Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-02   2,287  
0
Ešte prednedávnom sme písali o tom, ako sa majetkové priznania každoročne ukladajú  v zalepenej obálke do trezoru, aby ich už nikto nikdy neuvidel a tu, čo sa nestalo?! Stal sa zázrak! Na internetovej stránke mesta sa zničoho nič objavili majetkové priznania primátora i poslancov za rok 2019. Že čo primälo vedenie mesta k takému zúfalému kroku, nevedno. Ale podľa prudkých útokov proti posl. Podbehlému zo strany pp. primátora a posl. Borbélya na poslednom zastupiteľstve súdime, že to bola práve jeho správna žaloba podaná na krajskú prokuratúru v tejto veci, čo donútilo radnicu, aby našla majetkové priznania, ktoré doteraz "nemala k dispozícii ani v úschove".  

Až doteraz totiž radnica odpovedala na infožiadosti ohľadne majetkových priznaní nasledovným spôsobom - citujeme z odpovede zo dňa 25 Aug 2015:

K bodu 1:   Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za r. 2010-2014 predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu
Oznámenie majetkových pomerov verejných funkcionárov je presne stanovené v zákone č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „zákon“). Podľa čl. 7 ods. 1 zákona verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Oznámenie podľa odseku 1 podáva primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 5 zákona komisii mestského zastupiteľstva. Podľa čl. 7 ods. 7 orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za roky 2010 – 2014 boli predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu, ktorá bola zriadená v zmysle zákona uznesením Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Mesto – Mestský úrad Nové Zámky predmetné majetkové priznania nemá k dispozícii ani v úschove.
 
 


O čom svedčia majetkové priznania za rok 2019?


Predovšetkým svedčia o zábudlivosti našich funkcionárov - počnúc p. primátorom, ktorý úplne zabudol na sro-čku, v ktorej je spoločníkom (alebo na cudzie auto ktoré používa), končiac p. posl. Nagyom, ktorý pre zmenu zabudol odovzdať majetkové priznanie úplne. Niektorí pozabúdali vyplniť isté kolónky - označili  sme ich farebne pre prípad, žeby tak chceli urobiť dodatočne. Iní poslanci zabudli na čo majetkové priznanie slúži - výšku vkladov na účte uviedol iba jediný z nich. Ale azda nejaké vysvetlenie by mohli poskytnúť i bratia poslanci, ktorí boli v roku 2019 obdarúvaní hojne ako nikto iný...

Azda úplne prvýkrát sme sa mohli čo-to dozvedieť o tom, ako sú platení konatelia a členovia štatutárnych orgánov mestských firiem, pravda len o tých, ktorí nezabudli že nimi sú. P. posl. Bortbély napríklad úpne zabudol nielen na svoje súkromné podnikanie, účinkovanie v reklame, ale aj na to že šéfuje mestskému hotelu.  Aj situácia s bývaním prvého viceprimátora je, zdá sa, stále zamotaná. Ešte stále mu jeho byt nepatrí, ale už zaň spláca hypotéku. Alebo aj nie. S týmto konkrétnym bytom jeden nikdy nevie ( článok tu... ).

Nech je ako chce a nech je to pre niektorých poslancov akokoľvek nezvyčajné, začína nová éra. Nové Zámky práve urobili výrazný krok k vymaneniu sa z marazmu, v ktorom sa dvadsať rokov nachádzajú. Verejná kontrola funkcionárov samosprávy je kľúčová pre prosperitu mesta a vytesnenie kšeftárov zo samosprávy. 
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]
00:23:06 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,903 x]
00:22:46 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,223 x]
00:22:28 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 772 x]
00:22:03 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,118 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x