Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-12-11   751  
0
Daniel Pipes 1997-ben írta monográfiaját, magyarul 2007-ben jelent meg és mindmáig érvényes mondanivalót közvetít olvasója felé. Feltérképezi az összeesküvés-elméleteket 1789-től és az összeesküvés-alapú személyiség ismertetőjeleit. Maga a szerző Lengyelországból Amerikába települt zsidó bevándorlók leszármazottja. Édesapja Richard Pipes a Harvard egyetem történész-professzora volt, akinek kutatási területete Oroszország történelme. Bár a könyv - kiadása idejének okán - nem foglalkozik a Covid járvány mentén dívó oltás-ellenes mozgalommal, sem pedig a jelenlegi orosz propaganda által szított összeesküvés elméletekkel, ezeket a jelenségeket is segít megérteni.  

A könyv magyar kiadása idején egy kíváló ismertetés jelent meg a HVG-ben Pelle János tollából:

Az összeesküvés elméletek diszkrét bája

A New York-i Columbia Egyetem professzorának, Daniel Pipesnak 1997-ben íródott műve nemrég magyarul is megjelent Összeesküvések- A paranoia évezredes története címmel. Gazdag volt az elmúlt 20 év termése is: politikai célzatosság húzódott olyan hiedelem mögött, miszerint a Nyugat tudatosan terjeszti az AIDS-et a fejlődő országokban, és ihlette a „biztos értesülést”, miszerint a Világkereskedelmi Központ lerombolása a CIA aknamunkája volt.

„Valaki megszólal: mindennek a zsidók és a biciklisták az okai. Miért a biciklisták? – kérdezi a másik”. E régi pesti vicc tulajdonképpen egy összesküvés elméletet illusztrál. Ezekek az elméleteknek eredt a nyomába Daniel Pipes, tíz éve publikált, Magyarországon csak nemrég megjelent könyvében. (Amúgy A paranoia évezredes története - cím csak a magyar fordításban szerepel, Pipesnak esze ágában nem volt azt a címet adni, hiszen könyve "csupán" az 1789-től számított két évszázad politikai rögeszméit elemzi).

Pipes részletesen foglalkozik a szabadkőműves-összeesküvésről szóló hiedelmek keletkezésével és sorsával. Ez a hiedelem a 19. században fokozatosan bővült, kiterjedt Amerikára is, majd összefonódva a világméretű zsidó konspiráció mítoszával, az orosz nyelvben megszülte a zsidomanszontvo (zsidó-szabadkőművesség) kifejezést. Pedig éppenséggel a zsidókra Augustin de Barruel, „a sátáni szabadkőművesség” elméletének megalapozója egykor még ügyet sem vetett. A volt jezsuita a francia forradalom terrorja elől emigrált Angliába, s ott 1797-98-ban jelentette meg művét, Emlékirat a jakobinizmus történetéből címmel. Ebben a forradalom irányíthatatlan és borzalmas történéseiért három csoportot tett felelőssé: az enciklopédistákat, a szabadkőműveseket, és a bajor illuminátusok rendjét. A forradalmat, mint valami gigantikus összeesküvést ábrázolta, amelynek résztvevői a keresztény vallás, az állam és a magántulajdon elpusztítását tekintették legfőbb céljuknak. Logikáját a kortársak és a következő nemzedékek tagjai közül sokan átvették, igyekeztek magyarázó elvként a saját koruk eseményeire is kiterjeszteni.

Kétségtelenül léteztek titkos társaságok a francia forradalom idején. A „forradalmár összeesküvők” prototípusa Auguste Blanqui volt, aki élete legnagyobb részét börtönben töltötte, de amikor szabadlábon volt, aktív szerepet játszott a 19. század francia forradalmaiban, 1830 júliusától a párizsi kommünig. Titkos csoportokba szerveződtek az olasz carbonarik és az orosz narodnyikok is. Ám ezek a csoportok az események alakulásában többnyire nem játszottak említésre méltó szerepet.

