Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-03-15   631  
0
Prvá významnejšia forma pomoci s ktorou prichádza mestský úrad v podmienkach karantény Koronavírusu: nákup a doručenie tovaru z OD Jednota pre seniorov. I keď by úrad mohol svoje výzvy formulovať jednoduchšie a nemiešať ponuku pomoci so žiadosťou o pomoc, faktom je, že toto je prvý reálny krok, ktorým sa radnica snaží pomôcť svojim obyvateľom. Seniori sú najohrozenejšou skupinou a nemali by vychádzať na ulicu vôbec. Zoznam tovarov je potrebné nahlásiť každý deň do 9:00 na tel. 035/6921 760 alebo 035/6921 731 prípadne mailom na info@novezamky.sk  

Bolo by nanajvýš potrebné, aby túto službu zabezpečilo mesto v širšom rozsahu - nielen potravín a drogérie (ale  napríklad aj liekov) a nielen pre seniorov, ale pre každého, kto je v karanténe (napríklad po návrate zo zahraničia).

Ďalej by bolo potrebné, aby mesto začalo viesť a zverejňovať evidenciu ľudí v karanténe. To by jednak zabezpečilo účinnejšie vynucovanie si jej dodržiavania, jednak by obmedzilo styk s uvedenými osobami.

Ďalej by bolo potrebné, aby mesto vymyslelo spôsob ako zabrániť mixovaniu generácií, keď pri zatvorených jasliach, škôlkach a školách sa v prípade pracujúcich rodičov o deti starajú starí rodičia. Tí by mali z dôvodu vlastnej bezpečnosti mali zostať izolovaní a neprichádzať do styku s deťmi a vnúčatami.

Ďalej by bolo potrebné, aby si mesto zorganizovalo šitie rúšok a tieto za symbolický poplatok rozdávalo každému, kto sa vonku pohybuje bez nich. Inšpirovať sa možno napr. v Nitre, kde podobnú aktivitu rozbieha primátor Hattas.

Pôvodný oznam na stránke mesta:

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x