Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-03-20   4,431  
0
14 hodinový rokovací maratón na zastupiteľstve v utorok 19.03.2019 neskončil s pocitom dobre vykonanej práce. To ostatne bolo vidieť už aj na rokovaní "mimo kamier", ktoré mu predchádzalo a ktoré neprinieslo žiadny výsledok. Reformné krídlo má naďalej iba 12 hlasov, kým to primátorské s 13 hlasmi je presvedčené, že mu patrí 100% všetkých miest v komisiách, mestskej rade, orgánoch mestských spoločností. Primátor sa nehodlá s nikým radiť o personálnych nomináciách a rozhoduje sa tak, aby udržal pokope svoj 13-členný ochotnícky krúžok.  


Neprešlo prijatie etického kódexu, ani nové VZN o transparentnom prideľovaní dotácií. Primátorský krúžok si myslí, že reformní poslanci by sa miesto toho mali venovať kolabujúcej doprave, zdevastovaným športoviskám a iným nešvárom a kľudne sa pritom môžu riadiť svojim etickým kódexom, ak chcú.

Čomu by sa reformní poslanci naopak venovať nemali, sú poslankyne Hozlárová, Rošková a poslanec Meszáros - oni všetci sú už značne frustrovaní z nekončiacich útokov na rôznych facebookoch a watsonoch. Koniec koncov oni majú etiku a slušnosť zakodovanú hlboko v sebe a k tomu žiadny kódex nepotrebujú. Vystačia si s 3-4 funkciami  a nejakými drobnými benefitmi...

Malo by sa prestať aj s burcovaním ľudí, lebo to len zbytočne vyvoláva napätie. Nebyť toho by boli ľudia úplne spokojní, ako aj vždy boli v minulosti. Veď natlačili sa desiatky miliónov korún do hádzanej, uzavrela lúpežná zmluva s Brantnerom, rozkradli kasárne, predali škôlky a protestoval niekto? Nikto!

A teraz tu kde-kto protestuje proti nejakým garážam či stromom či predávaným školským pozemkom, Nože sa spamätajme a prestaňme vypisovať litánie!

V takomto duchu sa potom niesol aj samotný priebeh rokovania až do neskorých nočných hodín. Snažili sme sa argumentovať, druhá strana si hľadela svojho.

Drobnou satisfakciou bolo, že sa podarilo zachrániť kus školského pozemku vyhliadnutého developerom-schránkovou firmou. Nebyť ostražitých poslancov a tohoto článku by dnes patril už firme, ktorá patrí nevedno komu v Delaware USA.

Naopak, spozornieť by mali obyvatelia Bratislavskej a Cyrilometódskej ulice. Mesto nielenže nepostaví pri stanici garážový dom a nechá v celej kedysi tichej a príjemnej lokalite bujnieť jedno veľké živelné parkovisko, ale ešte sem aj chce sústrediť všetkých 80 bezdomovcov z celého mesta. Rovno na zeleni medzi panelákmi  má z eurofondov vyrásť novostavba centra osobnej hygieny a denného stacionára, lebo vraj práve tu blízko stanice sa bezdomovcom najviac páči...  Ale obyvatelia sa nemusia báť, lebo stacionár bude fungovať len od 8 do 16.30 a v noci tam už žiadni bezdomovci nebudú. Na noc sa kamsi vyparia a až ráno sa znova objavia. Aspoň takto nejako si to predstavuje ved. odboru soc. vecí MsÚ a zrejme aj novopečený viceprimátor č.2 a zároveň poslanec za tento obvod p. Norbert Kádek...

Žiadne VZN, na podporu ktorého bolo potrebných 15 hlasov neprešlo, pretože dialóg nefunguje a v takejto atmosfére reformí poslanci nebudú plniť úlohu užitočných idiotov. A to ani v prípade, ak si pán primátor z času načas poplače v miestnej televízii a mestskom plátku.

