Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-07-28   1,497  
0
V čase keď je veľká núdza o dobré správy si facebookové stránky kontrolované mestským úradom "zgustli" na rozsudku krajského súdu, ktorý potvrdil okresný verdikt z 10. júla 2019. V ponímaní pisateľov víťazných hlásení to znamená, že Mesto ušetrilo pre svojich obyvateľov 64 tisíc Eur, ktoré môže teraz použiť pre občanov - napríklad na opravu chodníkov. Víťazné hlásenie sa vôbec nezmieňuje o tom, že pôvodný verdikt v skutočnosti zaviazal mesto zaplatiť dodávateľovi polovicu spornej sumy - 64 tisíc Eur, okrem toho 8% penále z omeškania (podľa našich výpočtov cca 12 tisíc Eur - pôvodná faktúra bola z 16. 04. 2018) plus Mesto zaplatí aj svoju časť súdnych trov. Na chodníky to teda stačiť nebude, maximálne na novú primátorskú limuzínu...  

O tom, prečo táto zmluvná pokuta nebola v poriadku a akú mohlo mať mesto motiváciu trvať na zmluvnej pokute práve voči firme ktorá ponúkla tak nízku cenu a už tým umožnila ušetriť nemalé peniaze, dokonca nad rámec svojich záväzkov umožnila prevádzkovať kino počas rekonštrukcie - sme písali v predchádzajúcich článkoch.

Poukázali sme aj na fakt, že mesto uplatňovalo iný meter na spriaznené firmy, ktorým zmluvné pokuty za omeškanie odpúšťalo. Dokonca sme vyslovili domnienku, že "zmluvná pokuta" je v skutočnosti metóda vydierania dodávateľov, ktorý nechcú "spolupracovať". Ostatne že to podobne vnímal aj dodávateľ svedčí  aj zverejnená zvuková nahrávka z rokovania s primátorom...

Isté je len to, že sme prišli o solídneho dodávateľa... a to určite nie je dôvod na písanie víťazných hlásení... 


Téme sme sa venovali aj v článkoch:
2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
2019-07-10   Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť doplatiť väčšiu časť spornej sumy
2018-10-15   Veď sa už len netvárte ako na kare, oslavujete odovzdanie nového kina!
2018-10-01   Pat a Mat rekonštruujú kino, alebo Podivný dialóg na stránkach krajských novín
2018-09-23   2. etapa rekonštrukcie Kina Mier - na iného dodávateľa máme iný meter
2018-07-06   Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internete bola zverejnená inkriminovaná nahrávka rozhovoru primátora so štatutárom fy Avastav s.r.o.
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-06-11   Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedostal zaplatené za Kino Mier...
2018-06-09   Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x