Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-02-08   1,069  
0
Historik a vysokoškolský pedagóg Jozef Leikert (1955) je známy popularizátor vedy i histórie. Do reprezentatívneho albumu vydavateľstva Ikar zaradil 200 vynikajúcich osobností Slovenska. Podobný výber je vždy subjektívny a autor má nepochybne licenciu zaradiť do svojej publikácie atentátnika, organizátora povojnových etnických čistiek či vojnového zločinca, alebo vynechať známeho zbojníka, vysokú svetskú i náboženskú šľachtu. Pre čitateľa bude nepochybne zaujímavé pozrieť kto sa do výberu dostal a azda si v duchu zostaví vlastný výber osobností Horniakov.  

ALEXANDER, Vojtech, lekár 30.5.1857-15.1.1916

ALEXY, Janko, maliar, spisovateľ 25.1.1894-22.9.1970

BAGAR, Andrej, herec, režisér, pedagóg 29.10.1900-31.7.1966

BAHÝĽ, Ján,
konštruktér
25.5.1856-13.3.1916

BANIČ, Štefan, vynálezca špeciálneho leteckého padáka 23.11.1870-2.1.1941

BARTFAY, Tibor,
sochár
12.5.1922-3.10.2015

BAZOVSKÝ, Alexander Miloš,
maliar
11.1.1899-15.12.1968

BEDNÁRIK, Jozef,
herec, režisér
17.9.1947-22.8.2013

BEL, Matej, polyhistor, pedagóg 22.3.1684-29.8.1749

BELLA, Ján Levoslav, hudobný skladateľ 4.9.1843-25. 5. 1936

BELLUŠ, Emil, architekt, scénograf 19.9.1899-14.12.1979

BENEDIKT, Vavrinec, pedagóg, jazykovedec 10.8.1555-4.6.1615

BENKA, Martin, maliar, grafik, ilustrátor 21.9.1888-28.6.1971

BEŇOVSKÝ. Móric,
cestovateľ
20.9.1746-23.5.1786

BERKY-MRENICA, Ján, husľový virtuóz
11.5.1939-12.10.2008

BERNOLÁK, Anton, jazykovedec
3.10.1762-15.1.1813

BLAHO, Janko,
spevák
15.9.1901-24.4.1981

BLAHO, Pavol,
politik
25.3.1867-29.11.1927

BOBUĽA, Ján Nepomuk,
staviteľ, novinár
15.3.1844-15.11.1903

BOHÚŇ, Peter Michal,
maliar
29.9.1822-20.5.1879

BOSÁK, Michal,
bankár
10.12.1869-18.2.1937

BOŠŇÁKOVÁ, Žofia,
šľachtičná
2.6.1609-28.4.1644

BOTTO, Ján,
básnik, spisovateľ
27.1.1829-28.4.1881

BRAN DON, Oscar Henry,
novinár
9.3.1916-20.4.1993

BRUNOVSKÝ, Albín, grafik, maliar, ilustrátor 25.12.1935-20.1.1997

BUDSKÝ, Jozef,
režisér, herec
11.6.1911-31.1.1989

BUCHHOLTZ, Juraj, ml., prírodovedec
3.11.1688-3.8.1737

CIKKER, Ján, hudobný skladateľ 29.7.1911-21.12.1989

CINCÍK, Jozef Gabriel, výtvarník, teoretik umenia 8.3.1909-28.1992

CLEMENTIS, Vladimír,
politik, publicista 20.9.1902-3.12.1952

GYPRIÁN, kamaldulský mních, prírodovedec 28.7.1724-asi 16.4.1775

ČÁK-TRENČIANSKY, Matúš, oligarcha, krajinský hodnostár okolo 1260-18.3.1321

ČÁRSKY, Konštantín, chirurg 4.4.1899-13.5.1987

DEKRET-MATEJOVIE, Jozef, lesný hospodár 12.7.1774-18.1.1841

DEMITRA, Pavol, hokejista 29.11.1974-7.9.2011

DÉRER, Ladislav, lekár 11.12.1897-28.3.1960

DIBARBORA, František, herec 19.11.1916-4.9.1987

DILONG, Rudolf, básnik 1.8.1905-7.4.1986

DOBŠINSKÝ, Pavol, literárny historik, spisovateľ, folklorista 16.3.1828-22.10.1885

