Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-18   1,658  
0
Prosím prečítajte si niekoľko faktov ohľadne poplatkov za odpad, aby ste mohli lepšie pochopiť, prečo som hlasoval za nepopulárne zvýšenie z aktuálnych 23€ na 28€ za rok je nazov príspevku poslanca Štefana Pivodu na Facebooku. Reaguje ním na nedobré ohlasy na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad a zníženie frekvencie vývozu pre osamelých ľudí. Jeho fakty sme si prečítali a dovolíme si ich umiestniť do širšieho kontextu.  

Text p. poslanca Pivodu:


1. Od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad

2. a tak ako aj cena iných komodit alebo potravín a služieb sa za posledných 8 rokov zvýšili, zvýšili sa náklady aj na odpadové hospodárstvo. nebolo preto ďalej udržateľné mať 8 rokov staré ceny

3. z tohto dôvodu mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady. keby niekto chcel presne vedieť, Mesto bolo v strate 672 000 € na odpadovom hospodárstve, ale v tom boli zahrnuté aj výdavky z minulých rokov cez forfaiting v sume 129 465 €.

4. keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou, čiže 28€ na budúci rok, máme stále "iba" priemerný poplatok za odpad medzi všetkými mestami a obcami a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok.

5. okrem toho budúci rok sa zvýši aj poplatok za uloženie tony odpadu o 3 až 7 €, čo mesto platí štátu. a iba pre vašu informáciu minulý rok sme vyprodukovali v NZ 13 578 ton odpadu. keď to bude tento rok podobne, tak to bude znamenať vyššie náklady pre mesto o 40 734 € (pri 3€ navýšení) až 95 046 € (pri 7€ navýšení). 3€ alebo 7€ závisí od percenta separácie, ktoré dosiahneme.

6. okrem toho mesto bude mať povinnosť budúci rok odvážať navyše aj kuchynský odpad priamo od dverí z rodinných domov a od kontajnerísk pri panelákoch, čo bude stáť samozrejme ďalšie náklady
verím, že keď sa na túto skutočnosť pozriete už s týmito vedomosťami a faktami, uznáte, že dlhodobo cena spred 8 rokov nebola udržateľná a pochopíte prečo som hlasoval za navýšenie, aj keď to strhlo vlnu kritiky
Verte mi, snažil som sa k tomu postaviť zodpovedne a tak, aby som nikoho z obyvateľov neurazil. aj z toho dôvodu som namiesto 35€ na rok, čo bol návrh Mesta, súhlasil maximálne s 28€ na rok.


7. a ešte jedna vec k FREKVENCII ODVOZU ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV S 1 A 2 OSOBAMI
kde sa znížila frekvencia odvozu na raz za 2 týždne z týchto dôvodov. Náklady za odvoz odpadu z 1 rodinné domy (RD) je 1,50€ za 1 odvoz. Čiže náklady mesta na 1 kontajner pri týždňovom odvoze sú 1,50€ * 52 týždňov = 78€. k tejto sume sa prirátajú spoločné náklady za odpadove hospodárstvo ako napríklad spoločné malé smetné nádoby po meste, jarné a jesenné upratovanie, ale aj dočisťovanie odpadu, čo bolo minulý rok vyše 61 000 €,preto v rodinnom dome, kde býva napríklad iba 1 osoba a doteraz platila 23€ na rok, ale reálne náklady mesta boli 78€ za odvoz + k tomu spoločné náklady, mesto "dotovalo" tieto RD 78€-23€= 55 eurami (!) + o ďalšie spoločné náklady. Bolo to podľa vás udržateľné a spravodlivé? Keď sme nechceli každému zvýšiť na 35€, museli sme preto optimalizovať odvoz z týchto RD s 1 až 2 osobami.Okrem toho platí aj to, že od budúceho roka budú mať aj tieto RD zabezpečený odvoz kuchynského odpadu a poplatok za tonu odpadu za zvýši o 3 až 7 € pre mesto ako som popisoval vyššie (čiže ďalšie náklady pre mesto).

Verím, že na základe týchto informácií budete vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z mojej strany a okrem tohto hlasovania si budete všímať aj moje ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorých dávam veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie.Vážený pán poslanec,

predovšetkým chceme podotknúť, že ak budete opakovať čísla a argumentáciu zamestnancov MsÚ, nikdy nedospejete k správnemu výsledku. Fakty ponúkané primátorom sú selektívne a boli vytriedené tak, aby slúžili jeho záujmom, predovšetkým aby sanovali korupčnu schému zabudovanú v zmluve s Brantnerom. Domnievam sa, že práve tomu ste svojim hlasovaním asistovali a verím, že Vám to budem vedieť nižšie aj ukázať:

1. Nie je pravda, že od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad. Keďže tento poplatok sa skladá z dvoch zložiek a MsÚ doplácal z rozpočtu zvyšujúcu sa položku (z daní občanov a z predaja mestského majetku, ktorý tiež pôvodne patril občanom). Ergo: Poplatok za komunálny odpad, ktorý občania zaplatili tou alebo onou formou, sa priebežne zvyšoval. Presne ako cena chleba či mlieka ako spomínate.

