Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-09-05   2,668  
0
Vraj kto si čo navaril, nech si aj zje. K mestským firmám sa štatutár mesta dlhodobo správa ako ku svojmu súkromnému majetku a v prípade Hotela Korzo sa teraz verejnosť dozvedela pravdu o skutočnom hospodárení tejto mestskej akciovky....  


Aj k tomuto dospel 14 hodinový rokovací maratón MsZ 04.09.2019. Úmorné nekončiace vysedávanie na zastupiteľstvách už nie je ničím nezvyčajným. Za primátorovania p.Kleina sa stalo tradíciou - zasadať zriedka a dlho. A pritom si zafilozofovať o tom, že na vine sú reformní poslanci, ktorí potrebujú dlho rečniť. Tým sa líšia od poslancov primátorovho krúžku. Tí rečniť nepotrebujú a fungujú ako Jukebox - vhodíš mincu a oni stláčajú gombíky bez rozmyslu...

... hoci občas precitnú a vtedy chcú riešiť čistotu mesta a z každej novozámockej rodiny skasírovať dodatočných 50 Eur na tento účel. Vyzbieraných 500 tis. Eur by zverili Brantneru, ktorý už určite bude vedieť kam s nimi... Nuž páni narazili a reformné krídlo im nedovolilo obtiahnuť novozámocké rodiny o ďalších 50 Eur... Pokiaľ nebude na stole analýza hospodárenia Brantnera ako aj plán, ako ukončiť túto pekelne predraženú zmluvu, nedostanú navyše ani cent.

Akosi to však aj v primátorskom krúžku zaškrípalo - p.poslancovi Borbélyimu zabudli povedať, že predaj štadióna L.Gancznera sa nateraz nekoná. Zrejme nesleduje NZTV a nevidel najnovší príspevok p. primátora, ktorý pobadal nevôľu obyvateľov a zatrúbil na taktický ústup. Už nechce štadión predávať, ale naopak, chcel by opraviť divácke tribúny a hneď aj ohlásil žiadosť o eurofondy, ktorú mesto v tejto veci vypracuje.

Pán poslanec ešte chvíľu tvrdošijne trval na svojom pôvodnom zámere a dokonca tvrdil, že má v klobúku hlasy 12 poslancov. Keď pochopil svoj veľký omyl, tak sa s nami aspoň podelil svojim presvedčením, že sme deti, ktoré nechcú pekné nové nohavice, ale tvrdošijne trvajú na nosení ošúchaných teplákov. O kauze sme písali tu...

V prípade rezidentského parkovania, ktoré sme im odporučili pozrieť v Trenčíne - písali sme tu  - sa delegácia z Nových Zámkov naozaj vypravila do Trenčína. Okukali si systém a už vedia o jeho pozitívach aj negatívach, mám však pocit, že sa radšej vrátia k ošúchaným teplákom. O koľko jednoduchšie bolo predávať vyhradené parkovacie miesta a čím bola tlačenica väčśia, tým lepšie bežal biznis...
Aktuálne sa bude čakať - ani sám navrhovateľ p.poslanec Danis už na zavedení rezidentského parkovania netrvá a počká si ako rozhodne prokuratúra a podľa toho sa zariadi.

Nám sa stále zdá, že solídny plán rezidentného parkovania uskutočený postupne a premyslene, je jediná schodná cesta. Pre začiatok by to chcelo serióznu analýzu - prijať do pracovného pomeru zdatného dopravného inžiniera a architekta namiesto ďalšej sekretárky.

Dobrou správou pre motoristov a ľudí žijúcich okolo železničnej stanice je, že prenájom pozemku bývalej kotolne pri Tabakovej továrni skončil. Arriva nebude realizovať projekt výstavby novej autobusovej stanice tak ako ho pred dvomi rokmi naplánovala. Mení zámer a vybuduje len samotnú autobusovú stanicu. Vybudovanie kruhovej križovatky prenechá VÚC a vybudovanie parkoviska mestu.

Zatiaľ vznikne na vyčistenej ploche dočasné záchytné parkovisko. Zadná časť pozemku zostáva zaplnená rôznym haraburdím, ale to už budúci užívatelia parkoviska nájdu spôsob, ako odkázať p. primátorovi, že skelety vyradených autobusových prístreškov, odpad z prerábok chodníkov a ďalšie veci čo tam skladuje, si môže odložiť niekam inam...

Hviezdou večera bol hlavný kontrolór a jeho správa z hĺbkovej kontroly ktorú na naliehanie mnohých vykonal v  hoteli Korzo. Písali sme tu... 

