Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-07-16   1,424  
0
Odpovede predsedu predstavenstva a.s. na otázky redaktora krajského týždenníka sú cenné o to viac, že sme rovnaké otázky kládli aj my v uplynulých mesiacoch. Neúspešne. Kópie infožiadostí aj s odpoveďami sme posielali okresnej prokuratúre, reku či by nechcela riešiť porušovanie infozákona zo strany mestských firiem. Veru nechcela. Ale korešpondenciu aspoň poctivo registrovala vo svojej elektronickej podateľni... Niekedy v tomto čase p. viceprimátorovi rupli nervy a rozhodol sa poslať svojmu kamarátovi Otokárovi odkaz prostredníctvom krajských novín. Ten si môže teraz láskavý čitateľ prečítať...  

P. Kádek má totiž konkrétny problém, na ktorý sa ho redaktor - akiste z ohľaduplnosti - ani nespýtal.

A tým problémom je hrozba pokuty 12.500 Eur plus trestnoprávna koncovka za to, že nepodal včas návrh na konkurz Novocentra, čo bol zo zákona povinný podať do 30 dní potom, ako sa 26.04.2019 stal štatutárom akciovej spoločnosti v predĺžení - t.j. takej ktorá má záporné vlastné imanie.

Už vtedy si zrejme uvedomil, aký otrávený darček od svojho kamaráta Otokára dostal... A odvtedy si nevie pomôcť a sedí ako na ihlách a bomba tiká a primátor na neho stále nemá čas...

Na tomto mieste odcitujeme naše otázky z infožiadosti, ktoré sme 17. 06. poslali p. Kádekovi:
 1. Odkedy má a.s. Novocentrum záporné vlastné imanie a prečo predstavenstvo v 30-dňovej lehote nepožiadalo o vyhlásenie konkurzu z dôvodu predlženia spoločnosti
 2. O  kópiu prípadného dokumentu uloženého do zbierky listín obchodného registra, ak v súvislosti s predĺžením  nejaký orgán alebo funkcionár a.s. takýto dokument, alebo vyhlásenie urobil
 3. O informáciu, či bol zástupca jediného kcionára a.s. Novocentrum informovaný o tom, že a.s. Novocentrum je v predĺžení. V prípade že áno, žiadam o kópiu prípadnej korešpondencie, ktorou sa tak stalo ako aj o kópiu odpovede, ak taká prišla
 4. Žiadam Vás o informáciu o ďalšom plánovanom postupe ohľadom splnenie povinnosti vyhlásenia konkurzu z dôvodu predlženia spoločnosti

25.06. nám p. Kádek napísal, že sa pýtame nesprávne otázky a preto neodpovie. A 13. 07. sme odpovede na naše nesprávne otázky našli v rozhovore s redaktorom krajských novín...
 1. "K tomu zápornému imaniu sa v prvom rade mali vyjadriť predošlé vedenia. Ale kedže tozostalo na mňa, prebral som to. Tento krok malo učiniť už predošlé predstavenstvo, pretože o tom vedeli. Nie je pravda, že nevedeli. Len to nedotiahli a nechali to novému predstavenstvu, nech to rieši"
   
 2. "Okamžite, ako som získal analýzu a audítorskú správu za rok 2018, som mailom informoval jediného akcionára, teda pána primátora, že navrhujem spoločnosť dať do konkurzu. Ale keby sme dali spoločnosť okamžite do konkurzu, museli by sme prestať vysielať."
   
 3. "Táto akciovka už je zbytočná.... Novocentrum by po 20-25 rokoch fungovania išlo do konkurzu, do likvidácie..."
   
 4. "Nešili sme nie horúcou ihlou. Zákon hovorí, že pokiaľ sa jediný akcionár a valná hromada alebo predstavenstvo dohodnú na ozdravnom pláne, dá sa spoločnosť znova naštartovať. len treba vypracovať nový finančný plán, podnikateľský zámer, úsporné opatrenia. A toto všetko sme učinili. Myslím si že sme to naštartovali dobre..."


Ale najčarovnejšie sú posledné dve repliky:

Prečo ste to nespravili hneď, ako ste zistili v akom stave spoločnosť je?
"Táto otázka je dobrá, ale ja vám na ňu neviem odpovedať. Odpoveď bola približne v tom znení, že musíme
trošku počkať. Tak sme sa dohodli, že počkáme."

Na čo počkať?
"Na tú novú eseročku. Neviem sa viac k tomu vyjadriť."


Nuž takto sa náš milý viceprimátor mece ako úžovka na pekáči. Celkom podľa zásluh, dodajme.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x