Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-26   1,368  
0
Na 28. mája o 8.00  je do Jazdiarne zvolané mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom programu "Riešenie aktuálnej situácie obchodnej spoločnosti Hotel Korzo Nové Zámky a.s., IČO 34 142 321". A aktuálna situácia uvedenej mestskej akciovky je taká, že po dvoch desaťročiach pľundrovania poslancami-trafikantmi práve skrachovala. Zrejme sa bude rokovať o návrhoch, ktoré vypracovalo súčasné predstavenstvo a.s. takpovediac z vlastnej iniciatívy. Miesto toho, aby vedenie skrachovanej akciovky odstúpilo, poňali svoju rolu aktívne a ponúkajú 6 alternatív ďalšieho postupu - od predaja až po transformáciu na domov dôchodcov. Veď kto by vedel riešiť ďalšie osudy hotela lepśie, ako tí, ktorí ho priviedli do krachu...  
Napočudovanie práve tá najlogickejšia alternatíva - vypísanie verejnej súťaže na dlhodobý prenájom hotela, ich vôbec nenapadla. Trafikanti sediaci v orgánoch spoločnosti by totiž aj naďalej radi zostali pri svojom "podnikaní".

Našťastie primátor nemá príliš veľa možností, a bude musieť svojich nominantov, ktorí priviedli hotel do krachu, z čela obchodnej spoločnosti odvolať. Je totiž trestnoprávne zodpovedný za škody, ktoré mestu svojimi rozhodnutiami spôsobí a jeho jediná šanca je, ak bude pred vyšetrovateľom tvrdiť, že konal v dobrej viere a posledných 5 rokov držal diletantov v orgánoch spoločnosti netušiac, že nerozumejú hoteliérstvu ani podnikaniu. Že napríklad vôbec netušil, že predseda predstavenstva je v konflikte záujmov (keďže v susedstve hotela podniká s prenájmom priestorov a s gastroprevádzkou) ani žeby teoreticky mohol byť budúcim záujemcom o kúpu potom, ako privedie podnik do krachu.  Ale hlavne bude musieť tvrdiť, že jeho nominácie vôbec nesúviseli s kupovaním hlasov poslancov...

Ostatne samotná forma mimoriadneho neverejného zastupiteľstva je podivná a sme skutočne zvedaví, ktorí poslanci zahlasujú za nejaké uznesenie z dielne súčasného predstavenstva, keďže nikto z nich nevidel zápisnice z predstavenstiev, dozorných rád, zmluvy ani faktúry a rozhodovaním v situácii absolútnej nevedomosti by sami spáchali trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Bude tiež zaujímavé sledovať, ako sa vyrovnajú s faktom, že za 20 rokov ani raz nechceli na zastupiteľstve riešiť situáciu tejto (ale ani žiadnej inej mestskej firmy). Akceptovali fakt, že ide o quasi súkromný biznis primátora a jeho nominantov a až teraz, keď mestské firmy postupne krachujú, by mali prevziať za ne zodopovednosť...
 
 


Vo svojom súkromnom podnikaní v susedstve hotela má dr. Borbély tiež problém zohnať nájomníkov. Gastroprevádzka zavrela ešte pred rokom. Zrejme tieto prenikavé podnikateľské úspechy ho v očiach primátora kvalifikovali za predsedu predstavenstva Hotela Korzo a.s. Ale úlohu možno hral aj taký nepodstatný fakt, že je majiteľom 13.-teho hlasu, ktorý primátorovi zabezpečuje väčšinu v zastupiteľstve...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x