Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-12-31   2,236  
0
... a ako inak, útokom na poslancov, ktorí sa v hodine dvanástej pokúsili zvrátiť predaj historického objektu. Článkom v Castrum Novum sa radnica odhodlala uzavrieť jednu zo smutných epizód účinkovania súčasného vedenia mesta, ktoré nezabránilo predaju historicého areálu starej nemocnice a na záver sa rozhodlo zvaliť vinu na opozičných poslancov. Vraj rok vedeli o pripravovanom predaji a nič nepodnikli.  


Ako teraz vysvitlo, samotná radnica sa po neúspešnom pokuse 8 poslancov zvolať mimoriadne zastupiteľstvo (18. októbra 2018 - článok tu...) obrátila 22. októbra listom na ministerku zdravotníctva s požiadavkou o stanovisko k prehodnoteniu predaja.

„Mesto  o Nové Zámky o tomto zámere nebolo informované. Obyvatelia nášho mesta tento areál považujú za historické dedičstvo – dar F. Kapisztóryho pre mesto Nové Zámky. Z tohto dôvodu žiadame o pozastavenie predaja a prevedenie vlastníctva areálu na mesto Nové Zámky,“ mal napísať primátor ministerke.
 
Pritom v článku sa tvrdí, že o chystanom predaji všetci vedeli, lebo v zápisnici z decembrového (2017) zastupiteľstva v rámci diskusie k plánovanej protihlukovej stene na Kapisztóryho ulici sa poslanec Ivan Katona vyjadril, že „...lokalita starej nemocnice je na predaj, pokúšajú sa to predať a je to jedinečné miesto, tak to nepokazme...“. P. primátor má teraz na poslancov ťažké srdce, že takmer rok si na túto vážnu tému nespomenuli a jeho nikto neupozornil ani mu nenavrhoval areál kúpiť či previesť do vlastníctva mesta...


V skutočnosti sa celá transakcia neudiala v decembri 2017, ale až v auguste a septembri 2018. V Registri ponúkaného majetku štátu na webovej stránke Ministerstva financií SR bolo dňa 31.7.2018 zverejnené vyhlásenie o elektronickej aukcii č. 116/2018, ktoré bolo vzápätí zrušené kvôli chybe v znaleckom posudku (do zoznamu majetku bol zahrnutý aj objekt patriaci SPP). 17. septembra bola aukcia vyhlásená znova, ponuky na 3-hektárový areál za 1 milión 781 tisíc Eur sa mohli predkladať od 18. septembra do 15.októbra 2018. Žiaľ práve vtedy mal p. primátor plné ruky práce s inou realitou (článok tu...) a tak si aukciu nevšimol.


Predložená bola jediná ponuka - od fy AMV Slovakia s.r.o. bratov Višňovských. Zmluva bola podpísaná
13. novembra 2018. Pre porovnanie uveďme, že pochybný projekt nových krytov na staré smetiaky bude stáť mesto 2.4 mil Eur.
 

Ministerka zdravotníctva mala vo svojom liste zo dňa 14. novembra (t.j. deň po podpise zmluvy s AMV Slovakia s.r.o.)  adresovanom primátorovi Kleinovi uviesť, že „...ministerstvo zdravotníctva nie je oprávnené zasahovať do procesu nakladania s uvedeným majetkom štátu....“. Škoda že radnica strácala čas a čakala na takúto odpoveď tri týždne a sama si neprečítala Zákon o správe majetku, v ktorom je napísané, že "Vláda je oprávnená do dňa platnosti kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza prebytočný nehnuteľný majetok štátu, rozhodnúť o zastavení predaja tohto majetku štátu."

Smutný príbeh... Ale čo je pre jedných smutná správa, to je naopak veľmi pozitívna mesidž pre iných. Firma AMV Slovakia získala takmer 3-hektárový areál starej nemocnice za 1 milión 781 tisíc Eur, to jest 62 Eur/m2 - ani nie za cenu pozemku. Hoci zasa nie až tak výhodne, ako areál pri Bytkomforte. Ten p. primátor najprv nechal prekvalifikovať na "priemyselný park" aby ho následne ho odovzdal tej istej firme za 1Eur/m2 (písali sme tu...)


Na tomto mieste uveďme, že aktuálne je na predaj aj budova bývalej OD Hypernova na Komárňanskej ulici, o čom p. primátor takisto nevie a preto mesto nezíska vhodné priestory na krytú tržnicu ani v tomto volebnom období...
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:11:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,236 x]
02:10:35 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,658 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x