Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-29   2,396  
0
Všetci tí, ktorí si 6. októbra nespomenuli na 81. výročie vyhlásenia autonómie Slovenska, včera oslávili 101. výročie vyhlásenia ČSR. Rozbitím rakúsko-uhorskej monarchie započal experiment, ktorý do strednej Európy nasadil vírus nespolupráce a otvoril cestu obom totalitám 20. storočia. ČSR je jedinečná i tým, že rôznymi formami vylúpila a v rôznom čase vyhnala zo svojho územia až tretinu svojich obyvateľov. Napriek tomu - či práve preto - považujú mnohí ČSR za úspesný projekt, na ktorý je hodno nadviazať...  


Nie je ľahké odhadnúť dokedy československý sentiment pretrvá. Československá propaganda stále slúži ako historická legitimácia pre modernú slovenskú štátnosť.

Minulý rok bola na bratislavskom hrade inštalovaná Česko-slovenská výstava 1918-2018, z ktorej materiálov tu niektoré uvádzame.
 


Reprezentačný portrét cisára Františka Jozefa I. namaľoval Lajos Ábrányi (1849-1901). Bol vystavený v Župnom dome v Rimavskej Sobote až do decembra 1918 keď ho do dnešnej podoby "dotvorili" československí legionári.
 

Vľavo: Pamäť povojnových etnických čistiek na južnom Slovensku.

Vpravo: Motocykl typu 353 byl výsledkem plánu tzv. národní řady československých motocyklů. Podle tohoto plánu se dva nejvýznamnější výrobci motocyklů v tehdejším Československu - Závody 9. května, n. p. Jawa a n. p. České závody motocyklové - měli podílet na vývoji motocyklu jednotného designu pro všechny čtyři objemové třídy. Sériově se JAWA-ČZ 250 typ 353 začala vyrábět v roce 1954 a krátce nato si vysloužila přezdívku „Kývačka". Byl to první sériově vyráběný motocykl se zadní vidlicí odpruženou pomocí dvojice tlumičů, které byly uchycené mezi zadní kyvnou vidlicí a rámem. Po svém předchůdci (JAWA 250 „Pérák") zdědila kývačka motor, který měl stejné dvoupákové provedení pro řazení a startování. Dvě samostatná sedla, použitá u předešlého typu, byla nahrazena pohodlnějším dvousedlem, pod nímž se nacházel úložný prostor pro nejrůznější předměty. Od roku 1955 byl vyráběn typ 353/03 se zvýšeným výkonem z 9 na 12 koní, jednou pákou pro startování i řazení a celonábojovými středy kol místo původních půlbubnů. Od roku 1957 byl vyráběn typ 353/04, který se na první pohled odlišoval doutníkovými výfuky a spínací skříňkou na masce reflektoru místo na nádrži.
Technické údaje: Výrobce: n. p. Jawa Závody 9. května, Rok výroby: 1959, Motor: dvoudobý jednoválcový, Chlazení: vzduchem, Zdvihový objem: 248,5 ccm, Výkon: 12 K při 4750 ot./min., Max. rychlost: 147 km/h, Váha: 192 kg
Jazyková i kultúrna pestrosť zdedená po monarchii netrvala dlho. Programové vytláčanie nemčiny a maďarčiny z verejného styku zmenilo pôvodne trojjazyčné obyvateľstvo Slovenska na jednojazyčné.
 


 

Školní počítač PMI-80 vyráběný v Tesle Piešťany byl vytvořen jako levnější a jednodušší systém, který mohli žáci v rámci experimentů snadno rozšiřovat či upravovat. Všechny čipy byly osazeny v paticích a jednoduše šlo například paměti ROM vyměnit za jiné. Počítač byl osazen jedním nebo dvěma obvody 8255, které sloužily jako vstupně/výstupní porty. Obsah paměti bylo možno nahrát na obyčejný magnetofon a taktéž bylo možno z magnetofonu nahrát program do paměti. Programování se provádělo ve strojovém kódu procesoru 8080.

Počítač využíval devítimístný displej pro zobrazování programů v šestnáctkovém kódu a také dat. dat. Program i data se vkládaly na kalkulačkové klávesnici, která nebyla příliš oblíbená kvůli tvrdosti a překmitům, jež zdvojovaly vkládané znaky. Zvláštností PMI-80 je malý plastový kufřík, který na svém víku obsahuje „tahák" určený pro přepis assembleru Intel 8080 do strojového kódu a rovněž instrukční schéma, které ukazuje, jak je počítač navržený. Součástí PMI-80 byl také arch alobalu, který se do něj vkládal, aby chránil čipy před statickou elektřinou. Ten bylo nutné před zapnutím vyjmout.
S PMI-80 se pracovalo velmi těžko, mezi kutily je to ale díky extrémní jednoduchosti poměrně oblíbený stroj, a dokonce i dnes někteří staví funkční repliky.
Technické údaje: Procesor: Tesla MHB 8080 @ 1,11 MHz Paměť: 1 KB RAM Grafika: 9 číslic
 