Do správnych a dozorných rád si posadali aktéri podľa zasadacieho poriadku zverejneného v článku tu...    Akurát poslanci Ďurkovský, Prešinský, Nagy, Uhrín a rovnako vedúci finančného odboru MsÚ p. Velecký svoje nominácie odmietli. Primátor niekoľkokrát zopakoval, že uvedené nominácie nikomu neoznámil vopred, lebo on nemusí. V takom vlastnom svete s vlastnými pravidlami náš p. primátor žije...

Novokooptovaní manažéri mestských podnikov na otázky poslancov čo-to jachtali o svojej odbornej (ne)spôsobilosti a na kameru dokonca vyjadrili presvedčenie, že sa im podarí narovnať nie priaznivé ekonomické ukazovatele. Dokonca do roka by sme už mohli vidieť prvé výsledky, lebo oni sa veru nebránia komunikácii. Najprv vypracujú svoje plány a hneď potom ich začnú uskutočňovať.

Hlavný kontrolór opäť raz nesklamal. Vo veci vrátenej dotácie HK za rok 2017 a rovnako ani v súvislosti so svojimi podozreniami ohľadom MFK nepodá žiadne trestné oznámenie. Túto čestnú povinnosť deleguje na poslancov zastupiteľstva, ktorých povinnosťou je tak - v prípade pochybností - urobiť.

13 poslancov následne bez mihnutia oka odsúhlasilo vrátenie 154 tisíc EUR HC Nové Zámky s.r.o. bez akýchkoľvek podmienok či vysvetliviek. Pritom odhliadli aj od sankčných úrokov pri neoprávnenom čerpaní dotácie, dohodnutých v pôvodnej zmluve. O okolnostiach vrátenia peňazí posielaných jednej dáme z Komáromu na adresy dvoch bratislavských panelákových bytov sme písali tu...  Jeden by tento postup mohol priamo považovať za návod k páchaniu trestnej činnosti v štádiu pokusu...

Bola reč aj o znehodnotení pozemku na ulici pri Gymnáziu. Po tom, čo sme prípad medializovali tu...  sa zhodou okolností ozval developer, ktorý od mesta obe priľahlé parcely bol kúpil. Odznela aj úvaha či nenavrhnúť výmenu už zakúpenej parcely (trávnatej plochy) za túto, len či niekto na MsÚ s takou ponukou predstúpi? Veď uvidíme kto sa vo vyhlásenej OVS o parcelu prihlási a v akej cene.

Dotácie boli podelené presne podľa predstáv primátorskej 13-ky a žiaľ rovnako netransparentne ako vždy v minulosti (vzhľadom na neschválené VZN spomínané v úvode). Tým pádom  nebolo vyhovené ani prostestu prokurátorky, ktorá napadla  súčasne platné VZN v časti hlasovania o výnimkách pri prideľovaní dotácií.

Užili sme si aj rôznych opičiek, úškľabkov a nejapných komentárov od p. primátora Kleina. Napr. keď poslanec M. Prešinský  žiadal, aby Mesto v budúcnosti neprenajímalo mestské pozemky cirkusu so živými zvieratami. Grimasa sprevádzala aj prezentáciu poslanca Podbehlého k výrubom na Sihoti, ktoré p. primátor dohodol s kamarátom - vlastníkom areálu starej nemocnice.

A práve v deň zasadania zastupiteľstva sa uvedený pán opäť rozhodol robiť poriadky v mestskom lesoparku "za plotom". Viac o tom vo facebookovom statuse pána Lengyela zo Štátnej ochrany prírody tu...

Z  rozpočtu sa podarilo odstrániť položku "Garáže Lastovičia", avšak občania nesmú ustať vo svojich aktivitách, lebo inak ich sídlisko zostane zabudnuté úplne mimo záujmu mesta, až kým sa o parcelu opäť neprihlási kamarát-developer.