A huszadik században  Lenin viszonya az összeesküvések elméletéhez és gyakorlatához „kétarcú” volt. Egyrészt Marxot követve kíméletlenül bírálta Európa fejlett országainak hivatásos konspirátorait, másrészt viszont az elmaradott Oroszországban természetesnek találta e módszereknek az átvételét. A bolsevik párt az illegális sejtek mintájára épült fel, tagjaitól pedig teljes titoktartást, feltétel nélküli engedelmességet követelt. Máig nem tudni pontosan, vajon utódja, Sztálin, hitt-e komolyan a fiatal szovjet államra leselkedő, összeesküvésekben testet öltő veszélyben, vagy pedig csak jó ürügyet talált arra, hogy likvidálja potenciális vetélytársait, illetve megtisztítsa a szovjet társadalmat az „osztályellenségtől”. Hitler is gyakran emlegette a német nép ellen szőtt „judeo-plutokrata-bolsevik konspirációt, de valószínűleg patologikus antiszemitizmusa rejtőzött mögötte, és valójában nem hitt effajta összeesküvések lehetséges voltában.

Pipes leírja azt a pszichológiai folyamatot, amely az összeesküvés-rögeszme beágyazottságához vezet: kezdetben a rögeszme hirdetőjének nem kell hinnie saját teóriájában, elég, ha kifelé úgy tűnik, hisz benne – a hit megjátszása többet számít, mint az őszinte meggyőződés. Ezután az illetőt elragadja a hév, hinni kezd a saját csalásában – és már maga is meg van győződve: az igazságot hirdeti.

Pipesnak érdekes teóriája van a szélsőjobbos és szélsőbalos összeesküvés-elméletekről.  A szélsőjobbos összeesküvés elméleteket gyártó bőrfejűek, neonácik, vagy hasonló csoportok a zsidókról és titkos társaságok tagjairól fejtik ki elmeszüleményeiket, nyíltan uszító, színvonaltalan lapokban, weboldalakon. Ezek az emberek történelemről, teológiáról, pénzügyekről és egyéb összetett témákról szónokolnak, amelyhez nem sok közük van.

A szélsőbalos konspirációs elméletek - legalábbis, amelyeket a szerző annak tekint  -  ezzel szemben színvonalas kiadványokban jelennek meg, hangvételük visszafogottabb. Pipes többek között Noam Chomskyt, a zseniális nyelvészt, az MIT (Massachusettes Institute of Technology) kutatóját említi, mondván, szerinte a világon minden rosszért, a környezetszennyezésért, a militarizmusért, a szegénységért, a lelki elidegenedésért, a drog terjedéséért az USA kormánya felelős. Washington manipulálja a hangadó médiát, hogy megbénítsa a munkások forradalmi potenciálját, támogatja az egyetemi posztmodernizmust, hogy összezavarja a fiatalokat, ösztönzi a profi sportot, hogy elterelje a figyelmet az igazán égető társadalmi problémákról. Az USA mögött vállalatóriások, főként gonosz fegyverkereskedők állnak, akik a közvéleményt a hidegháborús fantazmagóriával etetik, állítja Chomsky, legalábbis Pipes interpretációjában.

A legújabb összeesküvés elméletek egyik pregnáns példája az „AIDS-t tudatosan terjesztő” bolgár ápolónők máig le nem zárt ügye Líbiában. Újabb teóriák születtek szeptember 11. után is. Ezek szerint a World Trade Centert nem a fanatikus iszlám terroristák rombolták le, hanem a zsidók, az FBI, a CIA, Bush elnök kommandója, a Republikánus Párt titkos különítménye  - a nem kívánt rész törlendő.

A pusztító rögeszmék sokak számára vonzóak, könnyen fogyaszthatók, akár a közgondolkodást is meghatározhatják. Miindig akadnak tébolyult fanatikusok, vagy éppen hidegen számító politikusok, akik tudatosan rájátszanak e téveszmékre, így tudják ugyanis a közvéleményt mozgósítani, és ezzel saját hatalmukat körülbástyázni.

