Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-24   2,492  
0
Po odstúpení od zmluvy s fy Prospect (písali sme tu...) primátor expresne dohodol náhradnú dodávku od inej stavebnej frmy. Tá má za 11 dní zrealizovať chýbajúce časti technickej vybavenosti stavby tak, aby sa kolaudácia stihla v poslednom možnom termíne a mesto dostalo peniaze od ŠFRB a nezaplatilo celu investičnú akciu za 2.5 mil. Eur z vlastných peňazí... Zmluva bola podpísaná 10. októbra so šibeničným termínom dodávky do 21. októbra 2019. Nevieme o tom, že by podobný typ expresných zmlúv s vynechaním zastupiteľstva i verejného obstarávania zákon pripúšťal.  


Je viac ako podivné, ak primátor v zmluve betonárskej firme vysvetľuje svoje dôvody. Zmluva obsahuje preambulu celkom nezvyčajného znenia:

Objednávateľ uzavrel dňa 31.01.2018 s obchodnou spoločnosťou PROSPECT spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. OÚ/1718/2017, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo - časť stavby „Obytný súbor Západ II – I. etapa, Nové Zámky, v rozsahu „Technická vybavenosť k obytnému domu B“, ktorý pozostával zo stavebných objektov SO -10,11,13,16,18,19. Objednávateľ – mesto Nové Zámky dňa 03.10.2019 od predmetnej zmluvy odstúpil z dôvodu ochrany záujmov mesta na včasnej realizácii výstavby a kolaudácie obytného súboru Západ II – I. etapa, Nové Zámky, obytný dom B, ako aj ochrany zabezpečenia jeho výstavby z finančných prostriedkov ŠFRB, tak, aby tieto prostriedky nemuselo vrátiť do štátneho rozpočtu. Časť diela bola zhotoviteľom zrealizovaná, avšak nie v rozsahu postačujúcom na úspešnú kolaudáciu celého Obytného súboru Západ II – I. etapa, a nie v úplnom rozsahu vymedzenom v predmetnej zmluve. Z vyššie uvedeného dôvodu má objednávateľ eminentný záujem na urýchlenom vykonaní prác v rozsahu, v akom neboli práce riadne vykonané a dokončené v zmysle predmetnej zmluvy.

Svoje konanie bude primátor zrejme odôvodňovať stavom núdze a zčasti sa dá aj pochopiť ak sa snaží zachrániť dotáciu zo ŠFRB. Čo je však celkom nepochopiteľné, čo je vlastne skutočným dôvodom konfliktu primátora s fy Prospect.

Tá totiž určite žiadnu zmluvu neporušila a Mesto 3. októbra 2019 nijako nemohlo odstúpiť od zmluvy s odôvodnením meškajúcej dodávky stanovenej na 20 mesiacov od odovzdania staveniska (zmluva bola zverejnená 5. 2. 2018).

Navyše fy Prospect bola donedávna spriaznenou firnou, ktorá sa v minulosti už veľmi osvedčila (viď kauza ZŠ Mostná). Nepochyne chcela a  aj mohla stihnúť dodávku k rovnakému termínu ako fy Hold, jediný problém bol, že firme Prospect Mesto evidentne nezaplatilo časť realizovaných výkonov. Hodnota zmluvy s fy Hold je iba 104,110,- Eur kým Mesto dlží fy Prospect podľa nášho odhadu vyše 300 tisíc Eur.

Primátor teda musel mať teda ešte nejaký ďalší veľmi špeciálny dôvod prečo zadržiaval výplatu 15% celkovej hodnoty stavby, čím vlastne sám seba zamotal do problemov s termínmi ŠFRB...


Kauze sme sa venovali v článku:

2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
 

Pôvodná zmluva z 5. 2. 2018 s fy Prospect s.r.o.

Zmluva z 10. 10. 2019 s fy Hold s.r.o.

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:54:46 Expresná zmluva po roztržke s fy Prospect - Primátor Klein si zarobil na problém [2019-10-24; 2,492 x]
00:54:33 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,752 x]
00:53:34 Kšeftovanie s dotáciami pre športové kluby nechce prestať... [2018-09-05; 2,585 x]
00:52:58 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,673 x]
00:52:50 Vyjadrenie k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-14; 1,370 x]
00:52:32 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,864 x]
00:52:24 A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela [2020-05-18; 2,748 x]
00:51:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,049 x]
00:51:52 Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády" [2013-03-13; 10,355 x]
00:51:18 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,532 x]
00:50:48 Účasť cca 250 ľudí na odhaľovaní sochy je úspechom jej odporcov [2011-07-05; 3,276 x]
00:50:09 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,220 x]
00:49:37 Tu kosí Mgr. Art. Otokar Klein. A tak to aj vyzerá (aktualizované) [2021-06-29; 2,062 x]
00:49:34 Formuje sa primátorská koalícia do komunálnych volieb... [2018-08-29; 4,646 x]
00:49:18 Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá n... [2019-06-02; 2,726 x]
00:49:01 Majitelia chatiek zo zatopenej záhradkárskej oblasti Hliník píšu zúfalé listy s prosbami o pomoc... [2013-05-11; 2,945 x]
00:48:24 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,082 x]
00:48:16 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,175 x]
00:48:08 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,564 x]
00:47:47 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,221 x]
00:47:10 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,117 x]
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x