DOČOLOMANSKÝ, Michal, herec 25.3.1942-26.8.2008

DUBČEK, Alexander, politik 27.11.1921-7.11.1992

DUCHOŇ, Karol, spevák 21.4.1950-5.11.1985

DUSÍK, Gejza, hudobný skladateľ 1.4.1907-6.5.1988

DVOŔÁK, Pavel, historik, spisovateľ literatúry faktu 13.3.1937-21.12.2018

DZURILLA, Vladimír, hokejový brankár 2.8.1942-27.7.1995

FÁBRY, Vladimír, diplomat 23.11.1922-17.9.1961

FÁNDLY, Juraj, spisovateľ 21.10.1750-7.3.1811

FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ, Gašpar, vydavateľ, osvetový pracovník 1.1.1794-18.5.1874

FIGULI, Margita, spisovateľka, prekladateľka 2.10.1909-27.3.1995

FIGUŠ-BYSTRÝ, Viliam, hudobný skladateľ 2.2.1875-11.5.1937

FILČÍK, Ctibor, herec 15.8.1920-21.11.1986

FILIP, Jaroslav, hudobný skladateľ, spevák, herec 22.6.1949-11.7.2000

FLEISCHMANN, Arthur, sochár 5.6.1896-2.3.1990

FULLA, Ľudovít, maliar, ilustrátor 27.2.1902-21.4.1980

GABČÍK, Jozef, vojak 8.4.1912-18.6.1942

GALANDA, Mikuláš, maliar, grafik, ilustrátor 4.5.1895-5.6.1938

GOJDIČ, Pavol Peter, biskup 17.7.1888-17.7.1960

GORAZD, arcibiskup okolo 830-14.2.869

GREGOR. Martin, herec 14.11.1906-29.6.1982

HAĽAMOVÁ, Maša, poetka, prekladateľka 28.8.1908-17.7.1995

HARMINC, Michal Milan, poetka, prekladateľka 28.8.1908-17.7.1995

HELL, Maximilián, astronóm, matematik, fyzik 15.5.1720-14.4.1792

HERDA, Jozef, zápasník 21.4.1910-4.10.1985

HLINKA, Andrej, kňaz, politik 27.9.1864-16.8.1938

HLOŽNÍK, Vincent, maliar, grafik, ilustrátor 22.10.1919-10.12.1997

HODŽA, Milan, politik, publicista 1.2.1878-27.6.1944

HOLLÝ, Ján, básnik, prekladateľ 24.3.1785-14.4.1849

HOLUBY, Jozef Ľudovít, botanik, polyhistor 25.3.1836-15.6.1923

HREBENÍM, Matej, národný buditeľ, ľudový básnik 10.3.1796-16.3.1880

HRONEC, Jur, matematik 17.5.1881-1.12.1959

HRONSKÝ, Jozef Cíger, spisovateľ, maliar 23.2.1896-13.7.1960

HUDEC, Ladislav, architekt 8.1.1893-26.10.1958

HUMMEL, Nepomuk Ján, hudobný skladateľ 14.11.1778-17.10.1837

HURBAN, Jozef Miloslav, spisovateľ, politik 19.3.1817-21.2.1888

HUSÁK, Gustáv, politik 10.1.1913-18.11.1991

HUSÁKOVÄ-LOKVENCOVÁ, Magda, režisérka 13.9.1916-17.1.1966

HVIEZDOSLAV, Pavol Országh, básnik, dramatik, prekladateľ 2.2.1849-8.11.1921

CHALÚPKA, Ján, spisovateľ 28.10.1791-15.7.1871

ILKOVIČ, Dionýz, fyzik 18.1.1907-3.8.1980

JAMNICKÝ, Ján, herec, režisér, pedagóg 20.5.1908-4.8.1972

JANKOVIČ, Jozef, sochár 8.11.1937-6.6.2017

JARUNKOVÁ, Klára, spisovateľka 28.4.1922-11.7.2005

JEDLIK, Štefan Anián, vedec, elektrotechnik, fyzik 11.1.1800-12.12.1895

JESENSKÝ, Janko, spisovateľ {30.12.1874-27.12.1945

JESSENIUS, Ján, lekár, filozof 27.12.1566-21.6.1621

JURKOVIČ, Dušan, architekt 23.8.1868-21.12.1947

KADÁR, Ján, filmový režisér 1.4.1918-1.6.1979

