Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-11-07   1,479  
0
Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 6. 11. 2019 riešila mimo iné i sťažnosť poslancov novozámockeho zastupiteľstva na nevyvážené spravodajstvo NZTV (informovali sme tu...) Prevádzkovateľa NZTV sankcionovala formou upozornenia a pokuty. Veríme, že sme sa tým aspoň o krôčik priblížili k zatvoreniu tejto hanebnej inštitúcie, ktorá svoju nezmyselnú činnosť zamerala na ohlupovanie obyvateľov za ich vlastné peniaze.  

Na zabezpečenie svojej činnosti Novocentrum a.s. postupne a extrémne nevýhodne predávalo svoje nehnuteľnosti až rozpredalo celý areál kasární, ktorý mu kedysi patril. Kvôli pokútnym predajom vtedajší primátor G. Pischinger podal na JUDr. Valenta a spol. trestné oznámenie, jeho obsah však radnica dodnes tají.

Naopak, práve na základe tejto referencie si zrejme súčasný primátor O. Klein vyberal svojho nominanta do kresla konateľa firmy Brantner Nové Zámky...

O minulých krádežiach súčasný manažment a.s. nechce hovoriť z dôvodu, aby "nešli proti primátorovi" - aspoň tak to vyznelo z náhodou zaznamenaného súkromného  rozhovoru dvoch gentlemanov na septembrovom zastupiteľstve (článok tu...).

A teraz už úryvok zo zápisnice z rokovania Rady týkajúci sa novozámockých záležitostí:

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 6. 3. 2019 odvysielaním celkovo 5-krát rozhovoru s primátorom mesta Nové Zámky k téme posledného zasadnutia MsZ Nové Zámky v ktorom nebolo sprostredkované stanovisko skupiny poslancov MsZ mesta Nové Zámky v súvislosti s ich konaním na tomto zasadnutí, a uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s odvysielaním troch reklamných blokov dňa 6. 3. 2019 bez toho, aby boli na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby.
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x