Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-02   2,689  
0
27. apríla Mesto informovalo na svojich stránkach, že zriadilo krízové centrum a karanténne zariadenie pre ľudí bez domova. Táto správa musela pozitívne šokovať všetkých, ktorí poznajú svojráznu hru na schovávačku, ktorú mesto so svojimi bezprizornými obyvateľmi už dlhé roky hrá. Zčista-jasna primátora osvietilo a nechal zriadiť centrum, ktoré bude bezdomovcom poskytovať základnú hygienu, výdaj jedla, ošatenie, výmenu a pranie rúšok, meranie teploty a poradenstvo. To všetko v objekte za 38 tisíc Eur mimo zastavaného územia. Pre porovnanie - denný stacionár pre bezdomovcov, ktorý mal poskytovať rovnaké služby, chcelo Mesto nedávno postaviť na Cyrilometódskej ulici z eurofondov za 870 tisíc Eur!  Navyše sú v budove býv. Športhotela k dispozícii aj lôžka pre prípad, že by sa niektorí z klientov ocitli v karantée kvôli COVID-19...  


Už 30. apríla o pozitívnej zmene informoval aj denník Új Szó a predpokladáme, že v pondelok tak urobí aj krajský  týždenník.
 


Zo žiadneho z týchto médií sa však čitateľ nedozvie pitoreskný fakt, že priestory, v ktorých Mesto prevádzku zriadilo, len prednedávnom predalo. Resp. sa nečinne prizeralo, ako ich Atletický klub ponúka na predaj cez realitku a napokon predal šurianskej sro-čke za 38 tis Eur. Tej istej sro-čke, od ktorej si ju teraz za pomerne podivných podmienok primátor prenajal. (Článok tu...)

Ďalšia dôležitá informácia je, že iniciatíva na riešenie situácie bezdomovcov ani tentoraz nevyšla z radnice, ale od aktivistov, ktorý pôsobia v projekte terénnej práce.

Ešte 17. januára 2020 totiž Mesto podpísalo zmluvu v rámci národného projektu  Podpora terénnej sociálnej práce, na základe ktorej bude dostávať refundáciu miezd po 1.100 Eur mesačne pre 30 terénnych pracovníkov po dobu dvoch rokov. Práve v súvislosti s výkonom tejto terénnej práce vznikla naliehavá potreba priestorov, v ktorrých by sa dala vykonávať a bolo nájdené toto dobré a lacné riešenie - za zlomok ceny, ako chcelo mesto pôvodne stavať stacionár pre bezdomovcov.

Pritom si treba uvedomiť, že ani toto zariadenie nemá a nemôže slúžiť ako nocľaháreň. 80 novozámockých bezdomovcov má stále k dispozícii iba 12 lôžok v objekte na Považskej ulici. Otázka, kde majú prespávať klienti krízového centra, bude ďalšou z tých, na ktoré redaktori regionálnych médií vo svojich článkoch nebudú hľadať odpoveď...

Keďže Mesto pod spomínanú zmluvu presunulo aj financovanie ubytovne na Považskej ulici, dostali sme šancu spoznať náklady na jej prevádzku: necelé 4 Eurá na noc a bezdomovca...

Tak sme konečne získali možnosť spočítať, koľko by vyrieśenie problému novozámockých bezdomovcov stálo: necelých 117 tisíc Eur ročne!
To je menej ako dvadsiatina ceny projektu krytov na smetiaky... Menej, ako sú ročné dotácie na hokej... To je cena služobných limuzín pánov Kleina, Štefánika a Leba...

Len 117 tisíc Eur by bolo potrebné investovať ročne, aby mal každý obyvateľ mesta zaručenú strechu nad hlavou...


Ďalej Vám prinášame:

1. Fotoreportáž uverejnenú v Castrum Novunm Online
2. Nájomnú zmluvu na spätný prenájom býv. Špothotela
3. Zmluvu na prefinancovanie prevádzky ubytovne pre bezdomovcov na Považskej ul.
4. Zmluvu na prefinancovanie mzdy 30 terénnych pracovníkov 
   

 
 
 


 


 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]
01:49:46 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,474 x]
01:49:40 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,267 x]
01:49:32 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,833 x]
01:48:38 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,975 x]
01:48:36 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,663 x]
01:48:17 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,137 x]
01:47:38 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,056 x]
01:47:06 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,973 x]
01:47:04 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,733 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x