Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-01   2,001  
0
28. marca 2018 sme na týchto stránkach zverejnili vyúčtovanie športových dotácií za rok 2017. Bolo to prvý a zároveň poslednýkrát, ako nám ich mesto na základe infožiadosti sprístupnilo. Jeden z pozorných čitateľov si všimol anomáliu pri predložených faktúrach hokejového klubu, ktoré vykazovali všetky znaky podvodu. 26. septembra poslankyňa MsZ v otvorenom liste žiadala havného kontrolóra o konanie v tejto veci. 16.októbra Mesto požiadalo hokejový klub o podanie vysvetlenia, čím započala korešpondencia, ktorá vyústila do vrátenia dotácií vo výśke 154,500 Eur hokejovým klubom mestu 4. februára 2019. 18. februára o tieto peniaze HC znova požiadal s odôvodnením, že ide o mimoriadne príjmy mesta a použitie prostriedkov je zrejmé. Na zastupiteľstve 19. marca 2019 poslanci odhlasovali navýšenie o túto sumu aktuálnej dotácie HC vyplácanej na rok 2019. Skupina 9 poslancov MsZ podala 11. februára 2020 trestné oznámenie na políciu o podozrení zo spáchania subvenčného podvodu. Uznesením Krajského riaditeľstva PZ v Nitre zo dňa 22. apríla 2020 vyšetrovateľka oznámenie odmietla ako neodôvodnené.  

Uznesenie vyšetrovateľky Krajského riaditeľstva PZ v Nitre je pomerne prekvapujúce minimálne z nasledovných dôvodov:

- nijako neskúma vyjadrenie štatutára HC Nové Zámky o tom, že Problém nastal pri tejto dotácii v tom, že bola poverená osoba pani Slamienková, toho času nebohá, ktorá im viedla účtovníctvo, ktorá mala vo výške poskytnutej dotácie účtovať náklady na Občianske združenie „Hokej Nové Zámky“, aby mohli byť vyúčtované, nie na Hokejový klub Nové Zámky, s.r.o., keďže táto dotácia bola poskytnutá výlučne na občianske združenie. V roku 2018 predložili mestu vyúčtovanie za rok 2017 z Občianskeho združenia „Hokej Nové Zámky“, toto bolo vo výške poskytnutej dotácie a cca 25% navyše, čo je povinnosť mať svoje vlastné zdroje. Predložili k tomuto vyúčtovaniu doklady na nákup výstroje od firmy TWIN CAR s.r.o. a JISKRA s.r.o. Keď zomrela pani Slamienková, to bolo asi niekedy apríl - máj 2018, nepamätal si presne, zistili cez inú firmu, ktorú účtovala pani Slamienková, že sú tam nedostatky, požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zároveň ich ekonóm Ing. Marek Mráz skontroloval aj občianske združenie, či je v poriadku, pričom zistili, že boli mestu na vyúčtovanie dotácie predložené faktúry, ktoré tam nemali byť z dôvodu, že boli dobropisované.

- nedozvedeli sme sa, čo sú uvedené dve firmy zač, či niekomu nejakú športovú výstroj vôbec dodávali a či nie sú nejako inak prepojené s HC Nové Zámky

- nedozvedeli sme sa, či podobné "dobropisované" faktúry sa neobjavili aj vo vyúčtovaní dotácií za predchádzajúce roky

- nedozvedeli sme sa, či je v poriadku, ak Mesto i hlavný kontrolór (ne)kontrolujú poskytovanie dotácií spôsobom, ktorý nazývajú "základnou finančnou kontrolou", "administratívnou kontrolou" alebo "kontrolou o termíne zúčtovania", ale pri ktorej nijako neoverovali vecnú stránku zúčtovania.

- nedozvedeli sme sa, či je v poriadku, ak radnica bráni verejnej kontrole zúčtovania dotácií za predchádzajúce aj nasledovné roky a či tým aj sama nekryje podvody

- nedozvedeli sme sa, aká je právna kvalifikácia postupu, ak štatutár mesta a 13 poslancov opätovne poukázali vrátené dotácie prijímateľovi. Mohli sa tým sami dopustiť trestného činu pri krytí podvodu s vyúčtovaním dotácií?

Pre osvieženie pamäti  si pripomeňme, že ide o Uznesenie č. 52/190319 bod. F z 19.3.2019, číslo hlasovania: 53 v znení "Navýšenie dotácie pre HC Nové Zámky s.r.o. na základe návrhu komisie – 154 500,-", kde poslanci MsZ mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 

Za: PhDr. Ladislav Borbély, Mgr. Štefan Danis, MUDr. Silvester Demo, Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Pavol  Hudák, Ing. Norbert Kádek, Ing. Peter Mészáros, PaedDr. Anna Rošková,  Tomáš Straňovský, Ing. Lukáš Štefánik, Ing. Jozef Török, Ing. Pavol Uhrin, JUDr. Jaromír Valent

Proti: Ing. Marián Balogh, Michal Ďurkovský, Mgr. Koloman Forró, JUDr. Ing. Gabriel Katona, JUDr. Ing. Ivan Katona, Ing. Péter Nagy, Ing. Štefan Pivoda, Ing. Peter Podbehlý, JUDr. Eva Polerecká, Mgr. Štefan Prešinský, Ing. Martin Vyžinkár

Zdržali sa: Bc. Michal Prešinský
 


A teraz už spomínaný policajný spis.
 
 

O téme sme tiež písali v článkoch:

2019-05-19   Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018
2019-03-04   Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu
2019-02-19   Hokejový klub vrátil mestu 154 tisíc Eur - dotácie za rok 2017, o nezrovnalostiach pri vyúčtovaní ktorých sme písali
2018-09-26   Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi
2018-09-05   Kšeftovanie s dotáciami pre športové kluby nechce prestať...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]
01:49:46 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,474 x]
01:49:40 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,267 x]
01:49:32 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,833 x]
01:48:38 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,975 x]
01:48:36 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,663 x]
01:48:17 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,137 x]
01:47:38 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,056 x]
01:47:06 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,973 x]
01:47:04 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,733 x]
01:46:59 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,909 x]
01:46:52 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 518 x]
01:46:19 Krajské noviny o proteste obyvateľov Gogoľovej ul. [2021-09-17; 1,771 x]
01:45:35 Riešenie Esterházyho rébusu / Az Esterházy rébusz megfejtése [2011-03-05; 10,122 x]
01:44:46 Kniha týždňa: Jim Kwik, Myseľ bez hraníc (Tatran Brat. 2021) [2023-03-30; 737 x]
01:44:29 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,514 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x