historicého areálu starej nemocnice a na záver sa rozhodlo zvaliť vinu na opozičných poslancov. Vraj rok vedeli o pripravovanom predaji a nič nepodnikli.  


Ako teraz vysvitlo, samotná radnica sa po neúspešnom pokuse 8 poslancov zvolať mimoriadne zastupiteľstvo (18. októbra 2018 - článok tu...) obrátila 22. októbra listom na ministerku zdravotníctva s požiadavkou o stanovisko k prehodnoteniu predaja.

„Mesto  o Nové Zámky o tomto zámere nebolo informované. Obyvatelia nášho mesta tento areál považujú za historické dedičstvo – dar F. Kapisztóryho pre mesto Nové Zámky. Z tohto dôvodu žiadame o pozastavenie predaja a prevedenie vlastníctva areálu na mesto Nové Zámky,“ mal napísať primátor ministerke.
 
Pritom v článku sa tvrdí, že o chystanom predaji všetci vedeli, lebo v zápisnici z decembrového (2017) zastupiteľstva v rámci diskusie k plánovanej protihlukovej stene na Kapisztóryho ulici sa poslanec Ivan Katona vyjadril, že „...lokalita starej nemocnice je na predaj, pokúšajú sa to predať a je to jedinečné miesto, tak to nepokazme...“. P. primátor má teraz na poslancov ťažké srdce, že takmer rok si na túto vážnu tému nespomenuli a jeho nikto neupozornil ani mu nenavrhoval areál kúpiť či previesť do vlastníctva mesta...


V skutočnosti sa celá transakcia neudiala v decembri 2017, ale až v auguste a septembri 2018. V Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke Ministerstva financií SR bolo dňa 31.7.2018 zverejnené vyhlásenie o elektronickej aukcii č. 116/2018, ktoré bolo vzápätí zrušené kvôli chybe v znaleckom posudku (do zoznamu majetku bol zahrnutý aj objekt patriaci SPP). 17. septembra bola aukcia vyhlásená znova, ponuky na 3-hektárový areál za 1 milión 781 tisíc Eur sa mohli predkladať od 18. septembra do 15.októbra 2018. Žiaľ práve vtedy mal p. primátor plné ruky práce s inou realitou (článok tu...) a tak si aukciu nevšimol.


Predložená bola jediná ponuka - od fy AMV Slovakia s.r.o. bratov Višňovských. Zmluva bola podpísaná
13. novembra 2018. Pre porovnanie uveďme, že pochybný projekt nových krytov na staré smetiaky bude stáť mesto 2.4 mil Eur.
 

Ministerka zdravotníctva mala vo svojom liste zo dňa 14. novembra (t.j. deň po podpise zmluvy s AMV Slovakia s.r.o.)  adresovanom primátorovi Kleinovi uviesť, že „...ministerstvo zdravotníctva nie je oprávnené zasahovať do procesu nakladania s uvedeným majetkom štátu....“. Škoda že radnica strácala čas a čakala na takúto odpoveď tri týždne a sama si neprečítala Zákon o správe majetku, v ktorom je napísané, že "Vláda je oprávnená do dňa platnosti kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza prebytočný nehnuteľný majetok štátu, rozhodnúť o zastavení predaja tohto majetku štátu."

Smutný príbeh... Ale čo je pre jedných smutná správa, to je naopak veľmi pozitívna mesidž pre iných. Firma AMV Slovakia získala takmer 3-hektárový areál starej nemocnice za 1 milión 781 tisíc Eur, to jest 62 Eur/m2 - ani nie za cenu pozemku. Hoci zasa nie až tak výhodne, ako areál pri Bytkomforte. Ten p. primátor najprv nechal prekvalifikovať na "priemyselný park" aby ho následne ho odovzdal tej istej firme za 1Eur/m2 (písali sme tu...)


Na tomto mieste uveďme, že aktuálne je na predaj aj budova bývalej OD Hypernova na Komárňanskej ulici, o čom p. primátor takisto nevie a preto mesto nezíska vhodné priestory na krytú tržnicu ani v tomto volebnom období...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x