Most SNP spája ľavý a pravý breh Dunaja, resp. centrum mesta so sídliskom Petržalka (budovaným neskôr, od roku 1973). V súvislosti s výstavbou mosta bola zbúraná časť bratislavského Podhradia spolu s neologickou synagógou z konca 19. storočia. Stavali ho Doprastav v Bratislave a Hutní montáže Ostrava. Typickým prvkom tohto osobitého mosta je šikmý pylón v tvare obráteného písmena V umiestnený na brehu Dunaja, ktorý drží na oceľových lanách mierne vzopätú mostovku. Pylón je ukončený kruhovým objektom, v ktorom sa nachádza reštaurácia, pôvodne nazývaná Bystrica, a vyhliadková plošina.

Zaujímavosťou je, že vo vnútri dvojkomorového prierezu je umiestnené potrubie, ktoré zásobuje pitnou vodou mestské centrum. V čase svojho vzniku bol most tejto konštrukcie štvrtým najväčším na svete v kategórii zavesených mostov a mal najväčšie rozpätie v rámci mostných stavieb s jedným pylónom a jednou záves-
nou rovinou.
 


 

Štefan Svetko (1926-2009) patril k najvýraznejším slovenským architektom konca 60. rokov. V roku 1963 spolu so Štefanom Ďurkovičom (1929-2009) aBarnom Kisslingom (1925-1994), ktorý nahradil Stanislava Talaša, získali druhé miesto v architektonickej súťaži na objekt bratislavského rozhlasového centra. Navrhli ho v podobe obrátenej pyramídy s oceľobetónovým konštrukčným skeletom na podnoží v rámci rozsiahleho architektonického komplexu. V tom čase pomerne provokatívny vzhľad objektu bol predmetom mnohých   diskusií, ozývali sa pozitívne i negatívne názory. Tŕňom v oku bolo predovšetkým riešenie odhlučnenosti priestoru pre rozhlasové vysielanie a to a] napriek tomu, že hlavné štúdiá a najmä koncertná sieň umiestnené
v podnoži sú dostatočne zvukovo izolované a majú výbornú akustiku. Veľkorysá stavba mala byť pôvodne zasadená v rámci plánovanej okružnej komunikácie zloženej z radu budov. Charakterizuje ju osobitosť v riešení
architektonickej hmoty a vnútorného usporiadania priestoru.

 

 

Lehké jízdní sportovní kolo Favorit, masově vyráběno v podniku Favorit v Rakovníku a Rokycanech, 70.-80. léta 20. století. V roce 1950 bylo v Rokycanech vyrobeno prvních 15 kol s označením FIS určených pro československou cyklistickou reprezentaci a o rok později bylo vyrobeno prvních 5148 kol značky Favorit. Poptávka po kolech Favorit byla obrovská, v roce 1978 bylo v Rokycanech vyrobeno milionté kolo této značky. Po roce 1989 byla továrna v Rokycanech privatizována, ovšem nezachytila nástup horských kol a v dalších letech v podstatě živořila. Do života byla kola značky Favorit vrácena po roce 2011.
 
 Radiomagnetofon TESLA K304 Condor, 1986-1988, výrobce: TESLA, Pardubice k.p.
Přenosný tranzistorový stereofonní radiomagnetofon s vlnovými rozsahy velmi krátkých vln s pásmy VKV I (65,5-73 MHz) a VKV II (87,5-100 MHz) se stereodekodérem s fázovým závěsem (PLL), středních vln a  dlouhých vln s integrovaným kazetovým magnetofonem a dvěma třípásmovými reproduktorovými soustavami. Radiomagnetofon je vyroben jako kompaktní věž s tunerem, zesilovačem, magnetofonem a reproduktory. Rozsahy na tuneru se přepínají tlačítky. Posluchač může volit mezi reprodukcí mono a stereo. Zesilovač má regulaci hlasitosti, vyvážení kanálů, basů a výšek. Magnetofon je vybaven třímotorovou mechanikou řízenou elektronicky spínanými prvky. Záznamovou úroveň lze ovládat ručně nebo automaticky. Součástí magnetofonu je počitadlo. Přístroj má zabudované dva mikrofony, teleskopickou anténu a výstup na sluchátka a je napájen ze střídavé sítě 220V/50Hz nebo z baterií. Výroba probíhala ve spolupráci s firmou UNITRA, která vyráběla kazetovou mechaniku, a firmou RFT, jež dodávala některé elektronické díly.
 