Pelle János

Az összeesküvés-elméletek kronológiája a Watson.sk portálon:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
01:54:56 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 751 x]
01:54:38 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii  [2015-03-25; 7,252 x]
01:54:38 Kétnyelvű tájékoztatás avagy ki fizesse a kampányköltségeket? [2015-08-04; 3,413 x]
01:54:09 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,785 x]
01:54:05 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,521 x]
01:53:55 Kauza Športhotel - z chaotického predaja sa vynárajú obrysy možnej realitnej špekulácie v pozadí...... [2020-02-26; 2,618 x]
01:53:10 Tentoraz idem voliť EU v Nových Zámkoch [2019-02-25; 2,065 x]
01:52:52 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,122 x]
01:52:47 Időutazás sima landolással. Az "ujvar.sk" honlap cikkeinek bibliográfiája a 2007-2010-es évekből / B... [2013-08-04; 2,901 x]
01:51:50 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,407 x]
01:51:31 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,415 x]
01:51:21 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 787 x]
01:50:51 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,718 x]
01:50:09 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,589 x]
01:49:57 Mojzes Tímea, Nyelvi kölcsönhatások vizsgálata egy „vérbeli" alternatív iskolában / Slovensko-maďars... [2010-12-26; 3,615 x]
01:49:46 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,474 x]
01:49:40 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,267 x]
01:49:32 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,833 x]
01:48:38 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,975 x]
01:48:36 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,663 x]
01:48:17 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,137 x]
01:47:38 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,056 x]
01:47:06 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,973 x]
01:47:04 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,733 x]
01:46:59 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,909 x]
01:46:52 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 518 x]
01:46:19 Krajské noviny o proteste obyvateľov Gogoľovej ul. [2021-09-17; 1,771 x]
01:45:35 Riešenie Esterházyho rébusu / Az Esterházy rébusz megfejtése [2011-03-05; 10,122 x]
01:44:46 Kniha týždňa: Jim Kwik, Myseľ bez hraníc (Tatran Brat. 2021) [2023-03-30; 737 x]
01:44:29 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,514 x]
01:44:26 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,949 x]
01:44:11 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,537 x]
01:43:57 Jócsik Lajos: A Sarló bölcsőjénél (1968) / Pri zrode hnutia Sarló (1968) [2011-02-03; 6,364 x]
01:43:01 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 835 x]
01:42:46 "Mesto nadobudlo presvedčenie, že prevod vlastníckych práv je najvhodnejšie riešenie" [2010-10-11; 8,250 x]
01:42:40 Budova VUNARU má 40 rokov... [2023-09-20; 1,314 x]
01:42:39 Falošný bojovník proti hazardu spľasol predčasne... [2020-11-29; 1,909 x]
01:42:19 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,986 x]
01:41:03 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Kovács Krisztina IFBB Bikini Model a februári Presztízs S... [2018-03-14; 4,424 x]
01:40:53 Popturmix Music Expo Budapesten, Shakatak Érsekújvárban [2017-10-08; 1,966 x]
01:37:48 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,303 x]
01:37:23 Egy csésze kávé: Kottra Évával, gasztronómia-, és bor-szakértővel [2014-03-30; 3,573 x]
01:34:02 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,732 x]
01:31:48 Tu kosí Mgr. Art. Otokar Klein. A tak to aj vyzerá (aktualizované) [2021-06-29; 2,063 x]
01:31:20 Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...... [2021-05-21; 2,029 x]
01:30:51 A hét könyve / Kniha týždňa: A Felvidék múltja és jelene (1940) / Minulosť a súčasnosť Horniakov (19... [2017-11-21; 2,677 x]
01:30:33 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,882 x]
01:30:32 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,047 x]
01:30:29 Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta, členov komisií mestského zas... [2012-09-15; 5,691 x]
01:30:18 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,082 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x