Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-09-07   1,272  
0
Tentokrát sme nazaznamenali žiadne víťazné raporty na primátorských stránkach, hoci rozsudok Najvyššieho súdu bol vyhlásený ešte 23. júna. Pritom ide o zrušenie rozsudku krajského súdu z apríla 2020, ktoré sa O. Klein snažil svojho času predať ako svoj veľký úspech. Už ani vtedy to nebola pravda - mesto muselo zaplatiť polovicu spornej sumy a časom bude zrejme musieť doplatiť aj ostávajúcich 64 tisíc Eur plus úroky a trovy, ktoré akiste utešene narastú.  


Stavebná firma vo svojom dovolaní argumentovala celkovou zmätočnosťou postupu okresného a krajského súdu a uspela.

A spolu s ňou aj všetci triezvo uvažujúci Novozámčania, ktorí neschvaľovali nepoctivé obchodné praktiky radnice zapracovávajúcej do svojich zmlúv horibilné zmluvné pokuty (napr. pri omeškaní stavby o rok bola zmluvná pokuta 187% z ceny obstarania), aby ich následne selektívne vymáhala iba od dodávateľov, ktorí "nespolupracovali". Taký milý balkánsky fígeľ...

Aj zmluvnú pokutu však p. Klein a spol. spočítali dosť nešikovne - do doby omeškania započítali nielen samotný deň odovzdávania stavby, ale aj vlastnú 4-dňovú konferenciu ktorú v priestoroch "neodovzdaného" kina sami usporiadali. O ďalšich prieťahoch, ktoré sami spôsobili a ktoré sú v spise podrobne zdokumentované, ani nehovoriac.

Nevieme odhadnúť či svoju prehru vzácni páni prejdú mlčaním, alebo budú roniť slzy nad "stratou pre mesto", isté je, že náklady za svoju avantúru a trovy a úroky by mali znášať práve oni a nie daňoví poplatníci...
 


Ako sme sa len pred rokom tešili - zdá sa, že predčasne...

 

Téme sme sa venovali:

2021-03-26   AMV nie je Avastav. Mesto nechce uplatniť svoje práva voči firme ktorá za cenu 1Euro/m2 sprivatizovala 10 ha priemyselný park a nesplnila svoje zmluvné záväzky
2020-07-28   Krajský súd potvrdil rozudok - Mesto je povinné uhradiť doávateľovi rekonštrukcie kina polovicu spornej sumy a penále
2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
2019-07-10   Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť doplatiť väčšiu časť spornej sumy
2018-10-15   Veď sa už len netvárte ako na kare, oslavujete odovzdanie nového kina!
2018-10-01   Pat a Mat rekonštruujú kino, alebo Podivný dialóg na stránkach krajských novín
2018-09-23   2. etapa rekonštrukcie Kina Mier - na iného dodávateľa máme iný meter
2018-07-06   Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internete bola zverejnená inkriminovaná nahrávka rozhovoru primátora so štatutárom fy Avastav s.r.o.
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-06-11   Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedostal zaplatené za Kino Mier...
2018-06-07   Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplatené kvôli pochybnej zmluvnej pokute...
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x