Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-06   1,165  
0
Predstavenstvo Obchodnej spoločnosti Hotel KORZO Nové Zámky a. s., týmto dáva na vedomie, že dnešným dňom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.11.2020 zahajuje odpredaj hmotného majetku v rozsahu hnuteľných veci, ktoré sa nachádzajú v obývacích a administratívnych priestoroch stavby (zariadenia, nábytok, počítače, televízory, kotly, umývadlá, toalety, kuchynské zariadenia) za zostatkové resp. na trhu obvyklé ceny. Detailné informácie pre záujemcov o kupu dostanete na tei.čísle 0948 612 346  


Vyššieuvedené "oznámenie" prilepené na dvere Hotela Korzo 24.11. 2020 signalizuje, že Kauza Hotela Korzo pokročila do ďalšieho štádia. Medzi vydaním oznámenia a jeho zverejnením uplynulo 8 dní, ale predseda predstavenstva a súčasne riaditeľ hotela a súčasne manžel manažérky hotela v jednej osobe - posl. Borbély azda nezaháľal ani v tejto dobe. Každopádne už 19. novembra sa na FB objavili snímky na ktorých niekto odváža inventár hotela.
 

Aktivity zachytené 19. novembra 2020
 

Webová stránka a posledný FB príspevok Hotela Korzo

Text oznamu:

Hotel Korzo Nové Zámky a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 195/N IČO 34 142 321, so sídlom Rákocziho č. 12, 940 56 Nové Zámky

V Nových Zámkoch dňa 16.11.2020

Vec: Oznámenie o plánovanej rekonštrukcii budovy Hotela Korzo a.s. a s tým súvisiaci odpredaj hmotného majetku v rozsahu hnuteľných vecí

Predstavenstvo Obchodnej spoločnosti Hotel KORZO Nové Zámky a. s., týmto dáva na vedomie, že dnešným dňom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.11.2020 zahajuje odpredaj hmotného majetku v rozsahu hnuteľných veci, ktoré sa nachádzajú v obývacích a administratívnych priestoroch stavby (zariadenia, nábytok, počítače, televízory, kotly, umývadlá, toalety, kuchynské zariadenia) za zostatkové resp. na trhu obvyklé ceny.

(Detailné informácie pre záujemcov o kupu dostanete na tei.čísle 0948 612 346)

Téme sme sa venovali:
2020-05-12   Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2018-11-19   Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu mesta. Interview s novozvoleným poslancom L. Borbélyom v dnešných MY/Naše novosti
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x