KÁLLAY, Karol, fotograf 26.4.1926-4.8.2012

KARVAŠ, Imrich, národohospodár 25.2.1903-20.2.1981

KARVAŠ, Peter, spisovateľ, dramatik 25.4.1920-28.11.1999

KEMPELEN, Ján Wolfgang, polytechník, vynálezca 23.1.1734-26.3.1804

KLEMENS, Jozef Božetech, maliar, prírodovedec, vynálezca 8.3.1817-17.1.1883

KMEŤ, Andrej, vlastivedný bádateľ 19.11.1841-16.2.1908

KOLLÁR, Adam František, polyhistor 17.4.1718-10.7.1783

KOLLÁR, Ján, básnik, spisovateľ 29.7.1793-24.1.1852

KOMPÁNEK, Vladimír, maliar, sochár 28.10.1927-20.1.2011

KOREC, Ján Chryzostom,
kardinál 22.1.1924-24.10.2015

KOSTLIVÝ, Stanislav,
chirurg 30.10.1877-7.12.1946

KOSTOLÁNYIOVÁ, Eva, speváčka 2.11.1942-3.10.1975

KOVÁČ, Michal, politik 5.8.1930-5.10.2016

KRÁĽ, Janko, básnik 24.4.1822-23.5.1876

KRASKO, Ivan, básnik 12.7.1876-3.3.1958

KRČMÉRY, Štefan, básnik, literárny kritik, prekladateľ 26.12.1892-15.2.1955

KRIŠTOF-VESELÝ, František, spevák 12.4.1903-13.3.1977

KRONER, Jozef, herec 20.3.1924-12.3.1998

KUBAL, Viktor, karikaturista 20.3.1923-24.4.1997

KUKUČÍN. Martin, spisovateľ 17.5.1860-21.5.1928

KUPECKÝ, Ján, maliar 1667-16.2.1740

KUZMÁNY, Karol, spisovateľ, cirkevný hodnostár 16.11.1806-14.8.1866

LENARD, Filip Eduard Anton, fyzik 7.6.1862-20.5.1947

MAJERÍK, Cyprián, maliar 24.И.1909-4.7.1945

MALLÝ, Gustáv, maliar, pedagóg 21.5.1879-3.8.1952

MANDERLA, Rudolf, podnikateľ 10.7.1884-1968

MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena, spisovateľka 6.1.1855-11.2.1939

MARTINČEK, Martin, fotograf 30.1.1913-2.5.2004

MATUŠKA, Alexander, literárny kritik 26.2.1910-1.4.1975

MATÚŠKA, Janko, básnik, spisovateľ 10.1.1821-11.1.1877

MEDŇANSKÝ, Ladislav, maliar 23.4.1852-17.4.1919

MELIČKOVÁ, Hana, herečka 27.1.1900-7.1.1978

MESSERSCHMIDT, František Xaver, sochár 6.2.1736-19.8.1783

MIKOVÍNI, Samuel, kartograf, polyhistor 1686-23.3.1750

M1STRÍK, Ivan, herec 15.10.1935-8.6.1982

MŇAČKO, Ladislav, novinár, spisovateľ 29.1.1919-24.2.1994

MOYZES, Štefan, cirkevný hodnostár 24.10.1797-5.7.1869

MURGAŠ, Jozef, priekopník bezdrôtovej telegrafie, maliar 17.2.1864-11.5.1929

NEPELA, Ondrej, krasokorčuliar 22.1.1951-2.2.1989

NOVOMESKÝ. Ladislav, básnik, politik 27.12.1904-4.9.1976

ORMIS, Samuel, pedagóg 1.7.1824-18.10.1875

OSUSKÝ, Štefan, diplomat 31.3.1889-27.9.1973

PALUGYAY, Jakub, podnikateľ 9.8.1819-22.5.1886

PALUGYAY, Zoltán, maliar 9.11.1898-17.9.1935

PÁNTIK, Július, herec, pedagóg 15.1.1922-25.8.2002

PAPÁNEK, Ján, diplomat 24.10.1896-30.11.1991

PAŠEK, Dušan, hokejista 7.9.1960-14.3.1998

PAVOL z Levoče, rezbár, sochár 1470-1480-1537-1542

PETZVAL, Jozef Maximilián, zakladateľ modernej optiky a fotografie 6.1.1807-17.9.1891