Primátor v závere naznačil, že ak by aj bola spolupráca, tak určite nie s niektorými opozičníkmi - zrejme mieril na poslancov Katonovcovcov a moju maličkosť. Nuž nepoľavíme a neustaneme  v zápase za lepšie mesto, p. primátor.

Tak toľko asi v skratke - takto to vidím ja.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
04:06:58 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,431 x]
04:06:08 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,766 x]
04:05:38 Korene kauzy ilegálneho znovuotvorenia zrekultivovanej mestskej skládky siahajú až do roku 2019 [2023-01-19; 1,220 x]
04:05:15 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,214 x]
04:04:56 Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom [2022-12-16; 1,305 x]
04:04:24 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,701 x]
04:04:14 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,959 x]
04:04:03 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,322 x]
04:03:16 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,647 x]
04:02:54 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,359 x]
04:01:55 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,331 x]
04:01:00 Majetkové priznania primátora a poslancov MsZ v Nových Zámkoch za rok 2022 [2024-01-13; 1,218 x]
04:00:45 Ani také tu ešte nebolo. Poslanci počas prestávky zmizli zo zastupiteľstva... [2021-03-11; 1,835 x]
04:00:31 A Popbazár mai vendége a lévai születésű SÓLYA Lajos rockzenész, aki az Omega együttes dobosát szólí... [2022-11-28; 1,128 x]
04:00:19 Viktor Kubal zomrel pred 15 rokmi. Velikán slovenského výtvarného humoru by sa tento rok bol dožil 8... [2012-05-10; 4,929 x]
03:59:58 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,034 x]
03:58:54 Egy csésze kávé Bregyán Gáborral [2021-03-07; 2,332 x]
03:58:40 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,035 x]
03:57:57 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,728 x]
03:57:28 Rekordné zvyšovanie daní a poplatkov, ďalšia degradácia samosprávy [2023-12-14; 1,451 x]
03:55:54 Kniha týždňa / A hét könyve: Martin Vietor, Dejiny okupácie južného Slovenska (1968) / Dél-Szlo­vák... [2013-10-26; 5,572 x]
03:54:36 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,768 x]
03:53:58 Ako sa nehádzať zbytočne pod bager (časť prvá) [2022-03-16; 1,953 x]
03:52:07 Odišiel Ondrej Csanda (1948-2023) prvý ponovembrový primátor NZ / Elhunyt Csanda Endre (1948-2023) v... [2023-10-24; 1,305 x]
03:51:41 Zdá sa, že tentokrát sa Novozámčania ošklbať tak ľahko nenechajú. Pripravujú petíciu proti zvyšovani... [2023-12-01; 1,138 x]
03:50:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,609 x]
03:50:23 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,144 x]
03:49:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,344 x]
03:49:26 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,495 x]
03:48:31 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,170 x]
03:47:59 Kniha týždňa / A hét könyve: Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и ... [2015-06-16; 6,626 x]
03:47:00 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,498 x]
03:43:53 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 1,891 x]
03:43:21 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,762 x]
03:42:50 Egy csésze káve virtuális szépségverseny: Dudik Szonja, modell és divattervező, a VI. Világtalálkozó... [2016-06-20; 4,441 x]
03:42:18 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 622 x]
03:41:47 Novozámocká telenovela pokračuje. Zhrnutie predchádzajúcich častí [2018-03-31; 4,268 x]
03:41:14 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,646 x]
03:40:42 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 487 x]
03:40:07 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 367 x]
03:39:32 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,768 x]
03:38:57 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,937 x]
03:38:22 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 599 x]
03:37:47 Magyarok IX. Világkongresszusa Budapesten [2016-11-01; 1,926 x]
03:36:32 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 596 x]
03:35:56 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,149 x]
03:35:19 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,433 x]
03:34:41 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,701 x]
03:34:36 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 260 x]
03:34:03 Krátke úvahy nad rozpočtom ... ako to vidím ja [2016-12-12; 4,149 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x