Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-08-12   3,186  
0
Dobrá päťdesiatka ľudí sa zišla na akcii "Na schodoch" organizovanej OZ Za Nové Zámky, ktorá bola tentokrát venovaná budúcnosti futbalového stadióna a Sihoti. Vznikla pomerne jasná zhoda, že iniciátorom plánu revitalizácie Sihote ide predovšetkým o predaj štadióna L. Gancznera a ak sa tomu podarí zabrániť, odrazu už nikto nebude chcieť riešiť Sihoť. Pritom tá si naliehavo žiada rekonštrukciu, ale so zachovaním jej súčasného charakteru oddychovej zóny pre rodiny s deťmi. Účastníci odmietli akékoľvek parkovacie plochy v areáli, a megalomanská vízia futbalového štadiónu s hľadiskom pre 4.800 divákov zožala iba posmech - toľko sa ich podľa prítomných nenaberie ani za sezónu...  
Prítomný zástupca mládežníckeho futbalu osvetlil nevyhovujúce pomery na novozámockých futbalových štadiónoch. Predovšetkým chýbajú ihriská, na ktorých by mohol dorast trénovať, v zime sa za prenájom školských telocviční musí platiť, atď. Chystaný projekt však nie je optimálnym riešením a byť na ňom, by postupoval úplne inak...

Účastníci, hlavne dámy, boli pomerne bojovo naladení, zdá sa, že nemajú žiadne ilúzie o motiváciách primátora a niektorých poslancov. V diskusii zaznel návrh na spustenie petície ako aj účasti protestujúcich občanov na zastupiteľstve.  Skúsenosti prítomných organizátorov protestov proti výstavbe stacionáru na Cyrilometódskej ukázali, že primátor i jeho poslanci majú zábrany odhlasovať pofidérne projekty ak sú konfrontovaní zoči-voči zainteresovaným občanom. Diskutéri zdôraznili, že nepoznajú nikoho, kto by chcel predať štadión L. Gancnera a vidieť na jeho mieste nejaký bytový dom. Naopak, navrhujú tento areál vo väčśej miere sprístupniť pre verejnosť a rozšíriť jeho funkcie.

Apel, ktorý organizátori opakovane zdůrazňovali, bol NEDOPUSŤME ďalší ZÚGOV, NEDOPUSŤME ďalšie KASÁRNE!
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x