Rozviazali sa mu ruky, nakoľko dlhoročný predseda predstavenstva hotela p. Schwarz už nesedí v primátorskom krúžku. A jeho verní súputnici načisto zabudli na svojho kamaráta a vďaka tomu sa verejnosť mohla dozvedieť, aké otrávené plody prinieslo Schwarzovo 16 ročné bašovanie v tejto mestskej akciovke. Jeho bývalí kolegovia, ktorí mu v tom roky pomáhali v orgánoch spoločnosti, sa zrazu tvárili, že oni s hotelom nikdy nemali nič spoločné.

Dokonca aj štatutár mesta a jediný akcionár p. Klein sa nestačil diviť, čo všetko sa dialo v Hoteli, ktorý cez svojich nominantov riadil. Síce pripustil, že osobne dával súhlas hokejovým funkcionárom ubytovávať zadarmo svojich hostí rádovo za desiatky tisíc EUR ročne, ale zodpovedným za vzniknutý stav je podľa neho Gejza Pischinger. Primátor si nemyslí, že podobné rozhodnutie nemôže urobiť bez súhlasu zastupiteľstva. A že by porušil povinnosti pri správe majetku obce, to si už nemyslí vôbec... Primátorových nominntov v orgánoch Korza nájdete tu...

Uvoľnené miesto exposlankyne Hozlárovej v dozornej rade Hotela Korzo ponúkol primátor opozícii, a keďže nebol záujem, myslíme si, že pani exposlankyňa popri svojich dvoch plných pracovných úväzkoch (vedúca odboru kultúry na MsÚ a zároveň riaditeľka Katolíckej spojenej školy) a nespočetných funkciách by hravo mohla naďalej dozorovať to čo doteraz. Osvedčila sa aj v spol.Novocentrum a.s., ktorá v poslednom roku jej manažovania predala posledný cm2 bývalých kasární a nahromadila stratu 84 tisíc EUR...
Dokonca vlastné imanie spoločnosti Novocentrum je v mínuse a má dlhy a nedoplatky. Dobrou správou je, že aj tam sa vyberie kontrolór a všetci veríme, že bude rovnako odvážny. Lebo ak nie, potom ostáva už iba NAKA, ktorá azda vníma prehajdákanie verejného majetku menej benevolentne než novozámockí výtečníci...

Zatiaľ nech pani Hozlárová kľudne sedí hoci aj na štyroch stoličkách. Nech premýšľa a chystá si  odpovede, ako to manažovala mestský podnik, za ktorý niesla zodpovednosť.

Veríme, že takto prídu postupne na rad všetky obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta a p.primátor bude rád, že sa konečne po piatich rokoch dozvie, na čom vlastne je. Dozvie sa, ako oplatili jeho nominanti štedré odmeny, ktoré im dáva.

Všetci sme zvedaví, či podpíše uznesenie ktorým  zastupiteľstvo zaviazalo MsÚ zverejniť príjmy štatutárov, členov správnych a dozorných rád v obchodných spoločnostiach mesta. Minimálne p.konateľ z Bytkomfortu Štefánik sa pri hlasovaní viditeľne necítil komfortne...

Vo vzťahoch, zdá sa, nastáva určitý odmäk, nakoľko väčšina poslancov zahlasovala za nové VZN o dotáciách, ktoré navrhla skupina reformných poslancov. Po drobných úpravách máme konečne dobrú osnovu, ktorá urobí koniec s kupčením s dotáciami. Zavádza tiež povinnosť viesť finančné prostriedky od mesta na transparentnom účte. Do budúcna sa tak určite nestane, že peniaze daňových poplatníkov skončia v pochybných firmách a nikto si to ani nevšimne. Rovnako dostala zelenú aj malá revitalizácia parku na Holubyho o ktorú sa už od februára snaží OZ Za Nové Zámky.

Vzácne sme sa zhodli, že je potrebné investovať do mestského majetku a odklad neznesú Tenisové kurty a podľa možnosti prídu na rad aj iné športoviská, či už formou získaných dotácií alebo z vlastných zdrojov mesta.

Na záver si dovolím poznámku či odkaz pre pani prednostku, ktorá toto určite číta. Chcela by som ju požiadať, aby sa na zasadnutiach kontrolovala a priebežne nekomentovala vystúpenia opozičných poslancov. Je to nedôstojné a pôsobí to rušivo, keďže to počuť aj vzadu. Ak chce vystupovať - nech kandidujte vo voľbách, kde môže získať mandát hovoriť na zastupiteľstvách. Dokonca priamo do mikrofónu - aspoň takto to vidím ja...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x