PODJAVORINSKÁ, Ľudmila, spisovateľka 26.4.1872-2.3.1951

POPPOVÁ, Lucia, speváčka 12.11.1939-16.11.1993

PRIBINA, knieža okolo 800-pred 21.3.861

PSOTKA, Jozef, horolezec 12.2.1934-15.10.1984

RAPANT, Daniel, historik 17.4.1897-17.4.1988

RASTISLAV, knieža okolo 820-po 870

RÁZUS, Martin, spisovateľ, politik 18.10.1888-8.8.1937

ROHÁČ, Ján, režisér 18.6.1932-5.10.1980

RUDNAY, Alexander, cirkevný hodnostár 4.10.1760-13.9.1831

RÚFUS, Milan, básnik 10.12.1928-11.1.2009

RIJMANSKÝ, Igor, maliar, grafik, ilustrátor 10.3.1946-10.8.2006

RUPRECHT, Anton Leopold, chemik 14.11.1748-6.10.1814

SAMO, prvý známy vládca Slovanov okolo 600-659

SASINEK, František Víťazoslav, historik 11.12.1830-17.11.1914

SATINSKÝ, Július, herec, spisovateľ 20.8.1941-29.12.2002

SEGNER, Ján Andrej, vedec, fyzik, matematik 9.10.1704-5.10.1777

SELEPČÉNI-POHRONEC, Juraj, prímas a miestokráľ Uhorska, medirytec 24.4.1595-14.1.1685

SGHELINGOVÁ, Cecília, rehoľná sestra Zdenka 24.12.1916-31.7.1955

SCHMIDT, Pavel, veslár 9.2.1930-14.8.2001

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš, hudobný skladateľ 24.5.1881-28.5.1958

SIMAN, Jaroslav, lekár 12.10.1933-19.7.2008

SKUTECKÝ, Dominik, maliar 14.2.1849-13.3.1921

SLOBODA, Rudolf, spisovateľ 16.4.1938-6.10.1995

SMREK, Ján, básnik 16.12.1898-8.12.1982

SOKOL, Alojz, ľahký atlét 19.6.1871-9.9.1932

SOKOL, Koloman, maliar 12.12.1902-12.1.2003

SRIIOLEC, Anton, kňaz 12.6.1929-7.1.2016

STANISLAV, Ján, jazykovedec 12.12.1904-29.7.1977

STÖCKEL, Leonard, pedagóg 1510-6.alebo 7.6.1560

STODOLA, Aurel, zakladateľ teórie parných a plynových turbín 10.5.1859-25.12.1942

STRAČINA Svetozár, hudobný skladateľ 3.12.1940-26.2.1996

STRANK, Michael, vojak 10.11.1919-1.3.1945

SUCHOŇ, Eugen, hudobný skladateľ 25.9.1908-5.8.1993

ŠAFÁRIK, Pavol Jozef, básnik, historik, etnograf, slavista 13.5.1795-26.6.1861

ŠIKULA, Vincent, spisovateľ 19.10.1936-16.6.2001

ŠIMEROVÁ-MARTINČEKOVÁ, Ester, maliarka 23.1.1909-7.8.2005

ŠROBÁR, Vavro, politik 9.8.1867-6.12.1950

ŠTEFÁNIK, Milan Rastislav, astronóm, politik 21.7.1880-4.5.1919

ŠTÚR, Dionýz, geológ 2.4.1827-9.10.1893

ŠTÚR, Ľudovít, politik, jazykovedec 28.10.1815-12.1.1856

TAJOVSKÝ, Jozef Gregor, spisovateľ, dramatik 18.10.1874-20.5.1940

ŤAPÁK, Martin, režisér 13.10.1926-1.2.2015

TATARKA, Dominik, spisovateľ 14.3.1913-10.5.1989

ŤAŽKÝ, Ladislav, spisovateľ 19.9.1924-20.1.2011

TEXTORISOVÁ, Izabela, botanická 16.3.1866-12.9.1949

TIMRAVA-SLANČÍKOVÁ, Božena, spisovateľka 2.10.1867-27.11.1951

TISO, Jozef, kňaz, politik 13.10.1887-18.4.1947

TORMA, Július, boxer 7.3.1922-23.10.1991

TROJÁK, Ladislav, hokejista 15.6.1914-8.11.1948

URSINY, Dežo, hudobný skladateľ, spevák 4.10.1947-2.5.1995

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban, politik, spisovateľ 16.1.1847-17.8.1916