 

Vľavo: Prezentovaná stolička bola zhotovená v období tzv. brusselského štýlu, ktorý sa rozvinul v Česko Slovensku na prelome 50. a 60. rokov. Autor sa pri jej tvorbe inšpiroval najmä škandinávskymi formami, napr. remeselným spracovaním alebo ohýbaním dreva. Bola vyrábaná vo viacerých česko-slovenských nábytkárskych prevádzkach, ktoré produkovali sedací ohýbaný nábytok, na Slovensku to boli napr. závody Pravenci, Topoľčanoch, Turčianskych Tepliciach, Hlohovci. K najvýznamnejším slovenským dizajnérom, ktorí
pôsobili na poli interiérového a nábytkového dizajnu, patrili Ladislav Gatial, Štefan Bílik, Miloš Škriniar, Pavol Ondra, Ondrej Čverha a ďalší. Z českých tvorcov možno okrem Antonína Šumana spomenúť najmä Jindŕicha
Halabalu, Miroslava Navrátila, Jaroslava Šmídeka, Jiŕího Petŕivého alebo Františka Jiráka. Vo svojich návrhoch experimentovali s technologickými, tvarovými a konštrukčnými možnosťami materiálov a zároveň rešpek-
tovali aktuálne nábytkové trendy.
 
Vpravo: Plagát Československá republika, 1918-1938. Neustála neistota a strach z udržania mladučkej republiky boli dôvodmi na vydávanie rôznych propagandistických plagátov, ktoré podnecovali k ochrane Ceskoslovenskej republiky. Česko-Slovensko je znázornené ako žena s frýgickou čiapkou a lipovými listami.
Hlavný podtext hovorí „Ak ju chceme oslobodiť, musíme sa zblížiť jedny k druhým." Tri krysy s nápismi na tele Maďarská agitácia, Poľská agitácia a Agitácia politických strán napádajú republiku, ktorá je zviazaná stuhami
s heslami „Nechuť ku práci, Nedostatok uhlia a surovín, Obavy pred reformami, Strach pred boľševizmom a socializmom, Podrývanie dôvery za hranicami".

 


Rádio Tesla 308 U Talisman, ktorého autorom je Igor Didov (1930-2002), vyrábala Tesla n. p. Bratislava od roku 1954. Vizuálne nadčasové rádio aerodynamického tvaru sa vyrábalo v čiernom, tmavočervenom a bielom vyhotovení. O tri roky sa už spomínaný model montoval aj v Tesla Orava n. p. Nižná nad Oravou, v rámci zaškolenia pracovníkov pred nástupom televíznej výroby. Celkovo sa vyrobilo viac ako milión kusov obrúbeného rádioprijímača a jeho predajná cena bola 630 Kčs.
 Plagát Podia namáhavosti práce, usměrňovat spotřebu potravin, SOUP (Středné obchodné učiliště potravinářské), 1989

 


Stokoruna vzor 1961-kolek 100 C 1993

Stokoruna dle návrhu Františka Hermana patří k nejznámějším a graficky nejpropracovanějším papírovým platidlům Československa. Přestože nese označení vzor 1961, obíhala až od konce roku 1962. Její platnost byla ukončena 7. 2.1993, s lepeným kolkem pak platila do 31. 8.1993, tedy do vydání nových českých
korun. Vynikající rytecká práce, užití hlubotisku i celkové provedení zařadilo tuto bankovku mezi šest nejkrásnějších bankovek světa, které byly v roce 2015 vyhlášeny organizací International Bank Note Society.7,62 mm automatická útočná puška „Samopal" vz. 58 P, základná zbraň vojaka - jednotlivca, ktorá je určená na ničenie živých cieľov paľbou, bodákom a pažbou a na odrazenie techniky protivníka paľbou. Vo výzbroji vojaka nahradil samonabíjaciu pušku vz. 52/57 a samopal vzor 24/26. Do výzbroje ČSĽA boli zavedené rozkazom MNO v roku 1959 pod označením „7,62 mm samopal vz. 58". Závod v Uherskom Brode, od 1965 Presné strojírenství n. p. (Česká zbrojovka, závod Uherský Brod), vyrábal tento samopal v rokoch 1959-
1964, v druhej etape v rokoch 1968-1984, celkovo bolo vyrobených 919 650 kusov. Do roku 1981 bolo vyvezených približne 205 000 kusov prevažne do krajín tretieho sveta.
 
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]
01:49:46 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,474 x]
01:49:40 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,267 x]
01:49:32 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,833 x]
01:48:38 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,975 x]
01:48:36 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,663 x]
01:48:17 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,137 x]
01:47:38 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,056 x]
01:47:06 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,973 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x