2. Z údajov ktoré ste od MsÚ nedostal ste sa nedozvedel, že už v roku 2010 (keď občania platili za odpad 500Sk=16,35€ a uloženie tony odpadu stálo 150Sk=4.97€) sa celkovo vyzbieralo 27 mil. Sk =0.9 mil € pri úspešnosti výberu 87% a celkové náklady zaplatené obom Brantnerom (lebo firmy sú to dve, ako akisto viete) činili 49 mil. Sk=1,6 mil. €. Porovnaním týchto čísiel ľahko zistíte, že už od začiatku platnosti lúpežnej zmluvy mesto dotovalo odvoz odpadu ďalšími 82% nad rámec sumy, ktorú vybralo na priamych platbách občanov  a podnikateľov. Akiste sa dovtípite  prečo - aby sa zmluva s Brantnerom nejavila taká bolestivá, aká v skutočnosti bola a aby občania nemohli prostým porovnaním svojich poplatkov s okolitými obcami zistiť, že ich okrádajú. Záver: Mesto od začiatku doplácalo významnú čiastku aby skrylo nevýhodnosť zmluvy. Znížiť túto čiastku je možné a potrebné práve zrušením nevýhodnej zmluvy...

3. Nie je pravda že "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" keďže nepoznáte reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Neviete aké faktúry Brantner reálne prepláca komu a za čo, veď účtovníctvo tejto mestskej firmy je tajomstvo.

4. Veta "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" je nepravdivá aj z dôvodu, že nemôžete vedieť, či suma všetkých faktúr zaplatených mestom Brantneru dáva práve 542 535€. Nikdy Vám takýto zoznam neukázali - Váš posl. kolega sa pokúsil ručne spočítať stovku faktúr ktoré našiel na webe a vyšlo mu, myslím, iné číslo.

5. Nie je pravda, že "keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou ... máme stále iba priemerný poplatok ... a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok" keďže ste vynechal dotáciu z mestského rozpočtu ktorú v okolitých obciach môžu nedoplácať z rozpočtu, lebo nepotrebujú skrývať dopady zlodejskej zmluvy. Mne to vychádza, že občania Nových Zámkoch už aj doteraz platili 42€ ročne (ak stále platí že mesto dopláca navrch 82% ako v r. 2010)

6. Vonkoncom nerozumiem argumentácii ohľadom šetrenia prostredníctvom znižovania frekvencie vývozu odpadu. Jednak asi neplatí že by sa pri zriedkavejšom zbere produkovalo menej odpadu a rovnako nie je jasné ako by mohli klesnúť náklady na zber, keďže všetky smetiarske autá budú jazdiť po rovnakej trase, akurát s menším počtom zastávok pri nezmenenom sumárnom objeme odpadu.

Na základe všetkého vyššie napísaného Vás žiaľ musím sklamať keď dúfate, že na základe Vašich faktov budeme vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z Vašej strany.

Vaše hlasovanie nemôžem akceptovať a rovnako ani nápad "individuálne sa dohodnúť" vynulujúc pozície Vašich kolegov z reformného krídla v zastupiteľstve. Pritom nijako nespochybňujem Vaše ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorej dávate veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie. O to isté by som ale chcel požiadať aj Vás, aby ste podobnými excesmi nespochybňoval vlastnú prácu, minulé i budúce aktivity.

Verte, že absolútne rozumiem Vašej motivácii dosiahnuť radšej málo než nič a vôbec nespochybňujem že ste konali v dobrej viere. Ak Vám ako outsider môžem dať dobrú radu, o kompromisy sa snažte na svojej strane ihriska. Niečo mi vraví, že dohodnúť zvýšenie poplatkov za smeti s človekom, ktorý si aj vývoz vlastných smetí zo svojej súkromnej ulice necháva zaplatiť daňoými poplatníkmi, nesľubuje pre Vás žiadnu perspektívu...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:10:35 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,658 x]
02:10:29 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,528 x]
02:09:58 Vyúčtovanie mestských dotácií na šport, kultúru a sociálne veci za rok 2018 [2019-05-19; 2,595 x]
02:09:56 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,154 x]
02:09:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,533 x]
02:08:49 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,716 x]
02:08:29 Dokážeme prinútiť mestských papalášov, aby si riadne označili svoje služobné autá? [2020-01-11; 2,488 x]
02:08:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,884 x]
02:08:13 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,396 x]
02:07:35 Denný stacionár pre bezdomovcov realitou - mesto si prenajalo priestory býv. Športhotela na Sihoti, ... [2020-05-02; 2,689 x]
02:06:23 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,478 x]
02:05:47 Začaté konkurzné konanie voči HC Nové Zámky [2019-10-08; 2,276 x]
02:05:11 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 883 x]
02:04:34 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,263 x]
02:04:10 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,877 x]
02:03:53 Polícia v našom kraji stále funguje v režime SKUTOK SA NESTAL [2020-05-01; 2,001 x]
02:03:23 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,538 x]
02:03:20 Futbal v Nových Zámkoch bol a kým som primátorom, aj bude - sľúbil som to otcovi... postrehy z dnešn... [2018-08-01; 2,780 x]
02:03:13 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,865 x]
02:02:35 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp [2015-02-01; 3,506 x]
02:02:34 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,619 x]
02:01:53 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 982 x]
02:01:08 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 365 x]
02:00:34 Návrh na prerozdelenie dotácií na šport a kultúra na rok 2020 [2020-02-23; 1,280 x]
02:00:11 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,165 x]
01:59:52 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,110 x]
01:59:29 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,088 x]
01:59:14 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,082 x]
01:58:38 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,334 x]
01:58:35 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,445 x]
01:57:50 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,190 x]
01:57:09 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,380 x]
01:56:51 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,167 x]
01:56:29 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,836 x]
01:55:44 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,304 x]
01:55:34 Nebývalý úspech šurianskych chovateľov koní a stajne LokoTrans. Na tohoročnej bratislavskej Jarnej c... [2017-05-28; 2,827 x]
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x