VALACH, Gustáv, herec 16.3.1921-27.4.2002

VÁLEK, Miroslav, básnik, politik 17.7.1927-27.1.1991

VANSOVÁ, Terézia, spisovateľka, redaktorka 18.4.1857-10.10.1942

VARGA, Marián, hudobník 29.1.1947-9.8.2017

WARCHAL, Bohdan, huslista, dirigent 27.1.1930-30.12.2000

WEBER, Ján, lekár, lekárnik, spisovateľ 1612-1684

WEINER-KRÁĽ, Imrich, grafik, maliar 26.10.1901-11.8.1978

ZACHAR, Karol Legény, herec, režisér 12.1.1918-17.12.2003

ZAMAROVSKÝ, Vojtech, spisovateľ 5.10.1919-26.7.2006

ZELJENKA, Ilja, hudobný skladateľ 21.12.1932-13.7.2007

ZMETÁK, Ernest, maliar 12.1.1914-13.5.2004

ZOCH, Ivan Branislav, pedagóg 24.6.1843-27.12.1921

ŽILINČANOVÁ, Viera, maliarka 10.6.1932-19.3.2008
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
20:59:48 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,069 x]
20:59:12 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,330 x]
20:59:10 Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikác... [2013-07-22; 4,224 x]
20:59:07 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,734 x]
20:59:05 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,140 x]
20:59:04 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 815 x]
20:58:32 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,693 x]
20:58:03 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,094 x]
20:57:51 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,525 x]
20:57:42 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným... [2014-11-18; 5,428 x]
20:57:13 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 248 x]
20:55:38 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,714 x]
20:54:12 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,438 x]
20:53:19 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,597 x]
20:52:59 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 502 x]
20:52:48 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,136 x]
20:52:28 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,683 x]
20:52:27 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,351 x]
20:52:10 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,442 x]
20:51:29 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,732 x]
20:51:16 Helytörténet: Sobieski János levelei a párkányi csatáról és Eszergom bevételéről [2013-09-26; 2,945 x]
20:49:47 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,374 x]
20:48:48 Kniha týždňa: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Bratislava 19... [2021-01-31; 1,783 x]
20:48:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,631 x]
20:48:29 Finančná gramotnosť pre každého [2013-09-19; 3,556 x]
20:47:10 Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise [2022-09-08; 1,083 x]
20:45:52 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,611 x]
20:45:44 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,772 x]
20:45:39 Horgászverseny gyerekeknek / Rybárske preteky pre deti [2014-05-13; 3,148 x]
20:45:26 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,426 x]
20:44:45 A FOTÓZÁS TITKOS VILÁGA I. [2012-01-02; 3,061 x]
20:44:41 Toto mesto je smutné miesto [2010-09-08; 4,025 x]
20:44:26 Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...... [2021-05-21; 2,037 x]
20:44:04 73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja [2014-11-17; 5,784 x]
20:43:30 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,988 x]
20:43:28 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,666 x]
20:43:24 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,946 x]
20:43:03 A hét könyve/Kniha týždňa: Gömöry János, Emlékeim egy letűnt világról (1964) [2013-08-03; 5,762 x]
20:42:39 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,668 x]
20:40:25 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 653 x]
20:40:22 Az Ernő-bástya története. Bokor Klára beszélgetett Gróf Lajos helytörténésszel [2021-01-28; 1,123 x]
20:40:09 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,455 x]
20:39:45 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,391 x]
20:39:03 Egy Csésze Kávé: Nemere István íróval műfordítóval [2014-11-07; 2,823 x]
20:37:29 Petícia na ochranu právneho štátu na Slovensku [2023-12-10; 961 x]
20:36:58 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,678 x]
20:36:52 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra [2011-09-12; 5,689 x]
20:36:50 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,335 x]
20:36:42 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,459 x]
20:36:35 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,049 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x